Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan,, G. A. Ivanyan, A. D. Galstyan
The methodology of evaluationg harmful influence of waters
2018 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 3-8
|
Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies
2017 | Հոդված/Article
Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p. 1126-1135, 2017
|
Վարսենիկ Սարգսյան
Սնանկացում.գործընթացներ և կառավարում
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք եռամսյա գիտական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 2017, Էջ 194-207
|
Անբարեխիղճ մրցակցությունը և Հայաստանում դրա կարգավորման մարտահրավերները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 11-18
|
Սահմանադրականության մակարդակը որպես պետության կայացածության գրավական
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 19-28
|
Վարսենիկ Սարգսյան
Սնանկություն. տնտեսաիրավական կարգավորման և կառավարման որոշ հիմնախնդիրներ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 41-53
|
Գագիկ Չախոյան
ՀՀ ներքին և արտաքին միգրացիայի միտումները
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 54-68
|
Հայկ Ադիլխանյան
Էներգաարդյունավետության վրա մարդկային կապիտալի ազդեցության գնահատումը զարգացող երկրներում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 69-77
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