Քիմիայի ֆակուլտետ
Faculty of Chemistry
Քիմիայի դասավանդումը համալսարանում սկսվել է դեռևս 1921 թ.-ից:
>
Շիրազ Ալեքսանդրի Մարգարյան

Ամբիոնի վարիչ | Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ, Քիմիական ֆակուլտետ
1970 - 1974 թթ. Ասպիրանտուրա, քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Միջուկների քիմիական բևեռացման քանակական ուսումնասիրությունը» 02.00.04 - ֆիզիկական քիմիա, ԵՊՀ, 1975 թ.
Դոկտոր - «Սուլֆօքսիդների, սուլֆիդների, եթերների և ամինների միջմոլեկուլայի փոխազդեցությունները և ռեակցիաները» 02.00.04 - ֆիզիկական քիմիա, Դոնի - Ռոստովի, ֆիզիկական օրgանական քիմիայի ինստիտուտ, 1989 թ.

Աշխատանքային փորձ
1974 - 1977 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող
1977 - 1989 թթ. Ավագ գիտաշխատող
1992 - 2005 թթ. Գիտական թեմայի ղեկավար
1989 - 2000 թթ. ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի պրոֆեսոր
2002 թ-ին Պրոֆեսորի գիտական կոչում
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2000 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ քիմիական ֆակուլտետի ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ

Արտագնա կարգավիճակը
Հրավիրված գիտաշխատող (պոստ-դոկտոորանդ), Ցյուրիխի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Շվեյցարիա - 1991 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Բոլոնիայի համալսարանի Ջ. Չամիչյանի անվան քիմիայի ինստիտ, Իտալիա - 1998, 2000, 2003 թ.
Գիտական գործուղում, Մյունստերի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Գերմանիա 1998 թ.
Գիտական գործուղում, ԱՄՆ-ի Հյուսիսարևմտյան համալսարան - 1999, 2004 թթ.
Գիտական գործուղում, Ռեգենսբուրգի համալսարանի ֆիզիկական քիմիայի ինստիտուտ, Գերմանիա - 2006 թ.
Հրավիրված գիտաշխատող, Կալիֆորնիայի համալսարան - 2000 թ.
Հրավիրված գիտաշխատող,Լոնդոնի համալսարանի Բըրքբեկի քոլեջ - 2008 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Ֆրանսիայի ագրարային ինստիտուտ, Ռեյմս - 2008 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Ռոստոկի համալսարան Գերմանիա - 2009 թ.
Գիտական գործուղում, Բոխումի համալսարան, Գերմանիա - 2010 թ.
Հրավիրված պրոֆեսոր, Սաարլանդի համալսարան Գերմանիա - 2011 թ.

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆիզիկական քիմիայի ընդհանուր դասընթաց
Մոլեկուլային սպեկտրոսկոպիա
Վիճակագրական թերմոդինամիկա
Կենսաֆիզիկական քիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտություններ, սոլվատացման էֆեկտների ազդեցությունը էլեկտրոնադոնոր միացությունների ռեակցիոնունակության վրա, մոլեկուլային փոխազդեզությունների ուսումնասիրությունը սպեկտրոսկոպիկ և տեսական մեթոդներով

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Armenian National Science and Education Fund (ANSEF),
05-NS-biochem-0830-415, 2006
National Foundation of Science and Advanced Technologies (NFSAT) and U.S. Civilian Research and Development Foundation (CRDF), Armenian-U.S. Bilateral Grants Program-III, NFSAT CH 103-02/ CRDF 12033 2003-2004
International Science and Technology Center (ISTC), A-199-99 1999-2002
Armenian National Science and Education Fund (ANSEF), NS- # 1534, 2009
Գերմանիայի կրթության և գիտության նախարարության կողմից ֆինանսավորվող համատեղ դրամաշնորհ (BMBF) ARM 11/002, սկիզբը` 01.11.2011 ավարտը` 31.10.2013

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտական ամսագրերի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
1992 - 2004 թթ. Հայաստանի քիմիական հանդես
2000 - 2006 թթ. ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, բնական գիտություններ
2002 - 2006 թթ. Գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ մեթոդական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2003 թ-ին ՀՀ նախագահի մրցանակ
2010 թ-ին Բնագիտության ասպարեզում ՀՀ լավագույն մրցանակ

(+374 10) 55-51-72
shmarkar@ysu.am

З. Л. Григорян, Ш. А. Маркарян
Исследование Взаимодействия Полиакрилонитрила С Диметилсульфоксидом Методами Дта/Тг И Ик-Спектроскопии
2020 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես, 2020, 73 / 1, 8-14 էջ
Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide
2019 | Հոդված/Article
Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ
Densities and electrical conductivities of copper(II) chloride solutions in dimethyl sulfoxide and water–dimethyl sulfoxide equimolar mixture at the temperatures 298.15, 308.15 and 318.15 K (Դիմեթիլսուլֆօքսիդում և ջուր-դիմեթիլսուլֆօքսիդ հավասարամոլային խառնուրդում պղնձի(II) քլորիդի լուծույթների խտությունները և տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունները 298.15, 308.15 և 318.15 Կ ջերմաստիճաններում )
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9
|
The study of molecular interactions in dimethylsulfoxide containing aqueous solutions of acridine orange base by UV-vis and fluorescence spectroscopy
2018 | Թեզիս/Thesis
Conferences Cluster 2018, Suzdal, Russia, 2018, p. 83-84
Determination of the reaction rate constant for the interaction of diethyl sulfoxide with the hydroxyl radical on the basis of competitive kinetics (Դիէթիլսուլֆօքսիդի հիդրօքսիլ ռադիկալի հետ փոխազդեցության ռեակցիայի հաստատունի որոշումը մրցակցային կինետիկայի հիման վրա)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 80-82
|
Densities and volumetric properties of L-ascorbic acid solutions in water–ethanol mixtures at temperatures from 298.15 to 318.15 K(L-ասկորբինաթթվի լուծույթների խտությունները և ծավալային հատկություններն էթանոլ–ջուր խառնուրդներում 298.15–318.15 K ջերմաստիճանային տիրույթում)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 3-9
|
The study of thermodynamic properties of binary mixtures diethylsulfoxide-acetonitrile (or propionitrile)
2018 | Թեզիս/Thesis
КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 222-223
|
Фазовые равновесия жидкость–газ в системе диизопропилсульфоксид–вода
2018 | Թեզիս/Thesis
КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». 2018, стр. 187
Gabrielyan L. S. , Mkhitaryan A. S., Papanyan Z. K., Markarian S. A.
