Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>

Բակալավրիատ

Քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն


Մագիստրատուրա

Օրգանական քիմիա

Ֆիզիկական քիմիա

Էկոլոգիական քիմիա

Դեղագիտություն

Անօրգանական քիմիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Charge components of inductive effect of alkyl groups and their influence on the chemoselectivity of alcohols benzoylation (Ալկիլ խմբերի ինդուկցիոն էֆեկտների լիցքային բաղադրիչները և նրանց անդրադարձը սպիրտների քեմոսելեկտիվության վրա)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 19-24
|
Ն. Մ. Բեյլերյան , Փ. Գ. Մինասյան
Study of the influence of some additives on the rate of hydrogen peroxide decomposition in alkaline medium: I. Influence of unsaturated cyanolacton and dimethyl sulfoxide (Ջրածնի պերօքսիդի ջրում տարրալուծման արագության վրա որոշ հավելումների ազդեցության ուսումնասիրությունը. I. Չհագեցած ցիանոլակտոնի և դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 14-18
|
Գ. Ս. Գրիգորյան, Լ. Գ. Գրիգորյան, Ա. Ց. Մալխասյան
Three step synthesis of esters of 1,4-butanediol and higher fatty acids from 1,4-dichloro-2-butene as side- product of chloroprene manufacturing process (1,4-Բութանդիոլի և ճարպաթթուների բարդ էսթերների եռափուլ սինթեզ 1,4-դիքլոր-2-բութենից` քլորոպրենի արտադրության արգասիքից)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 9-13
|
Study of volumetric and viscometric properties of cationic surfactant cetylpyridinium bromide in aqueous solutions of ascorbic acid (Կատիոնային մակերևութային ակտիվ նյութ ցետիլպիրիդինիումի բրոմիդի ծավալային և մածուցիկության հատկությունների ուսումնասիրությունն ասկորբինաթթվի ջրային լուծույթներում)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 3-8
|
Ա. Գ. Սիմոնյան
Analysis of environmental status of the River Voghji with Armenian Index of Water Quality (Ողջի գետի էկոլոգիական վիճակի վերլուծություն ջրի որակի Հայկական ինդեքսի օգնությամբ)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #2, էջ 55-58
|