Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացումները և մարդկային կապիտալի վերարտադրության հիմնախնդիրները անկախության տարիներին
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 340 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
Կոռուպցիան՝ սոցիալական ինստիտուտ. խնդիրներ ՀՀ տնտեսությունում
2017 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 2(650), էջ 219-228
The peculiarities of the agricultural sector’s development in Armenia
2017 | Հոդված/Article
Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University, 2017, 6 (248), 32-41 pp.
|
Актуальные проблемы долларизации экономики в Республике Армения
2017 | Հոդված/Article
Вестник полоцкого государственного университета. Серия D: экономические и юридические науки. 2017, Серия D, стр. 71-74
|
Hayk Mnatsakanyan , Houshang Heidarian
Effect of Price of Petroleum Products on Macroeconomics Parameters
2017 | Հոդված/Article
International Journal of Applied Business and Economic Research, 2017, 5, 289-303 pp.
|
Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Անի Սարգսյան
Հարկային քաղաքականության կատարելագործման և տնտեսական առաջնթացի ապահովման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 502-506
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Զբոսաշրջության շուկայի զարգացման խթանները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 9-10(205-206), էջ 52-55
|
Նոննա Խաչատրյան , Արա Աղաջանյան
Կրթական ծրագրերի որակի վարկանիշավորումը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 496-501
|