AB initio study of lithium chloride solvation by sulfones
2018 | Թեզիս/Thesis
КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 228
FT-ir atr study of uracil in dimethylsulfoxide solutions
2018 | Թեզիս/Thesis
КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 224
Dielectric Relaxation Spectroscopy Study of the Structure and Dynamics of Dialkyl Sulfoxide Solutions
2018 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A, 2018, 92, 2, 205-213 pp.
A. S. Mkhitaryan, Z. K. Papanyan, L. S. Gabrielyan , S. A. Markarian
Theoretical ab initio calculation of entropy and heat capacity of dialkylsulfones in the gas phase
2018 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2018, 71, 1-2, 13-22 pp.
Karen Amirbekyan, Justine Mansot, Keiichiro Ohara, Shiraz A. Markarian , Jean-Jacques Vasseur, Michael Smietana
Template directed excimer formation via specific non-covalent interactions between pyrene guanidinium derivatives and nucleic acids
2018 | Հոդված/Article
Tetrahedron Letters, 2018, 59, 295-298 pp.
|
Л. С. Габриелян , Ш. А. Маркарян , З. Х. Папанян, А. С. Мхитарян
Квантово-химическое определение теплоты гидратации диэтилсульфона
2018 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2018, 61, стр. 17-21
Volumetric properties and viscosity of diethyl sulfoxide in acetonitrile at different temperatures (Դիէթիլսուլֆօքսիդի ծավալային հատկությունները և մածուցիկությունն ացետոնիտրիլում տարբեր ջերմաստիճաններում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 147-155
|
Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ
Изучение комплексообразования хлорида и нитрата меди (II) с диэтилсульфоксидом методом УФ-спектроскопии
2017 | Թեզիս/Thesis
XIV Международная конференция “Спектроскопия координационных соединений” Краснодар, Россия, 2017, с. 263
|
Изучение диэлектрической релаксации бинарной системы сульфолан/диметилсульфоксид.
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2017թ․, 70, 1-2, 37-44 էջ, Հայաստան
Объемные свойства растворов диметилсульфона в смешанном растворителе (этанол-вода) в интервале температур 298,15-323,15 к
2017 | Հոդված/Article
Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. 2017, 60, стр. 27-33
Диэлектрические и релаксационные характеристики водных растворов диэтилсульфоксида
2017 | Թեզիս/Thesis
VII Международный конгресс ”Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине”, 2015, стр. 27
Volumetric properties of binary mixtures of acrylonitrile with dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) at temperatures from 298.15 to 323.15 K
2017 | Հոդված/Article
Chemical Journal of Armenia, 2017, 70, 462-476 pp.
|
The study of n-heptane/AOT/water+ dimethylsulfoxide reverse micelles using acridine orange base as molecular probe
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 1-2, 33-46 էջ, Հայաստան
Effect of diethylsulfoxide on volumetric properties of sodium bis (2-ethylhexyl) sulfosuccinate microemulsions
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի քիմիական հանդես: 2016թ․, 69, 4, 407-415 էջ, Հայաստան
Dmitriy M. Makarov, Gennadiy I. Egorov, Shiraz A. Markarian , Arkadiy M. Kolker
Excess Gibbs Energy and Local Compositions in the Mixtures C2, C3 Alkane Diols and Triols with Water at Various Pressures
2016 | Հոդված/Article
Journal of Solution Chemistry. 2016, 45, 1679-1688 pp.
|
Karen Amirbekyan, Nicolas Duchemin, Erica Benedetti, Rinah Joseph, Aude Colon, Shiraz Markarian , Lucas Bethge, Stephan Vonhoff, Sven Klussmann, Janine Cossy, Jean-Jacques Vasseur, Stellios Arseniyadis, Michael Smietana
Design, Synthesis, and Binding Affinity Evaluation of Hoechst 33258 Derivatives for the Development of Sequence-Specific DNA-Based Asymmetric Catalysts
2016 | Հոդված/Article
ACS Catalysis. 2016, 6, 3096−3105 pp.
