Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գագիկ Կիմի Եգանյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
1977-1980թթ․ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, «Մաթ․ մեթոդների կիրառումը տնտեսագիտության մեջ» մասնագիտացում
1972-1977թթ․ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկա ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
2019թ-ից առ այսօր՝ ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոնի ասիստենտ
1999-2018թթ․՝ ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայության պետ
1990-1998թթ․՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ, առաջին տեղակալ, նախարար
1983-1990թթ․՝ ՀԽՍՀ մինիստրների սովետի գործերի կառավարչության ավագ ռեֆերենտ
1981-1983թթ․՝ Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի կրտսեր գիտ․ աշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական միգրացիոն քաղաքականություն
Սոցիալական ապահովության և ապահովագրության քաղաքականություն
Տնտեսա- մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Դասավանդվող դասընթաց
Միգրացիոն գործընթացի կառավարման հիմունքները

Լեզուների իմացություն
Անգլերեն-ազատ, Ռուսերեն-ազատ

Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Հոդված/Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան։ ՍԻՄ տպ․, 2020թ․ - 167 էջ
Գագիկ Եգանյան , Գ. Գալստյան
Միգրացիայի տնտեսագիտություն
2020 | Հոդված/Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2020թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 168 էջ
Գագիկ Եգանյան , Տ. Հարությունյան
Միգրացիա և լրագրություն
2020 | Հոդված/Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2020թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 259 էջ
Միգրացիոն իրավիճակը և բնակչության տեղաշարժերի կառավարման ռազմավարությունները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի (տնտեսագիտություն) գիտական հանդես. N 3(33), 2020, էջ 52-66
Միգրացիոն գործընթացների կառավարման հիմունքները
2019 | Հոդված/Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2019թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 225 էջ
Գագիկ Եգանյան , Ք. Վարդանյան
Միգրացիոն գործընթացների միջազգային իրավական և ներպետական կարգավորումը
2019 | Հոդված/Article
ՍԻՄ տպագրատուն, 2019թ․, Հայաստան, Վանաձոր, 210 էջ