Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում


Մագիստրատուրա

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մոդելավորումը ֆինանսատնտ համակարգ

Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք

Գործարար կառավարում

Ինովացիոն կառավարում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Кантарджян С. Л. , Айриян А. А.
Оценка инновационного потенциала изобретений и полезных моделей, зарегистрированных в сфере сельского хозяйства республики Армения
2017 | Հոդված/Article
Научный результат. Экономические исследования. 2017, 1, 27-30
|
Վարկավորման և վարկային տոկոսադրույքի ձևավորման խնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 90-92 էջ, Հայաստան
|
Հայկ Մնացականյան , Րաֆֆի Ալեքսանյան
Ինտեգրացված հաշվետվողականության դերը աուդիտորական գործունեության կարգավորման համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 1-2, 99-101 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան
|
Хачатрян Н. Н. , Халатян А. А.
Проблемы интеграции финансовой и экологической отчетности
2017 | Հոդված/Article
Учетно-аналитическое обеспечение - информационная основа экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 2017, Часть1, стр. 397-400
|