|
A. L. Zatikyan, S. A. Markarian
Ab initio study of molecular interactions in ascorbic acid dimethylsulfoxides/water mixture
2015 | Թեզիս/Thesis
IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 201-202
|
Влияние концентрации АОТ на объемные и реологические свойства обращенных мицеллярных систем АОТ/н-гептан/диэтилсульфоксид (ДЭСО)-вода
2015 | Թեզիս/Thesis
XII Всероссийская конференция с международным участием “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах”, Иваново, РФ, 2015, с. 70
Molecular interaction between nitrile group containing compounds (acetonitrile, acrylonitrile, polyacrylonitrile) and dimethylsulfoxide
2015 | Թեզիս/Thesis
IV International Conference “Current Problems of Chemical Physics”, 2015, p. 166
|
The structural and dynamical peculariaties of sulfoxides and sulfones solutions
2015 | Թեզիս/Thesis
IV International Conference “Current Problems of Chemical Physics”, 2015, p. 29-30
|
Physicochemical properties of n-heptane/AOT/water+ sulfoxide microemulsions
2015 | Թեզիս/Thesis
International Conference “Current Problems of Chemical Physics”, 2015, p. 165
Effect of the Dioctyl Sodium Sulfosuccinate (AOT) Concentration on the Properties of the AOT–n-Heptane–DMSO–Water Micellar System
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A, Russia, 2015թ․, 89, 10, 1808-1813 pp.
Thermodynamics of Liquid–Vapor Phase Equilibrium in Dimethyl Sulfoxide–Alkanol Systems in the Range of 293.15–323.15 K
2015 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A. Russia, 2015, 89, 1790–1794 pp.
|
The effect of dimethylsulfoxide on absorption and fluorescence spectra of aqueous solutions of acridine orange base
2015 | Հոդված/Article
Spectrochimica Acta part a-molecular and biomolecular spectroscopy. UK, 2015, 151, 662-666 pp.
Volume properties of reverse micellar systems AOT/n-heptane/DMSO-water
2014 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry A, 2014, v. 88, No 5, pp. 858-862
Densities, excess molar and partial molar volumes for diethylsulfoxide with methanol or ethanol binary systems at temperature range 298.15–323.15 K (Դիէթիլսուլֆօքսիդի մեթանոլի և էթանոլի հետ բինար համակարգերի խտությունները, հավելուրդային և պարցիալ մոլային ծավալները 298.15–323.15 Կ ջերմաստիճանային տիրույթում)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2014 #2, էջ 17-25
|
Исследование равновесия жидкость-пар в бинарной системе диметилсульфоксид-этанол
2014 | Հոդված/Article
“Химический журнал Армении”, 2014, т. 67, N 1, с. 36-42
Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ диизопропил- и дибутилсульфоксидов
2014 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2014, т. 88, N 6, с.1074-1075.
Dielectric spectroscopy of dimethylsulfone solutions in water and dimethylsulfoxide
2014 | Հոդված/Article
“Journal of Molecular Liquids”, 2014, v. 194, p.37-40.
Объемные свойства обращенных мицеллярных систем АОТ/н-гептан/ДМСО–вода
2014 | Հոդված/Article
“Журнал физической химии”, 2014, т. 88, N 5, с. 859–862.
Ափոյան Ս.Հ. , Թելունց Ա.Գ., Սաֆարյան Հ.Ս., Մարգարյան Շ.Ա.
Գորիսի տարածաշրջանի եզան լեզվի և եղերդակի տերևների էքստրակտի սպեկտրոֆոտոմետրիկ ուսումնասիրությունը
2014 | Հոդված/Article
Հայաստանի Կենսաբանական ամսագիր, 2013, հատ. 65 , № 4, էջ 106-109.
Определение константы компексообразования холестерина с диизопропилсульфоксидом методом ИК спектроскопии
2014 | Հոդված/Article
Журн. Прикл. Спектроскопии, Минск, 2013, т. 80, № 1, с. 139-141.
S. A. Markarian , L. A. Tavadyan, G. G. Kocharyan, G. A. Shahinyan
Effect of dimethylsulfoxide medium on electrochemical and antiradical properties of ascorbic acid
2013 | Հոդված/Article
Russian Chemical Bulletin (in Russian), 2013, v. 7, pp. 1625-1629
Структурные особенности спиртовых растворов диалкилсульфоксидов
2013 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с. 264-265.
Volumetric and transport properties of AOT/n-heptane/DMSO-water reverse micellar systems
2013 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Frontiers in Chemistry, Armenia", 25-29 August, 2013, Yerevan, ACF2013 PS183
Dielectric relaxation of dimethylsulfone in water-dimethylsulfoxide solutions
2013 | Թեզիս/Thesis
International Conference "Frontiers in Chemistry, Armenia", 25-29 August, 2013, Yerevan, ACF2013 PS176
The Thermodynamic Study of Solutions of Dyalkylsulfoxides with Alcohols
2013 | Թեզիս/Thesis
XIX International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2013), June 24-28, 2013, Moscow, Abstracts, М.: MITHT Publisher, 2013 р. 234.
