Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
2020 | Հոդված/Article
Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները
2020 | Գիրք/Book
Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan
The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan
The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ
Моделирование Социальных И Эколого-Экономических Взаимоотношений В Республике Армения
2020 | Հոդված/Article
X-Я Юбилейная Международная Школа – Семинар «Многомерный Статистический Анализ, Эконометрика И Моделирование Реальных Процессов» Имени С.А. Айвазяна, 2020, 130-131 էջ
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Հեռավար Ուսուցման Զարգացման Պատմական Ընթացքը Եվ Մարտահրավերները Համաճարակի Պայմաններում
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 3(8), 115-122 էջ
Վահագն Տեփոյան
Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 71-80
|
Проблемы Воспитания Личности В Процессе Преподавания Основ Менеджмента
2019 | Հոդված/Article
Научные Исследования Xxi Века, 2019, 2 (2), 458 - 464 էջ