Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
ՀՀ ՌԱՀ-ի համահունչ պետական կառավարման մոդելի բաղադրիչները
2017 | Հոդված/Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 119-123
|
Պատերազմի տնտեսագիտություն. պետության առաջնահերթությունները
2017 | Հոդված/Article
Աշխատանքային տետրեր, 2017, 3-4 (43-44), էջ 97-119
|
Թաթուլ Մանասերյան , Վահե Մարտիրոսյան
Էներգետիկ անվտանգության ապահովման հնարավորությունները և հելիոֆիկացիայի ծրագրի իրագործման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 479-490
|
Татул Манасерян , Володя Мкртчян
К вопросу о риске конкурентоспособности в рамках интеграционных процессов ЕАЭС
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 185-193
|
Այլընտրանքային ներդրումների ներգրավման տեսա-գործնական խնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 15-20
|
Отмена санкций запада и новые реалии региональной интеграции: Армения – Иран – Еаэс
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2017, 2, էջ 5-16
|
Աշոտ Մարկոսյան , Ելիզավետա Մարգարյան
Տնտեսական աճը և կուտակման նորման Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 2, էջ 50-58
|
Աշոտ Մարկոսյան , Գրիգոր Կուրղինյան
Օժանդակ կառավարչական ծառայությունների օպտիմալացումը և ձեռքբերումը մասնավոր հատվածից
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար, 2017, 2 (72), էջ 95-111
|
Արժեքների համակարգը և բնակչության արդի սոցիալական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, 34, էջ 35-52
Աշոտ Մարկոսյան , Անժելա Պապիկյան
Տնտեսական աճի որակական գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, էջեր 35, 36-38 և 47-49