Papanyan Z.Kh., Markarian S.A.
FTIR study of the redox properties of cysteine in the presence of dimethylsulfoxide
2013 | Թեզիս/Thesis
Young scientists’ conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, 27-28 June, 2013, Yerevan RA, Abstracts, p. 29
Ab initio and DFT theoretical study of the interaction of L-AA/DESO
2013 | Թեզիս/Thesis
Young scientists conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA Yerevan, Armenia, 27-28 June, Abstracts, p.38.
Quantum chemical study of dimethyl-and diethylsulfones
2013 | Հոդված/Article
Young Scientists’ conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, Yerevan, 27-28 June, 2013, H. Buniatian Institute of Biochemistry NAS RA Yerevan, Armenia, Abstracts, p. 17.
Volumetric properties of AOT/n-heptane/DMSO-Water reverse micellar systems
2013 | Թեզիս/Thesis
Young scientists’ conference “New aspects in molecular biotechnology and biochemistry”, 27-28 June, 2013, Yerevan RA, Abstracts, p. 30
Топузян В.О., Тосунян С.Р., Карапетян И.Р., Амирбекян К.Ю., Маркарян Ш.А.
Синтез и антихолиэстеразные свойства (Z)-диметиламиноалкиламидов N- бензол-йодметилатов
2013 | Հոդված/Article
Хим. Журн. Армении, 2013, т. 66, № 3, с. 487-494.
Densities and thermochemical properties of dimethylsulfone in dimethylsulfoxide and dimethylsulfoxide/water equimolar mixture
2013 | Հոդված/Article
“Journal of Molecular Liquids”, 2013, v. 183, p. 85-88.
Термодинамика фазовых равновесий жидкость-газ в системе дипропилсульфоксид-вода в интервале 303.15-323.15 К
2013 | Հոդված/Article
Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 2, с. 211-214.
Папанян З.Х., Маркарян Ш.А.
Изучение кинетики и механизма реакции L-цистеина с диалкилсульфоксидами в водных растворах
2013 | Հոդված/Article
Хим. Журн. Армении, 2013, т. 66, № 4, с. 545-552.
Dielectric relaxation study of dipropylsulfoxide/CCl4 solutions
2013 | Հոդված/Article
Arm. J. Chem., 2013, v. 66, N 3, p. 383-390.
Молекулярные взаимодействия бензимид-трихлорида (Hoechst 33258) с ДНК в водных растворах диметилсульфоксида по данным спектроскопии
2013 | Հոդված/Article
Журн. Физ. Химии, Москва, 2013, т. 87, № 12, с. 2062–2064.
Маркарян Ш.А. , Тавадян Л.А., Кочарян Г.Г., Шагинян Г.А.
Влияние диметилсульфоксида на электрохимические и антирадикальные свойства аскорбиновой кислоты
2013 | Հոդված/Article
Изв. Акад. Наук. Серия химическая, Москва, 2013, № 7, с. 1625-1629.
Ab initio and DFT study of hydrogen bond interactions between ascorbic acid and dimethylsulfoxide based on FT-IR and FT-Raman spectra
2013 | Հոդված/Article
“Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy”, 2013, v. 110, p. 217-225.
Папанян З.Х., Маркарян Ш.А.
Обнаружения окисления L-цистеина диметилсульфоксидом в водных растворах методом ИК спектроскоии
2013 | Հոդված/Article
Журн. Прикл. Спектроскопии, Минск, 2013, т. 80, № 5, с. 785-787.
Спектрофотометрические исследования распределения витамина Е в обращенных мицеддярных системах ДМСО-вода/АОТ/декан
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция Международная конференция “Cовременные проблемы химической физики”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 2012, 9-12 октября, Тезиси докладов, с. 218.
Fluorescence resonance energy transfer to study protein-substrate interactions
2012 | Թեզիս/Thesis
International conference “Current problems of chemical physics” dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Chemical Physics NAS RA, Yerevan, Armenia, 9 – 12 October 2012, /A/ Book of Abstracts, 2012, p. 20-21.
Исследование комплексообразования ДНК-HOECHST 33258 методом флуоресцентной спектроскопии
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.198-199.
Некоторые термодинамические параметры дипропил- и диизопропилсульфоксидов
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с. 195-196.
Ab initio и DFT исследования молекулярных комплексов диэтилсульфоксид-вода
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с.272
Диэликтрическая релаксация аскорбиновой кислоты в водно-сульфоксидных растворах
2012 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция “Современные проблемы химической физики ”, посвященная 50-летию Института химической физики им. А.Б. Налбандяна НАН Республики Армения, Ереван, 9-12 октября 2012, Сборник тезисов, с. 257.
The spectrophotometric study of the binding of vitamin E to water + dialkylsulfoxide/AOT/heptan reversed micelles
2012 | Թեզիս/Thesis
31st European Congress on Molecular Spectroscopy, Cluj-Napoca, Romania, 2012, August 26-31, Book of Abstracts, p. 206.
Markarian S.A. , Aznauryan M.G.
Study on the interaction between isoniazid and bovine serum albumin by fluorescence spectroscopy: the effect of dimethylsulfoxide
2012 | Հոդված/Article
Molecular Biology Reports, 2012, v 39, p. 7559–7567.
