Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Մարկոսյան , Վահագն Խաչատուրյան
Հարավկովկասյան Հանրապետությունների Տնտեսական Անվտանգության Մակարդակի Գնահատման Արդյունքները
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Հիմնադրման 25-Ամյակին Նվիրված «Կառավարման Ժամանակակից Հիմնախնդիրները» 2-Րդ Միջազգային Գիտաժողով, 2019, 71-85 էջ
Маркосян Ашот Хачатурович , Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна
Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности
2019 | Թեզիս/Thesis
Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ
Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթևոսյան
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Ուղենիշերը
2019 | Հոդված/Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 311-326 էջ
Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
2019 | Հոդված/Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ
Обзор последних изменений в торговой политике: Армения (2017-2018)
2019 | Հոդված/Article
Пятое ежегодное заседание Группы экспертов по вопросам сельскохозяйственной торговли в Европе и Центральной Азии, 2019, 10 էջ
Ռ.Ա.Գևորգյան , Հ.Ջ.Ղահրամանյան, Ժ.Ս.Մխիթարյան, Վ.Կ.Սարգսյան
ՀՀ ԿԲ անկախությունը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, 2019, 64 էջ
Լուսյա Մեհրաբյան
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Գիրք/Book
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Արևիկ Տեփոյան
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Մարիամ Պողոսյան
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|