Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3 ապրիլ-հունիս, 177-181 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Բյուջետային համակարգի կատարելագործման ուղիները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 63-69 էջ, Հայաստան
|
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
1-րդ տարեկան գիտաժողովի նյութերի («Հայաստան-25») ժողովածու: 2017թ․, 1, 8 էջ էջ, Հայաստան
Աբրահամյան Վ. Գ. , Ավագյան Ա. Ղ.
ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի գործունեության վերլուծությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները
2017 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 3-4, 44-45 էջ, Հայաստան
Abrahamyan V. , Grigoryn V., Sahakyan M., Martirosyn G.
New silk road: comarative analyisis and ways for developing alternative routs
2017 | Հոդված/Article
Trans motauto world. 2017, 5, pp. 199-200
Լիանա Կարապետյան
ՀՀ-ում ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխման հիմնահարցի շուրջ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 69-79
|
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Դավիթ Աբգարյան
Էլեկտրոնային առևտրի ընդունումը ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Գեորգի Ավետիսյան
Կոռուպցիայի ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 68-79
|
Կարինե Զուրաբյան , Մարինա Խաչատրյան, Քնարիկ Միրզախանյան, Մետաքսյա Հարությունյան, Նունե Գասպարյան
Հաշվապահական հաշվառում
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: կրթական հիմնադրամ հրատաակչություն, 2017թ․, 175 էջ