Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
The Philosophy of Ethics Presence in the Management Activity
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 2/3/, 188-199 էջ, 2019 թ., Երևան
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Գիրք/Book
Manual, LAMBERT Academic Publishing, 2019, 100 pages, International Book Market Service LTD
Նոննա Խաչատրյան , Գ. Ադամյան
Հեռավար ուսուցման կառավարման հիմնախնդիրներ
2019 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում 1/2019, 152-158 էջ, Երևան
Effective Teaching Strategy in Doctoral programs
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայագիտության Հայագիտական միջազգային հանդես, 2019 1 (19), 198-208 էջ
Միրզոյան Վ.
«Տնտեսական մարդու» հարացույցի վերարտա¬դրության հոգեբանական և կազմակերպական հիմքերը
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության գիտական հանդես, Երևան, 2019 թ., էջ 51 – 61:
Հասմիկ Հովհաննիսյան , Արմինե Չոբանյան, Շուշանիկ Իսահակյան
Այժմեական գիտելիք շահերի արդյունավետ պաշտպանության համար
2019 | Հոդված/Article
Implementation challenges of IFRS 9 impairment requirement in post-soviet countries' banks Accounting and accounting education in the digital society
2019 | Հոդված/Article
The international scientific conference VIII edition, 2019, p. 150-158
Հաշվառման համակարգի տեղն ու դերը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներկա գործընթացներում,
2019 | Հոդված/Article
Երևան, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում 1, ՀՈՒՄԿ, 2019թ․, 6-19 էջ
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում, ուսումնական ձեռնարկ 5-րդ հրատ
2019 | Հոդված/Article
ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան 2019, 173 էջ
Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնների գնահատման ձևաչափը ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների օրինակով
2019 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում գիտական հանդես, 2019-1, էջ-159-167