Markarian S.A. , Evangelopoulos D., Harutyunyan L.R., Pepoyan E.K., Guzman J.D., McHugh T.D., Bhakta S.
The properties of solutions of isoniazid in water and dimethylsulfoxide
2012 | Հոդված/Article
“Journal of Solution Chemistry”, 2012, v. 41, p. 1462-1476.
Электронные спектры поглощения аскорбиновой кислоты в водных и водно-диалкилсульфоксидных растворах
2011 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии, 2011, т. 78, № 1 с.11-15
Термодинамические свойства растворов L-аскорбиновой кислоты в диметилсульфоксиде и водно-диметильсулфоксидных смесях
2011 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2011, том 85, № 4, с. 689-693
Количественное определение сульфатных групп на поверхности монокристаллов целлюлозы (Ցելյուլոզի միաբյուրեղների մակերևույթին սուլֆատային խմբերի քանակական որոշումը)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #2, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
Markaryan S. , Kazoyan E., Terzyan A.
The thermodynamic properties of L-ascorbic acid in dimethylsulfoxide and ater/dimethylsulfoxide mixtures
2011 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry 85, 2011, pp. 689-693
Dielectric relaxation study of ascorbic acid solutions in pure dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) and in dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) / water mixtures
2011 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids 164, 2011, 207-211
Physicochemical properties of aqueous solutions of dimethyl - and diethylsulfones
2011 | Հոդված/Article
Russian Journal of Physical Chemistry 85, 2011, pp. 2138-2141
Effect of dimethylsulfoxide and diethylsulfoxide on micellization and viscometric properties of cetylpyridinium bromide aqueous solutions
2011 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids 160, 2011, pp. 136-139
Markarian S. , Gabrielyan L., Weingaertner H.
Dielectric relaxation of Dipropylsufoxide
2011 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids 159, 2011, 201-203
Markarian S. , Sargsyan H.
Electronic absorption spectra of ascorbic acid in water and water/dialkylsulfoxide mixtures
2011 | Հոդված/Article
Journal of Applied Spectroscopy (Russian Journal) 78, 2011. pp. 11-15
Mikayel G. Aznauryan, Shiraz A. Markarian
Properties of DNA + Dipropylsulfoxide or Dibutylsulfoxide + Water Ternary Solutions
2010 | Հոդված/Article
J. Solution Chem 2010, 39, 43-50
The Volumetric and Thermochemical Properties of Dipropylsulfoxide in Water
2010 | Հոդված/Article
J. Solution Chem 2010, 39, 591-602
Solvation of bovine serum albumine (BSA) in dimethylsulfoxide/water mixtures by dielectric relaxation spectroscopy, Solvation and Ionic Effects in Biomolecular Recognition: Theory to Experiment
2010 | Գիրք/Book
An International Symposium on Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment, May 17-21, 2010, p. 55, Tsakhkadzor, Armenia
Դիալկիլսուլֆօքսիդների ներկայությամբ ԴՆԹ-ի ջերմային դենատուրացիայի ուսումնասիրությունը ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 8-11
|
Լ. Գ. Մելիք-Օհանջսնյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան , Շ. Ա. Մարգարյան
Исследование взаимодействия витамина D2 с диметил- и диэтилсульфоксидами методом ик-спектроскопии с Фурье-преобразованием (D2 վիտամինի և դիմեթիլ- ու դիէթիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը ֆուրյե-ձևափոխությամբ ԻԿ սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով)
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2010, #1, էջ 3-7 (ռուսերեն)
|
S. Bonora, M. Di Foggia, S. A. Markarian , V. Tugnoli
Vibrational and calorimetric study on the effect of di-n-propylsulfoxide (DPSO) on DMPC, DPPC and DMPE liposome
2009 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Structure, 935, 2009, 115–122
Sh. A. Markarian , A. M. Terzyan
Surface and bulk behavior of (dialkylsulfoxides + carbon tetrachloride) mixtures
2009 | Հոդված/Article
J. Chem. Thermodynamics, 41, 2009, 1413–1418
Փորձարարական ֆիզիկական քիմիա
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե, 2009, 1-188
Thermodynamics of solvation of L-ascorbic acid in aqueous solutions of dimethylsulfoxide
2009 | Հոդված/Article
XVII International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia, Kazan, Russian Federation, June 29 – July 3, 2009, ABSTRACTS, vol. 2, p.181
Dielectric relaxation study of diethylsulfoxide/water mixtures
2009 | Գիրք/Book
Physics and Chemistry of Liquids, vol. 47, No 3, June 2009, 311-321
Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրոսկոպիա. հիմունքները և կիրառությունը
2009 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009, 36 էջ
Ա. Մ. Թերզյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Dinamic surface tension measurements of dibutylsulfoxide aqueous solutions (Դիբութիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթների դինամիկ մակերեվութային լարվածության չափումները)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009 #2, էջ 10-14 (անգլերեն)
|
