Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ձեռնարկատիրության բնապահպանական գործառույթների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 253-256 էջ, Հայաստան
|
Մասնագիտական կրթության սոցիալական ուղղվածության հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ: 2017թ․, 2(71), 154-167 էջ, Հայաստան
|
Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления
2017 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44
|
Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке
2017 | Հոդված/Article
Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45
|
Գևորգյան Ռ. Ա. , Բադախչյան Վ. Գ.
Ոչ հստակ պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչներ
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, Հատոր 14, N 1, 9-13 էջ, Հայաստան
|
The analysis of the features of reculatory framework in the energy sector of RA while integrating in the regional energy market
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2017թ․, 14,2, 186-190 էջ, Հայաստան
|
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-82 էջ, Հայաստան
|
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների եվ երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 111-118 էջ
|
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|