Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Նունե Մեսրոպի Սահակյան

Ասիստենտ | Կառավարման և գործարարության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ բակալավրի աստիճան (կարմիր դիպլոմ)
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ մագիստրոսի աստիճան (կարմիր դիպլոմ)
2011 թ. տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2010 թթ. «Գաջեգործ» ՓԲԸ, Տնտեսագետ/ Շուկայի զարգացման մասնագետ
• Կատարվել է ընկերության արտադրանքի առաջարկի և պահաջարկի վերլուծություն
• Շահույթի կանխատեսում
• Կատարվել են ընկերության կողմից պահանջվող մի շարք այլ աշխատանքներ (բիզնես պլանի ստեղծում և այլն)
2010 - 2014 թթ. «Մ ընդ Գ Բրադրզ» ՍՊԸ Գլխավոր հաշվապահ
2013 - 2014 թթ. «Երևանի Ա.Մարգարյանի անվ. 29 ա/դ» ՊՈԱԿ Ֆինանսական գծով փոխտնօրեն
2013 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ «Կառավարման և գործարարության» ամբիոնի ասիստենտ

Դասավանդվող դասընթացներ
Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում, Մենեջմենթ, Գործարարության հիմուքներ, Հակաճգնաժամային կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անձնակազմի կառավարում, Բիզնեսի կառավարում, մարքետինգային քաղաքականություն սոցիալական հարթակներում, հակաճգնաժամային կառավարում

Լեզուներ
Հայերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ), ռուսերեն (լավ)

Հմտություններ
Տիրապետում է MS Office 2000, Excel, Word, Internet ծրագրերին
Շփվելու և թիմային աշխատանքի գերազանց կարողություն

Էլ. փոստ
nunesahakyan@ysu.am

Ձեռնարկատիրության հիմունքներ
2018 | Հոդված/Article
Ուս. ձեռնարկ: Էդիթ Պրինտ, 2018թ․, 174 էջ
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների եվ երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 111-118 էջ
|