Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Արամայիսի Ղազարյան

Դեկանի տեղակալ | Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն, մագիստրատուրա Դիպլոմի մասնագիտությունը - կենսաբան, էկոլոգ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, թեման` «Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի էկոլոգիական գնահատականը և տարածքի կառավարումը»: Կենդանաբանության ինստիտուտում գործող էկոլոգիայի մանագիտական խորհրդում, Գ.00.11 մասնագիտությամբ, 2004 թ-ին:

Աշխատանքային փորձ
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ավագ գիտաշխատող
2008 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետ, էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոնում որպես ասիստենտ
14.08.2000 - 14.11.2000 թթ. Մասնակցել եմ IAESTE ուսանողների փոխանակման ծրագրին, որի շրջանակներում զբաղվել եմ գիտական ուսումնասիրություններով Շվեյցարիայի Ագրոէկոլոգիայ Դաշնային Հետազոտական Կենտրոնում (Ցյուրիխ)
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող Չինաստանի Տիկլանիկ օազիսի գրունտայի ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը IWQI-ի և գեոստատիստիկական մեթոդներով)
15.06.2014 - 15.09.2014 թթ. Խինջյանգի էկոլոգիայի և աշխարհագրության ինստիտուտ, Չինաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիա, Անապատների և օազիսների էկոլոգիայի պետական գլխավոր լաբորատորիա (Հետազոտության թեման – Ոռոգման նպատակով օգտագործվող մակերևույթային ջրերի որակի հիդրոքիմիական գնահատումը և դրանց ազդեցությունը Չինաստանի Տիկանլիկ օազիսի հողերի աղակալվածության վրա)

Կարդացվող դասընթացներ
«Էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքներ», «Բնագիտություն», «Մշակույթի էկոլոգիա», «ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրները», «Սննդի ազդեցությունը հանրային առողջության վրա», «Հողերի էկոլոգիա»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Էկոհամակարգերի մոնիթորինգ և կառավարում, հողերի էկոլոգիա, հիդրոէկոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
159340-TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-JPCR
Ծրագրի անվանումը - «Sharing Collectively The Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of The Agricultural and Environment Protection / ECO-AGRI», (no. 2.2-2.72569.20M1, I S-ETC 264) financed from the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the framework of the Black Sea Basin Joint Operational Programme
05.06.2015 - 05.09.2015 թթ.` Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի նախագահի միջազգային կրթաթոշակ: Դրամաշնորհի համարը. 2014BAC15B02
01.08.2014 - 30.07.2015 թթ.` Նորվեգիայի թագավորական դեսպանատուն, Քաղաքացիական հասարակության աջակցության ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. ARM-14/EMB/5.
05.06.2014 - 05.09.2014 թթ. Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի զարգացող երկրների հետազոտողների այցելության կրթաթոշակ, Դրամաշնորհի համարը. 2013FFZA0010
01.01.2014 – 31.12.2015 թթ.` Սև ծովյան ավազանի երկրների համատեղ գործողությունների ծրագիր 2007 - 2013 թթ. (Եվրոպական հարևանության և գործընկերության միջող (ENPI). Դրամաշնորհի համարը. 2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177.
01.10.2013 - 01.12.2014 թթ.` Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամ (NFSAT) - 2013Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր (YSSP-2013): Դրամաշնորհի համարը. YSSP-13-47.
01.01.2013 - 31.12.2014 թթ.` 2013: sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection. Grant provider: Black Sea Basin - Joint Operational Programme 2007-2013 – Lecturer.
01.08.2013 - 31.07.2015 թթ.` ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հետազոտական ծրագիր: Դրամաշնորհի համարը. SCS 13-4C202.
2010 - 2012 թթ. 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մշակումը, ԵՊՀ

Մասնագիտական անդամակցություն
2011–ից առ այսօր. Լանդշաֆտային էկոլոգիայի միջազգային ասոցիացիայի անդամ
2011–ից առ այսօր. «Շրջակա միջավայրի մենեջմենտի» ստանդատիզացման տեխնիկական խմբի անդամ: Ստանդարտացման ազգային ինստիտուտ, Էկոնոմիկայի Նախարարություն, Հայաստան:
2011 –ից առ այսօր. INTECOL միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Պարգևներ
2011- Երիտասարդական գիտնականների ճանապարհորդական մրցանակ 8-րդ IALE համաշխարհային կոնգրես.


Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

kghazaryan@ysu.am

Ghazaryan K. A. , Movsesyan H. S. , Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.
Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179
|
Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia
2017 | Հոդված/Article
Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս. Մովսեսյան , Հ. Է. Խաչատրյան, Տ. Մ. Մինկինա, Ս. Ն. Սուշկովա
Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112
|
Գ. Ֆայվուշ, Ս. Բալոյան, Մ. Առաքելյան , Կ. Աղաբաբյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ասլանյան , Ա. Ղազարյան , Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Քալաշյան, Ս. Նահապետյան
Հայաստանի հանրապետության «Էմերալդ ցանցը»
2016 | Գիրք/Book
Վան Արյան, 2016թ․, 144 էջ
Ղազարյան Կ. Ա. , Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ.
Հողի էկոլոգիա
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 114 էջ
|
Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan , Hasmik Movsesyan , Naira Ghazaryan
Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38
|
Ղազարյան Կ. Ա. , Խաչատրյան Հ. Է.
Հողի աղտոտումը ծանր մետաղներով և դրա հետևանքները
2016 | Հոդված/Article
Բնագետ, 2016թ․, 1, 73-78 էջ, Հայաստան
|
Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China
2016 | Հոդված/Article
Environmental Earth Science, 2016, 75:383, 1-15 pp.
Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia
2016 | Հոդված/Article
World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp.
|
Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա հողերի միկրոտարրերով աղտոտվածության հետ կապված էկոլոգիական ռիսկերի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68, 4, 66-75 էջ, Հայաստան
|
Saglara S. Mandzhieva, Tatiana M. Minkina, Marina V. Buratchevskaya, Victor A. Chapligin, Viktoriia S. Tsitsuashvili, Vishnu D. Rajput, Karen A. Ghazaryan , Palma Orlović-Leko, Ivan Šimunić
Effect of Natural and Technogenic Factors on the Mobility and Transformation of Metal Compounds in Soil
2016 | Հոդված/Article
Biogeosystem Technique, 2016, Vol.(10), Is. 4, 317-327 pp.
|
Ղազարյան Կ. Ա. , Շալունց Շ. Վ.
Դաստակերտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շրջակա տարածքների հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատականը
2016 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 1-2, 79-84 էջ, Հայաստան
|
Կ. Ա. Ղազարյան , Հ. Ս.Մովսեսյան , Ն. Փ. Ղազարյան, Շ. Վ. Շալունց
Assessment of heavy metal contamination of soils around Agarak (RA) copper-molybdenum mine complex (ՀՀ Ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի շրջակա տարածքի հողերի ծանր մետաղներով աղտոտվածության գնահատումը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #1, էջ 34-42
|
G. A. Gevorgyan , K. A. Ghazaryan , T. H. Derdzyan
Heavy Metal Pollution of the soils around the mining area near Shamlugh town (Armenia) and related risks to the Environment Proceedings of 2015 International Conference on Bio-Medical Engineering and Environmental Technology (BMEET-2015)
2015 | Հոդված/Article
London, March 21-22, 2015, p. 215-221
|
T. H. Derdzyan , K. A. Ghazaryan , G. A. Gevorgyan
The Investigation of Enzymatic Activity in the Soils under the Impact of Metallurgical Industrial Activity in Lori Marz, Armenia
2015 | Հոդված/Article
Rome Italy May 05-06, 2015, 17 (5) Part I p. 167-170
|
K.A. Ghazaryan , G.A. Gevorgyan , H.S. Movsesyan , N.P. Ghazaryan , K.V. Grigoryan
The evoluation of heavy metal pollution degree in the soils around the Zangezur copper and molybdenum combine
2015 | Հոդված/Article
Rome, Italy, May 05-06, 2015, 17 (5) Part I, p. 161-166
|
K. A. Ghazaryan , S. S. Avetisyan , N. A. Gevorgyan
Monitoring of soils in ecologically vulnerable mining areas around Shamlugh town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
International Journal of Arts & Sciences, CD-ROM. ISSN: 1944-6934, 07(03), 2014, p. 97–105
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
Soil pollution level of ecologically vulnerable areas around Kajaran town and ways of their improvement
2014 | Հոդված/Article
Chemistry Journal of Moldova. Ecological Chemistry, 2014, V. 9, № 2, p. 52-57
|
Gevorgyan G.A. , Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S. , Ghazaryan N.P., Grigoryan K.V
The assessment of the heavy metal enrichment of the soils around Kapan town, Armenia
2014 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference "Sustainable Development Conference 2014: Green technology, renewable energy, environmental protection", Bangkok, Thailand, July 5-7, 2014, p. 355-361