Ա. Վ. Թովմասյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը նատրիումի դոդեցիլսուլֆատի միցելների դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի վրա
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2009, #1, էջ 15-21
|
Введение гидрофильного витамина В6 в гидрофобную матрицу полистирола как новый подход к приготовлению лекарственной формы (Հիդրոֆիլ վիտամին B6-ի ներմուծումը պոլիստիրոլի հիդրոֆոբ մատրիցա որպես դեղամիջոցների ձևավորման նոր մոտեցում)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 107-111 (ռուսերեն)
|
Влияние диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина
2008 | Հոդված/Article
Проблемы Криобиологии, т. 19, 2009, № 1, с. 3-9
A. Torreggiani, M. Di Foggia, I. Manco, A. De Maio, S. A. Markarian, S. Bonora
Effect of sulfoxides o the thermal denaturation of hen lysozyme: a calorimetric and Raman study
2008 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Structure, 891, 2008, 115-122
The spectrophotometric study of the binding of vitamin E to water + dimethyl sulfoxide and water + diethyl sulfoxide containing reversed micelles
2008 | Հոդված/Article
International Journal of Pharmaceutics, 353, 2008, 52-55
А. Л. Затикян, Е. А. Казоян , С. Бонора, Ш. А. Маркарян
Колебательные спектры аскорбиновой кислоты в сульфоксидных растворах
2008 | Հոդված/Article
Журнал прикладной спектроскопии, 2008, Т. 75, № 5, с 653-658
Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2008, 54 էջ
Shiraz A. Markarian , Alla M. Terzyan
Surface Tension and Refractive Index of Dialkylsulfoxide + Water Mixtures at Several Temperatures
2007 | Հոդված/Article
J. Chem. Eng. Data, 2007, 52, 1704-1709
A dielectric relaxation study of diethylsulfoxide containing solutions
2007 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids, 131–132, 2007, 190–195
The study of molecular interactions of ascorbic acid solutions in sulfoxides
2007 | Թեզիս/Thesis
X International Conference on the Problems of Solution and Complex Formation in Solutions, Suzdal, Russian Federation, July 1 – 6, 2007, ABSTRACTS, vol. 2, p.542
S. A. Markarian , L. S. Gabrielian, Sergio Bonora
Vibrational spectra of dipropylsulfoxide, Spectrochimica Acta
2007 | Հոդված/Article
2007, Part A, 68, p.1296–1304
Изучение комплексообразования хлорида и нитрата меди(II) в диэтилсульфоксиде методом УФ-спектроскопии (Պղինձ(II)-ի քլորիդի և նիտրատի կոմպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը դիէթիլսուլֆօքսիդում էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի մեթոդով)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #1, էջ 51-56
|
Frederick D. Lewis , Pierre Daublain, Grace B. Delos Santos, Weizhong Liu, Arpine M. Asatryan, Shiraz A. Markarian , Torsten Fiebig, Milen Raytchev, Qiang Wang
Dynamics and Mechanism of Bridge-Dependent Charge Separation in Pyrenylurea-Nitrobenzene -Stacked Protophanes
2006 | Հոդված/Article
J. Am. Chem. Soc., 2006,128, 4792-4801
Frederick D. Lewis , Pierre Daublain, Grace B. Delos Santos, Weizhong Liu, Arpine M. Asatryan, Shiraz A. Markarian , Torsten Fiebig, Milen Raytchev, Qiang Wang
Dynamics and Mechanism of Bridge-Dependent Charge Separation in Pyrenylurea-Nitrobenzene -Stacked Protophanes
2006 | Հոդված/Article
J. Am. Chem. Soc., 2006,128, 4792-4801
Effect of Diethylsulfoxide on the Thermal Denaturation of DNA
2006 | Հոդված/Article
Biopolymers, v. 81, p.1-5, 2006
Комплексообразование и реакция молекулярного йода с диметил- и диэтилсульфоксидами
2006 | Հոդված/Article
Журн. общей химии, 2006, т.76, вып.11, с.1885-1888
Ab initio and DFT calculations of aci-forms of dimethyl- and diethylsulfoxides
2006 | Գիրք/Book
XIIth International Congress of Quantum Chemistry, May 21-26, 2006, Kyoto Terrsa, Kyoto, Japan, A051
Լ. Գ. Մելիք-Օհանջսնյան, Լ. Ա. Ներսեսյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Исследование межмолекулярных взаимодействий витамина E и диметил-, диэтилсульфоксидами методом ИК-спектроскопии (E վիտամինի և դիմեթիլ-, դիէթիլսուլֆիդների միջև մոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը ԻԿ սպեկտրոսկոպիայի միջոցով)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 74-79 (ռուսերեն)
|
Некоторые современные методы исследования твердых поверхностей (Պինդ մարմնի մակերևույթի ուսումնասիրման որոշ ժամանակակից մեթոդներ)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #1, էջ 3-16 (ռուսերեն)
|
S. Bonora, S. A. Markarian , A. Trinchero, K. R. Grigorian
DSC study on the effect of dimethylsulfoxide (DMSO) and diethylsulfoxide (DESO) on phospholipid liposomes
2005 | Հոդված/Article
Thermochimica Acta, 433, 2005, 19-26
S. A. Markarian , L. S. Gabrielian , A. L. Zatikyan, S. Bonora, A. Trinchero
FT-IR and Raman study of lithium salts solutions in diethylsulfoxide
2005 | Հոդված/Article
Vibrational Spectroscopy, 39, 2005, 220-228
S. A. Markarian , A. M. Asatryan, A. L. Zatikyan
Volumetric properties of aqueous solutions of diethylsulfoxide at temperatures from 298.15 K to 343.15 K
2005 | Հոդված/Article
J. Chem.Thermodynamics, 2005, 37, 768-777
S. A. Markarian , A. L. Zatikyan, V. V. Grigoryan, G. S. Grigoryan
