Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում


Մագիստրատուրա

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մոդելավորումը ֆինանսատնտ համակարգ

Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք

Գործարար կառավարում

Ինովացիոն կառավարում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Գիրք/Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Հ. Լ. Սարգսյան , Հ. Գ. Մարգարյան
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