Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>

Բակալավրիատ

Տնտեսագիտության տեսություն

Կառավարում


Մագիստրատուրա

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ

Մոդելավորումը ֆինանսատնտ համակարգ

Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք

Գործարար կառավարում

Ինովացիոն կառավարում

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Դավիթ Աբգարյան
Էլեկտրոնային առևտրի ընդունումը ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Գեորգի Ավետիսյան
Կոռուպցիայի ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 68-79
|
ՀՀ արժութային շուկայի արդի խնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 34-39
|
Դավիթ Աբգարյան
ՀՀ-ում էլեկտրոնային առևտրի վերաբերյալ վիճակագրական աղբյուրների վերլուծություն
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 40-51
|