Vapor Pressures of Pure Diethyl Sulfoxide from (298.15 to 318.15) K and Vapor-Liquid Equilibria of Binary Mixtures of Diethyl Sulfoxide with Wate
2005 | Հոդված/Article
J. Chem. Eng. Data, 2005, 50, 23-25
Исследование межмолекулярных взаимодействий в растворах п-толуидина методами абсорбционной и флуоресцентной спетроскопии (Պ-տոլուիդինի միջմոլեկուլային փոխազդեցությունների ուսումնասիրությունը էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդներով)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 66-70(ռուսերեն)
|
Հ. Ռ. Սարգսյան , Լ. Ա. Ներսեսյան, Ա. Ա. Վարդանյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Изучение антиоксидантных свойств диметил-, диэтил-, дипропилсульфоксидов по данным электронных спектров поглощения свободного радикала 2,2-дифенил-1-пикрилгидразила (Դիմեթիլ-, դիէթիլ-, դիպրոպիլսուլֆօքսիդների հակաօքսիդիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը ըստ 2,2-դիֆենիլ-1-պիկրիլհիդրալզիլ ազատ ռադիկալի կլանման սպեկտրների տվյալների)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #1, էջ 53-57 (ռուսերեն)
|
Temperature dependence of the dielectric relaxation of liquid dimethyl- and diethylsulfoxides
2004 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids, 112 (2004), 137-140
Temperature dependence of the dielectric relaxation of liquid dimethyl- and diethylsulfoxides
2004 | Հոդված/Article
Journal of Molecular Liquids, 112 (2004), 137-140
Shiraz A. Markarian , Sergio Bonora, Karine A. Bagramyan, Valery B. Arakelyan
Glass-forming property of the system diethyl sulphoxide/water and its cryoprotective action on Escherichia coli survival
2004 | Հոդված/Article
Cryobiology 49, 2004, 1-9
Temperature Dependence Dielectric Relaxation Behaviour of Lithium Salts Solutions in Diethylsulfoxide
2003 | Հոդված/Article
National Academy of Sciences of RA, New Electronic Journal of Natural Sciences, 1, 2003, 8-10
Molecular interactions in diethylsulfoxide/CCL4 mixture
2002 | Հոդված/Article
6th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC`02, 4-9 August, 2002, p. 243, Lugano, Switzerland
Диэлектрическая релаксационная спектроскопия, структура и динамика растворов диалкилсульфоксидов
2002 | Հոդված/Article
Юбилейная научная конференция “Новые проблемы химической физики”, 7-11 октября, 2002, с. 37-39, Ереван, Армения
Ա. Ս. Գալստյան, Լ. Ս. Գաբրիելյան , Ա. Ս. Ամիրյան, Շ. Ա. Մարգարյան
Спектроскопия диэлектрической релаксации и изучение структуры и динамики растворов диалкилсульфоксидов (Դիէլեկտրիկ ռելաքսացիայի սպեկտրոսկոպիան և դիալկիլսուլֆօսիդների լուծույթների կառուցվածքի դինամիկայի ուսումնասիրությունը)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 3-17 (ռուսերեն)
|
Полимеризация акрилонитрила в растворах диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида в присутствии нитратов алюминия и цинка
2001 | Հոդված/Article
Химический журнал Армении, 54, № 3-4, 2001, с. 20-23
Инициирование полимеризации акрилонитрила в присутствии солей
2001 | Հոդված/Article
Юбилейная научная конференция “Ениколоповские чтения”, Сборник тезисов, Ереван, 2001, стр. 29
Сольватация солей лития в диалкилсульфоксидах
2001 | Հոդված/Article
Журнал физической химии, 2001, т. 75, № 10, с. 1790-1794
Сольватация солей лития в растворах диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида
2001 | Հոդված/Article
VIII Международная конференция “Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах”, 8-11 октября 2001, Иваново, Россия, с. 48
Физико-химические свойства полиакрилонитрила, полученного при использовании солей в качестве инициаторов полимеризации (Ալյումինի և պղնձի նիտրատների մասնակցությամբ ստացված պոլիակրիլանիտրիլի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #2, էջ 47-52 (ռուսերեն)
|
Применение диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида при культивировании хлореллы
2001 | Թեզիս/Thesis
Химико-бологические технологии и экологическая безопасность, Минск, 2001г., с. 94-95
Գյուտի անվանումը` «Քլորելայի աճեցման սնուցիչ միջավայր»
2001 | Արտոնագիր/Patent
ԵՊՀ, Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոն, 29.01.2001թ
Инициирование полимеризации акрилонитрила в присутствии солей. Роль сольвотационных эффектов
1995 | Հոդված/Article
Высокомолекулярные соединения, Серия Б, 1995, том. 37, № 1, стр. 163-165
Ռ. Ս. Հարությունյան , Խ. Կաուս, Զ. Ա. Հակոբյան, Կ. Ա. Ներսիսյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Ա. Վ. Բաբախանյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Физико-химические исследования некоторых свойств четвертичных аммониевых соединений (Չորրորդային ամոնիումային միացությունների որոշ հատկությունների ֆիզիկա-քիմիական ուսումնասիրությունները)
1994 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1994, #1, էջ 67-74 (ռուսերեն)
|
Ш. А. Маркарян , Э. Р. Саруханян, Дж. Г. Чшмаритян, Г. М. Сеферян, Е. А. Казоян
Комплексы диалкилсульфоксидов с солями – инициаторы полимеризации виниловых мономеров
1992 | Հոդված/Article
Армянский химический журнал, т. XLV, № 3-4, стр. 300-301 (1992г.)
