Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայկ Մնացականյան , Վիկտորյա Բդոյան
Արժեթղթավորման Զարգացման Միջազգային Միտումներն Ու Հեռանկարները Հհ-Ում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 16-24 էջ
Հայկ Մնացականյան , Կարլեն Մարգարյան
Փմձ-Ների Ֆինանսավորման Հասանելիության Բարելավման Հիմնական Ուղիները Հհ-Ում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 4, 74-90 էջ
A.Kh. Markosyan , V.G. Khachaturyan
Environmental Regulation And Economic Growth: Liberal Approach
2019 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3 (10), 72-79 էջ
The Vision Of Economic Cooperation Between Southern Caucasus, Armenia And Artsakh
2019 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3(10), 42-59 էջ
Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
2019 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում
2019 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ
Effective Management of Doctoral Studies
2019 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing), 2019, 100 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական և Տնտեսական Զարգացման Նոր Ուղեգծի Տեսլականը
2019 | Հոդված/Article
Ի՞Նչ Անել: Հայաստանի Տնտեսության Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Եվ Ռազմավարական Ուղղությունները, 2019, 10-17 էջ
Часть 4. Обзор Агропродовольственной Торговой Политики По Странам: Армения
2019 | Հոդված/Article
Fao - Пятое Ежегодное Заседание Группы Экспертов По Вопросам Сельскохозяйственной Торговли В Европе И Центральной Азии, 2019, 56-61 էջ