Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Կարեն Արմենի Թռչունյան

Ասիստենտ | Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
2005-2011: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1995-2005: դպրոց N8, Երևան

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, կենս.գիտ.թ., Կրտսեր գիտաշխատող

Աշխատանքային փորձ
2011-2013: Ասպիրանտ ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն
2011-առ այսօր: Կրտսեր գիտաշխատող ԵՊՀ “Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” ԳՀԼ

Վերապատրաստումներ
2010: Գործուղում Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան (պրոֆ. Գ. Սովերս), Հալլե, Գերմանիա
2012: Գործուղում Վագենինգենի համալսարան (պրոֆ. Ա. Ստամս), Վագենինգեն, Նիդեռլանդներ

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա, մանր՚էաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS գիտաժոցովի դրամաշնորհ) EBEC-2012 և EBEC-2008 դրամաշնորհներ
2013, 2011։ 5th և 4th FEMS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2013, 2010: 38th և 35th FEBS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2012: FEBS-ի երիտասարդ գիտնականների ծրագիր (YSP)/ Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողովի դրամաշնորհ
2012: FEMS-ի հետազոտական դրամաշնորհ Վագենինգենի համալսարանում ուսուցման համար 2012-1, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2011: <<Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկ>> կրթաթոշակ, Երևան, Հայաստան
2010: FEBS-ի ամառային հետազոտական դրամաշնորհ, Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան, Հալլե, Գերմանիա
2009, 2007: Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) կրթական դրամաշնորհ
2007 – 2011: ԵՊՀ, ակադ. Լ. Օրբելու անվ. Կրթաթոշակ
2011, 2008: Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ
2011: 8th EBSA գիտաժողովի դրամաշնորհ

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2010-այսօր: Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS
2010-այսօր: Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2009-այսօր: Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա
2008-այսօր: Կենսաքիմիկոսների ընկերություն
2008-այսօր: ԱՄՆ Կենսաֆիզիկական ընկերություն
2007-այսօր: Կենսաֆիզիկական համահայկական ասոցիացիա

Պարգևներ
2013: Կենսաբանության ոլոտտում մինչև 35 տարեկան երիտասադդ գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված «Ակադեմիա» մրցույթի հաղթող
2005, 2004, 2003: Հանրապետական Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Հայաստան
2005, 2004, 2003: Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Երևան, Հայաստան
2005: ՀՀ Գիտության և Կրթության Նախարարության հավաստագիր գերազանց ուսուցման համար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

