Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Կազմակերպությունների սնանկացման հիմնահարցերը ճգնաժամային կառավարման դիտանկյունից
2021 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Բանբեր համալսարանի.տնտեսագիտություն, 2021 (2), Էջ 57-65
Նոննա Խաչատրյան , Արմեն Ճուղուրյան
Աշխարհավարակի Սոցիալ - Տնտեսական Սանիտարիան
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և Քաղաքականություն, 2020, 2(7), 158-162 էջ
Nonna Khachatryan , Hrachya Sargsyan
National Value System Impact On The Economy Of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Wisdom, 2020, 1(14), 105-111 էջ
кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Nonna Khachatryan , Siranush Poghosyan
Issues Of Economic Ecosystems Development In Armenia
2020 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 59-71 էջ
Nonna Khachatryan , Hasmik Sahakyan
Issues Of The Online Modul Design In Youth Studies
2020 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ Եվ Հաշվապահական Հաշվառում, 2020, 1(5), 92-108 էջ
Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ
Տնտեսության Եվ Շրջակա Միջավայրի Փոխգործակցության Մոդելավորման Որոշ Հիմնահարցեր
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1, 1, 28-39 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
2020 | Հոդված/Article
Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