Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Սոնա Հայկի Սարգսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթություն
2007 -2009 թթ. ԵՊՀ հայցորդ, «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2010-2013 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
2001-2004 թթ. ԵՊՀ, Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Դասավանդվող դասընթացներ
• Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
• Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
• Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• տնտեսաբնապահպանական հիմնախնդիրներ
• խաղերի տեսություն
• տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Հետազոտական ծրագրեր
2014-2016թթ Օլդենբուրգի տնտեսագիտական կրթության ինստիտուտ,Գերմանիա, ՍԻՆԵՐՋԻԱ - Համակարգված և կայուն էներգաարդյունավետությունը Հայաստանում

Վերապատրաստում
2017-ի հունիս - Ռոտերդամի Էրազմուս համալսարան, Բնակարանաշինության և քաղաքաշինության ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, Արդյունք. Մշակվել է նոր դասընթաց ՝ « Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում»

Լեզուների իմացություն
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ

sonasargsyan@ysu.am

Տնտեսության Եվ Շրջակա Միջավայրի Փոխգործակցության Մոդելավորման Որոշ Հիմնահարցեր
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1, 1, 28-39 էջ
Моделирование Социальных И Эколого-Экономических Взаимоотношений В Республике Армения
2020 | Հոդված/Article
X-Я Юбилейная Международная Школа – Семинар «Многомерный Статистический Анализ, Эконометрика И Моделирование Реальных Процессов» Имени С.А. Айвазяна, 2020, 130-131 էջ
Տնտեսության և շրջակա միջավայրի փոխգործակցության մոդելավորման որոշ հիմնահարցեր
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 28-39
|
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս.ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 136 էջ
Consumption of energy resources and their impact on the environment. Solution of the models of optimality for clean development mechanism
2017 | Հոդված/Article
SINERGIA. Sistematic and sustainable energy efficiency in Armenia. Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan. 2017, 1, pp. 28-33
|
Consumption of energy resources and their impact on the environment. Solution of the models of optimality for clean development mechanism
2017 | Հոդված/Article
SINERGIA. Sistematic and sustainable energy efficiency in Armenia. Proceedings of the final workshop at the State University Yerevan, 2017, 1, pp27-31
Չընդհատվող (LLL-Life long learning) կրթությունը` որպես էներգաարդյունավետության եւ վերականգնվող էներգետիկայի օգտագործման երաշխիք
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության եւ էներգածնայողության հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողով, 2017, էջ 70-72
Производство электроэнергии в Армении и его экономические и экологические последствия
2017 | Հոդված/Article
Օдиннадцатая годичная научная конференция, 2017, էջ 96-103
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
Energy Economy
2016 | Հոդված/Article
Systemic and Sustainable Energy Efficiency in Armenia. 2016, p. 50-53
|
Arakelyan A. , Adilkhanyan H., Sargsyan S. , Tsarukyan S.
Armenian energy efficiency assessment and energy saving management multidimensional model
2016 | Հոդված/Article
IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 20-22
|
Տնտեսություն-շրջակա միջավայր փոխազդեցության գնահատման խնդրի շուրջ
2015 | Հոդված/Article
ՀՀ տնտեսության զարգացման եւ տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր Ե. 2015, էջ 227-231
Влияние стимуляции гипоталамических ядер на нейроны нижнего вестибулярного ядра после длительного вибрационного воздействия и введения обогащенного пролином пептид -1
2015 | Հոդված/Article
Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова, 2015, 101 N5, 538- 549 стр.
|
Kиотский протокол и его теоретико-игровое моделирование
2009 | Հոդված/Article
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Հանրապետակա հիտաժողովի նյութեր, Ե 2009, էջ 318-320
Реализация моделей оптимальности механизмов чистого развития
2009 | Հոդված/Article
ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2009
Теоретико-игровые принципы оптимальности в механизмах Kиотского протокола
2008 | Հոդված/Article
ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008.Т 5 N1
Kиотский протокол: Модели оптимальности
2008 | Հոդված/Article
ISSN 1829-0043 Вестник инженерной академии Армении (ВИАА), 2008.Т 5 N2
The Macroeconomic Analysis of Determinants of Environmental Economics
2005 | Հոդված/Article
Information Technology and Management,N5 2005.