K.Trchounian@ysu.am

H. Gevorkyan, A. Vassilian, G. Sawers, A. Trchounian , K. Trchounian
Effect of hydrogenases on the F0F1-Atpase activity in escherichia coli during fermentation of glucose, glycerol and formate
2018 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-1081
Hripsime Petrosyan, Liana Vanyan, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Biohyd rogen production by Escherichia coli during dark fermentation: novel properties of different subunits in hydrogenases 3 and 4 depending on glucose concentration
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, C1: p. 3
Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote
H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH
2018 | Թեզիս/Thesis
22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11
L. Karapetyan, A. Valle, J. Bolivar, A. Vassilian, A. Trchounian , K. Trchounian
Relationship of dcu transport system and proton ATPase during glycerol fermentation
2018 | Հոդված/Article
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 359-359
|
The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources
2018 | Թեզիս/Thesis
The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358
|
Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
Renewable Energy. 2018, 115, 931-936 pp.
|
The Effects of Low Doses of Gamma-Radiation on Growth and Membrane Activity of Pseudomonas aeruginosa GRP3 and Escherichia coli M17
2018 | Հոդված/Article
Cell Biochemistry and Biophysics. 2018, 76, 1-2, 209-217 pp.
Prolongation of H2 production during mixed carbon sources fermentation in E. coli batch cultures: New findings and role of different hydrogenases
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2018, 43, 18, 8739-8746 pp.
Role of F0F1-ATPase in H+ flux by Escherichia coli during lactose fermentation at different pHs
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P10 /12
L. Karapetyan, Valle A., Bolivar J., Mirzoyan S. , Trchounian A. , Trchounian K.
Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol
2018 | Հոդված/Article
The 20th European Bioenergetics Conference, 2018, P7 a/22
Role of hydrogenases 3 and 4 in Escherichia coli growth and H2 producing hydrogenase activity during anaerobic utilization of lactose
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy 43, 2018, 18151-18159 pp.
Մանրէների կենսատեխնոլոգիաների մագիստրոսական նոր ծրագրերի դասավանդման մեթոդաբանական մոտեցումները Երևանի պետական համալսարանում
2017 | Հոդված/Article
Համահայկական բնագիտական կրթական 5-րդ գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: 2017, էջ 143-145
|
Hydrogen production by Escherichia coli growing in different nutrient media with glycerol: Effects of formate, pH, production kinetics and hydrogenases involved
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 24026-24034 pp.
|
K. Trchounian , S. Mirzoyan , P. Romero-Pareja, M. Coello, A. Trchounian
Growth and Hydrogen Production Properties of Escherichia Coli During Fermentation of the Mixture of Glucose, Glycerol and Formate at Di
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 612
|
Optimization Strategy for Hydrogen Production by Escherichia coli Using Brewery Waste
2017 | Թեզիս/Thesis
ASM MICROBE 2017 General Meeting. p. 622
|
Input of hydrogenasesi n Hz cycling and proton Escherichiac oli during fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
1st International GIBB Meeting. 2017, p. 21
|
Escherichia coli growth and hydrogen production using brewery waste: optimal pretreatment and role of hydrogenases
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 248
H2 produciion by escherichia coli batch cultures during fermentation of glycerol, lactose at different phs
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 107
Compensatory H2 producing activity of escherichia coli hydrogenases during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
FEMS 2017 - 7th Congress of European Microbiologists. p. 095
Role of Escherichia coli formate channels in H2 production during mixed carbon sources fermentation
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S270
|
Glucose concentrations influence on activities of FoF1 ATPase and hydrogenase 4 in Escherichia coli
2017 | Թեզիս/Thesis
19th IUPAB and 11th EBSA Congress. 2017, p. S289
|
Enhancement of Escherichia coli bacterial biomass and hydrogen production by some heavy metal ions and their mixtures during glycerol vs glucose fermentation at a relatively wide range of pH
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, 10, pp. 6590-6597
|
Karen Trchounian , Nicolai Muller, Bernhard Schink, Armen Trchounian
Glycerol and mixture of carbon sources conversion to hydrogen by Clostridium beijerinckii DSM791 and effects of various heavy metals on hydrogenase activity
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 7875-7882
Improving biohydrogen productivity by microbial dark- and photo-fermentations: Novel data and future approaches
2017 | Հոդված/Article
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017, 80, pp. 1201-1216
|
Satenik Mirzoyan , Pablo Maria Romero-Pareja, Maria Dolores Coello, Armen Trchounian , Karen Trchounian
Evidence for hydrogenase-4 catalyzed biohydrogen production in Escherichia coli
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy. 2017, 42, pp. 21697-21703
|
K. Trchounian , S. Spaans, A. Trchounian , A. Stams, S. Kengen
Investigation of the Formate and Hydrogen Metabolism of Different Thermococcus Species
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 218
Glycerol Fermentation and Hydrogen Metabolism by Escherichia coli: New Approaches to Enhance Hydrogen Production
2016 | Թեզիս/Thesis
American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE. 2016, p. 070
Hydrogen production by Escherichia coli wild type and hydrogenase mutants upon formate and glycerol fermentation under different growth conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
VAAM Annual Conference 2016 of the Association for General and Applied Microbiology. 2016, p. 156
|
New role of Escherichia coli hydrogenase 4 during glucose fermentation
2016 | Թեզիս/Thesis
11th International Hydrogenase Conference. 2016, p. 53
|
Developing hydrogen production biotechnology: cheap substrates, effective strains and optimized fermentative conditions
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 179-180
H2 production by Escherichia coli during utilization of acetate and mixture of glycerol with acetate
2016 | Թեզիս/Thesis
21st World Hydrogen Energy Conference WHEC. 2016, p. 277-278
Novel approach of ethanol waste utilization: Biohydrogen production by mixed cultures of darkand photo-fermentative bacteria using distillers grains
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 2377-2382 pp.
|
Optimizing strategy for Escherichia coli growth and hydrogen production during glycerol fermentation in batch culture: Effects of some heavy metal ions and their mixtures
2016 | Հոդված/Article
Applied Energy, 2016, 177, 335-340 pp.
|
Millimeter waves or extremely high frequency electromagnetic fields in the environment: what are their effects on bacteria?
2016 | Հոդված/Article
Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, 100, 4761-4771 pp.
Hydrogen production from glycerol by Escherichia coli and other bacteria: An overview and perspectives
2015 | Հոդված/Article
Applied Energy 156, pp. 174-184
|
Escherichia coli hydrogen gas production from glycerol: Effects of external formate
2015 | Հոդված/Article
Renewable Energy, 2015, 83, 345-351 pp.
|
H2 production by Escherichia coli batch cultures during utilization of acetate and mixture of glycerol and acetate
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, Great Britain, 2015, 40, 12187-12192 pp.
|
Escherichia coli growth and hydrogen production in batch culture upon formate alone and with glycerol co-fermentation at different pHs
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Hydrogen Energy, 2015, 40, 9935-9941 pp.
|