Ջ. Հ. Ճշմարիտյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Ն. Ս. Մանուկյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Полимеризация акриламида в водно-сульфосиднных растворах в присутствии хелата аминоацетата меди (Ակրիլամիդի պոլիմերումը պղնձի ամինաացետատային կոմպլեքսի ներկայությամբ ջուր-սուլֆօքսիդային լուծույթներում)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն)
|
Ս. Մ. Մարգարյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Վ. Ա. Պետրոսյան
Применение N,N-диметилформамида в процессе дубления натуральных кож (N,N-դիմեթիլֆորմամիդի օգտագործումը բնական կաշվի դաբաղման գործում)
1991 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 96-98 (ռուսերեն)
|
U. Մ. Մարգարյան, Վ. Մ. Թադևոսյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Վ. Ա. Պետրոսյան
Интенсификация дубления кож в присутствии диметисульфоксида (Կաշվի դաբաղման ինտենսիֆիկացիան դիմեթիլսուլֆօքսիդի ներկայությամբ)
1990 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 87-90 (ռուսերեն)
|
Վ. Ա. Պետրոսյան, Ս. Գ. Միրզախանյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Ռ. Ս. Հարությունյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
О комлексах диметилформамида и диметилацетамида с бромом (Բրոմի հետ դիմեթիլֆորմամիդի և դիմեթիլացետամիդի կոմպլեքսների մասին)
1988 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #3, էջ 113-117 (ռուսերեն)
|
Շ. Ա. Մարգարյան , Լ. Գ. Մելիք-Օհանջանյան, Վ. Ս. Դավթյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Изучение взаимодействия нолихлоропрена с диалкилсульфоксидами (Պոլիքլորոպրենի և դիալկիլսուլֆօքսիդների փոխազդեցության ուսումնասիրությունը)
1986 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1986, #2, էջ 96-98 (ռուսերեն)
|
Շ. Ա. Մարգարյան , Վ. Ս. Դավթյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Изучение реакции диэтилсульфида с пероксидом бензоила (Դիէթիլսուլֆօքսիդբենզոիլ պերօքսիդ ռեակցիայի ուսումնասիրությունը)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 89-92 (ռուսերեն)
|
Վ. Ս. Դավթյան, Շ. Ա. Մարգարյան , Գ. Ս. Սիմոնյան , Ռ. Պ. Մելիքսեթյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Изучение полимеризации метилметакрилата в растворах дкалкилсульфоксидов (Մեթիլմետակրիլատի պոլիմերման ուսումնասիրությունը սուլֆօքսիդային լուծիչներում)
1985 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 81-85 (ռուսերեն)
|
Շ. Ա. Մարգարյան , Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование кинетики реакции триэтиламина с пероксидом бензоила методом химической поляризации ядер (Տրիէթիլամինի և բենզոիլ պերօքսիդի միջև ընթացող ռեակցիայի կինետիկայի ուսումնասիրությունը միջուկների քիմիական բևեռացման եղանակով)
1982 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 90-93 (ռուսերեն)
|
В. С. Арутюнян , Т. В. Кочикян , Ш. А. Казарян, Ш. А. Маркарян , М. Г. Залинян
Синтез новых хлоралкениллактонов
1982 | Հոդված/Article
Меж.вуз.сб."Химия и хим. технология", Ереван 1982, No. 2, c. 86-91
Շ. Ա. Մարգարյան , Ս. Կ. Գրիգորյան , Մ. Ա. Բաբայան, Լ. Ե. Տեր-Մինասյան, Ն. Մ. Բեյլերյան
Исследование комплексообразования триэтиламина с Ni (II) в водном растворе методом ЯМР (Ջրային լուծույթներում տրիէթիլամինի հետ Ni (II)-ի կոպլեքսագոյացման ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի եղանակով)
1979 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #1, էջ 70-73 (ռուսերեն)
|
Շ․ Ա․ Մարգարյան , Ժ․ Խ․ Գրիգորյան, Կ․ Ա․ Տեր-Առաքելյան, Հ․ Գ․ Բաբայան
ИК спектроскопические исследования некоторых гексафторидов щелочных металлов (Մի քանի ալկալիական մետաղների հեքսաֆտորիդների ինֆրակարմիր սպեկտրների հետազոտություններ)
1976 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #3, էջ 156-157 (ռուսերեն)
|