Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Մերի Ռազմիկի Դարբինյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ
Կրթություն
1992-1998: Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաբան
1982-1992: դպրոց N128, Երևան
Աշխատանքային փորձ
1998-2005: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, “Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” լաբորատորիա, կրտսեր գիտաշխատող
2005-առ այսօր: ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն, “Ենթաբջջային կառուցվածքների կենսաֆիզիկայի” ԳՀԼ, կրտսեր գիտաշխատող
Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաֆիզիկա, Մակրոմոլեկուլների փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունները ցածրամոլեկուլային միացությունների հետ
Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն
darbinyanmeri@gmail.com

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո)
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192
|
Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109
|
Time-Dependent Changes of Albumin Water Solutions After Irradiation by Electromagnetic Waves with Extremely High Radio Frequencies
2017 | Հոդված/Article
Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 1, pp. 11-17
Influence of Electromagnetic Waves with Extremely High Frequencies on Some Criteria of Blood Plasma
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, 9, 1, 106-109 pp.
Impact of MM-Waves on the Different Cellular Levels of Wheat Seedlings
2016 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Physics, 2016, vol. 9, N.1, pp. 89-94
|
Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes
2015 | Հոդված/Article
Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.