Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Եղիշե Հենրիկի Սողոմոնյան

Ասիստենտ | Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Կրթություն
2009 թ-ին տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Ֆինանսահաշվային ամբիոնի ասպիրանտուրա
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի ֆինանսահաշվային ամբիոնի մագիստրատուրա
2000 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման` «Վարկային պորտֆելի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» 18.08.2009 թ.,ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտում գործող ԲՈՀ-ի մասնագիտական խորհրդի նիստում:

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից առ այսօր `Երևանի պետական համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտեի ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից առ այսօր «Ի Էմ Էյջ Քոնսթ. ՓԲԸ» -ի ֆինանսական գծով փոխտնօրեն
2011 թ-ից առ այսօր «ՖԻՆՍ» ՓԲԸ-ի հիմնադիր-տնօրեն
2008 - 2010 թթ.«Սովրանո» ՍՊԸ-ի ֆինանսիստ
2008 - 2010 թթ. «ՖՖԱ ինվեսթմենթ» ՍՊԸ-ի գլխավոր հաշվապահ
2006 - 2008 թթ. «Մետրոպոլ» ՍՊԸ-ի հաշվապահ
2005 - 2006 թթ. «ԱՐԴՇԻՆԻՆՎԵՍՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի վարկային մասնագետ

Ստացած որակավորումները
ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի 16.07.2009 թ Թիվ 1/913 Ա որոշմամբ`բանկի գործադիր տնօրենի,գործադիր տնօրենի տեղակալի,տնօրենության անդամի,օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղի կառավարչի պաշտոններում աշխատելու համար վկայական:
ՀՀ ֆինանսների նախարարության որակավորված հաշվապահի վկայական, 2009թ. սեպտեմբերի 16, N0245
ՀՀ հաշվապահների ասոցացիայի որակավորման 7 քննություններ 2011թ.

Կարդացվող դասընթացները
Պետական ֆինանսներ, Կազմակերպության ֆինանսներ, Հաշվապահական հաշվառում, Կառավարչական հաշվառում,
Ֆինանասական հաշվետվությունների պատրաստում

Լեզուներ
Հայերեյ, ռուսերեն, անգլերեն

Վարկը որպես տնտեսության զարգացման շարժիչ ուժ / Lending as an economy's driving force
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան.Ֆինանսներ և էկոնոմիկա #4-5 (105-106), Մարտ-Ապրիլ 2009, 50-53 էջեր
|
Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրություն / The choice of the best debt portfolio structure
2009 | Հոդված/Article
Հայաստան.Ֆինանսներ և էկոնոմիկա #4-5 (105-106), Մարտ-Ապրիլ 2009թ.,53-55 էջեր
|