Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
М. Саакян , И. Рожков, М. Красновский
Суточное планирование работы мартеновского цеха
1971 | Գիրք/Book
Изд. “Информация” 10, Москва, 1971г.
 
Կոնտակտներ
Դեկան` տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-42
(ներքին 76-42),
economics@ysu.am