Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Ռազմաարդյունաբերական համակարգի տնտեսական զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
«ԲՈՒՀ-ԲԱՆԱԿ» համագործակցության գերակայությունը «ԱԶԳ-ԲԱՆԱԿ» հայեցակարգի համատեքստում: 2018, էջ 152-159
|
R. A. Gevorgyan , N. D. Margaryan
Existence of maximum entropy problem solution in a general n-dimensional case
2018 | Թեզիս/Thesis
Emil Artin International Conference. 2018, 54-55 pp.
|
Геворгян Р. А. , Маргарян Н. Д.
Построение распределения цен активов на основе цен производных финансовых инструментов
2018 | Հոդված/Article
Управление финансовыми рисками. 2018, 01(53), стр. 12-23
|
Զբոսաշրջության ծառայությունների մատուցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Ակունք, 2018, 1(18), էջ 190-194
|
Ruben A. Gevorgyan , Narek D. Margaryan
Existence of Maximum Entropy Problem Solution in a General N-Dimensional Case
2018 | Հոդված/Article
Mathematical Problems of Computer Science, 2018, 49, 97-102 pp.
|
Աղքատությունը ՀՀ֊ում և ԱՀ֊ում. համեմատական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, էջ 466-471
|
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2, էջ 122-133
Վարդան Բոստանջյան , Վահե Մարտիրոսյան
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները
2018 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, 2018, 1, էջ 12-19
|
Աստղիկ Փարսյան
ՀՀ մակերևութային ջրերի մշտադիտարկման մեթոդական հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 198-202
|
Աստղիկ Փարսյան
Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի քլաստերային վերլուծության եղանակների համեմատական վերլուծությունը (հարավային ջրավազանի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 190-197
|