Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Բարձրագույն կրթությունը որպես ծառայությունների մատուցման առանձնահատուկ ոլորտ
2017 | Հոդված/Article
Եվրոպական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 8, էջ 210-216
|
Կոռուպցիոն ռիսկերի կանխարգելման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք, 2017, 2(16), էջ 165-169
|
N. Khachatryan , A.Yarazyan
Institutional System of Microfinancing in Agriculture
2017 | Հոդված/Article
Bulletin of National Agrarian University of Armenia, 2017, 3, 114-118 pp.
|
Որակի ապահովման մշակույթը բուհերում
2017 | Հոդված/Article
Հյուսիսափայլ. գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1, էջ 16-26
|
Հայաստանի Հանրապետությունում մասնագետների պահանջարկի ձևավորման հիմնահարցեր
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 5, էջ 45-54
|
Վարդան Բոստանջյան , Սեդրակ Թոփլաղալցյան
Ներդրումային քաղաքականության միջազգային փորձը
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 21-30
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի ցուցանիշների քլաստերային վերլուծությունը հյուսիսային ջրավազանի օրինակով
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 11-12 (207-208), էջ 156-161
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերեվութային ջրերի որակական ցուցանիշների համեմատական էկոնոմետրիկ վերլուծությունը
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, 11-12 (207-208), էջ 151-155
|
Զարգացմանը միտված կառույցների ռեսուրսների համադրման նախադրյալները Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 3, էջ 5-8
Թաթուլ Մանասերյան , Արտյոմ Բարսեղյան
Հայաստանի Հանրապետության ռազմարդյունաբերական համալիրի և տնտեսական անվտանգության համակարգի փոխազդեցությունները
2017 | Հոդված/Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 142-154
|