Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն


Մագիստրատուրա

Օրգանական քիմիա

Ֆիզիկական քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն

Անօրգանական քիմիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Диэлектрические и релаксационные характеристики водных растворов диэтилсульфоксида
2017 | Թեզիս/Thesis
VII Международный конгресс ”Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине”, 2015, стр. 27
Գ. Ս. Գրիգորյան, Զ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան
Obtaining esters of citric acid with high aliphatic alcohols (Կիտրոնաթթվի էսթերների ստացումը բարձրագույն ալիֆատիկ սպիրտերով)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 88–91
|
3-(Prop-2-ynyl)dihydrofuran-2(3H)-ones: synthones for lactone-containing new compounds (3-(պրոպ-2-ինիլ)դիհիդրոֆուրան-2(3H)-ոների՝ ելանյութեր լակտոն պարունակող նոր միացությունների համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 81–88
|
Հ. Գ. Բադալյան, Ա. Վ. Մանուկյան, Լ. Ռ. Հարությունյան , Ռ. Ս. Հարությունյան
Study of physicochemical processes occurring in chrome concentrate under microwave radiation (Միկրոալիքային ճառագայթման ազդեցությամբ քրոմային կոնցենտրատներում ընթացող ֆիզիկաքիմիական երևույթների ուսումնասիրությունը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 75–80
|
Ն. Ա. Հովհաննիսյան , Գ. Գ. Օգանեզովա , Մ. Ա. Մելքումյան , Ն. Ս. Ավետիսյան , Ա. Մ. Հովհաննիսյան , Մ. Հ. Կինոսյան , Մ. Բ. Չիթչյան
Response of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains to action of synthetic amino acids and peptides (Բազմակի դեղակայունությամբ օժտված Pseudomonas aeruginosa շտամի պատասխանը սինթետիկ ամինաթթուների պեպտիդների ազդեցությանը)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 54-57
|