|
Ghazaryan K.A. , Movsesyan H.S , Ghazaryan N.P. , Gevorgyan G.A., Grigoryan K.V.
General characteristic and pollution level of soils in ecologically vulnerable mining areas around Kapan town in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Academic Journal of Science, 2014, p. 187-196
|
General characteristic of soils of Kajaran Town surroundings (Քաջարան քաղաքի շրջակա տարածքի հողերի ընդհանուր բնութագիրը)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013, #3, էջ 44-50
|
Որոտան գետի և նրա հիմնական վտակների ջրերի հիդրոքիմիկան բնութագիրը և ոռոգելի հատկությունները
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 65, #3, էջ 99-106
|
The ecological assessment of soils around Agarak town
2013 | Հոդված/Article
Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2013, հ. 62, #1, 2013, էջ 39-43
|
Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways
2012 | Թեզիս/Thesis
4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351
K. A. Ghazaryan , S. H. Minasyan, K. V. Grigoryan , G. A. Gevorgyan
Chemico-ecological evaluation of the quality of Lake Arpi waters according to nutrient elements
2012 | Հոդված/Article
International Journal of Arts and Sciences, 2012, v. 5, #4, p. 265-268
|
Ecological Evaluation and Management of Lake Arpi and its Watershed Basin
2010 | Թեզիս/Thesis
Papers Abstracts of "Fifth International Conference on Environmental Science and Technology 2010". The American Academy of Sciences. July 12 – 16, 2010.Housten, Texas. USA . P 52
Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը
2008 | Թեզիս/Thesis
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33
|
General characteristic of the soils neighboring the Yerevan city “Zvartnots” airport
2007 | Թեզիս/Thesis
Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Materials of III International Young Scientists conference. Odesa, 2007, P. 277
Կենսածին տարրերով էկոհամակարգերի աղտոտման աղբյուրները Թումանյանի տարածաշրջանում
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 154-157
|
Бактериопланктон как индикатор эвтрофирования озер
2006 | Թեզիս/Thesis
Биология наука XXI века, 10-я Пущинская школа – конференция молодых ученых. Пущино, 2006. стр. 195
Greenhouse gases, exhausted into the atmosphere as a result of agricultural activities in the watershed basin of Lake Arpi and economic assessment of the harm caused by them
2006 | Թեզիս/Thesis
6th Annual International Conference of REC Cauca-sus “Climate Change”, Shindisi, Georgia, 2006, p.71-72
Արփի լճի ջրերի հիդրոքիմիական բնութագիրը և ոռոգիչ հատկությունները
2006 | Թեզիս/Thesis
«Անդրսահմանային Քուռ և Արաքս գետերի ջրային պաշարների օգտագործման ու բնապահպանական հիմնախնդիրները»հանրապետական գիտաժողովի հոդվածներ, Երևան, 2006, էջ 55–57
|
Экономическая оценка природных ресурсов озера Арпи и его водосборного бассейна
2005 | Հոդված/Article
Международный научный журнал “Известия” Государственного Аграрного Университета Армении, 2005, N6 (14), стр. 114 – 116.
The negative influence of human activity on the degradation of Lake Arpi zooplankton species
2004 | Հոդված/Article
Electronic Journal of Natural Sciences National Academy of Sciences Republic of Armenia, 2004, 1(2), pp. 7-9
|
Լոռու մարզում մարդու գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայր ներմուծվող կենսածին տարրերի քանակական բնութագիրը
2004 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, գիտ. հոդվածների ժողովածու, հատոր 2, №3, 2004, Երևան, էջ 452-456
Արփի լճի ավազանի գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա
2003 | Հոդված/Article
Հայաստանի Էկոլոգիական Հանդես, N 1, Երևան, 2003, էջ 65-68
Գյուղատնտեսական կուլտուրաների բուսական մնացորդների այրման արգասիքների ազդեցությունը ջերմոցային է‎ֆեկտի ուժեղացման վրա
2003 | Թեզիս/Thesis
«Ուտոպիական ‎հանդիպումներ» 2-րդ միջազգային սեմինար (Զեկուցումների դրույթներ), Երևանի պետ.համալս. հրատ., 2003, էջ 29-30
The influence of the antropogenic factor on the change of number of zooplankton speciec of the Lake Arpi
2003 | Թեզիս/Thesis
“Исследование и охрана животного мира ‎южного Кавказа”, Материалы региональной конференции, посвященной 60-лети‎ю института зоологии НАН РА. Ереван, 2003, стр. 51-53
Մարդածին գործոնի ազդեցությունը Արփի լճի և նրա ջրահավաք ավազանի վրա
2002 | Թեզիս/Thesis
Անդրկովկասի տարածաշըրջանում ագրոպարենային համակարգի կայուն զարգացման հիմնխնդիրները: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Մաս 1-ին,Երևան, 2002, էջ 303-306
|