Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Արման Ռուբենի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության դոկտոր

Կրթություն
2018 թ., Տնտեսագիտության դոկտոր:
2016 թ., Բուլղարիա, Բանսկո, Ազատական տնտեսական քաղաքականության միջազգային տնտեսագիտական բարձրագույն դպրոց:
2016 թ., Ռուսաստան, Մոսկվա, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց:
2013 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման «Mathematica» համակարգչային ծրագրի դասընթաց:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման անգլերենի ծրագիր,
«C1» մակարդակ:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման լսարանային ցուցադրությունների դասընթաց:
2012 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման համակարգչային գրագիտության դասընթաց:
2008 թ., Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների վերապատրաստման մանկավարժական-հոգեբանական մասնագիտացման դասընթաց:
2007 թ., դոցենտի գիտական կոչում:
2007 թ., Հայաստան, Երևան, Եվրասիա հիմնադրամ, վերապատրաստման դասընթաց, Հետազոտական ռեսուրսներ կովկասյան կենտրոն, Վիճակագրական և տնտեսաչափական վերլուծությունների հիմունքները, «SPSS», «E-views» ծրագրային փաթեթի կիրառական նշանակությունը:
2007 թ., Ուկրաինա, Կիև, Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց, Խաղերի տեսության գործարարության կառավարման ռազմավարության ծրագիր:
2007 թ., ԵՊՀ, Երևան, ԵՊՀ, դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց:
2005 թ., Հայաստան, Երևան, Աշխատանքի միջազգային կազմակերպություն, Գործարարության արդյունավետ կազմակերպման դասընթաց:
2004 թ., Հայաստան, Երևան, Եվրասիա հիմնադրամ, Հետազոտական ռեսուրսներ կովկասյան կենտրոն, Վիճակագրական վերլուծությունների հիմունքների կիրառական նշանակության դասընթաց:
2004 թ., ԱՄՆ, Ֆրեզնոյի պետական համալսարանի և ԵՊՀ գործընկերության ու դասախոսների փոխանակման ծրագրի մասնակցություն:
2003 թ., Տնտեսագիտության թեկնածու:
1999 – 2002 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա:
1998 – 1999 թթ, ՀՀ Զինված ուժերում ծառայություն, պահեստազորի սպայի կոչում:
1993 – 1998 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձ.
2001 – 2006 թթ, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասիստենտ:
2007 թ.-ից առ այսօր, Հայաստան, Երևան, ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ:

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսագիտական տեսություն, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Հաստատութենական տնտեսագիտություն, Շուկայագիտական մտածելակերպ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ.
Մակրոտնտեսական քաղաքականություն (տնտեսական զարգացում), Տնտեսագիտական մտքի զարգացում և տնտեսական անվտանգության պատճառակցում, Հաստատութենական տնտեսագիտություն, Շուկայաբանություն (Նեյրոշուկայաբանություն), Կառավարաբանություն (Կառավարման հոգեբանություն):

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:

martirosyan.arman@ysu.am

Ա. Մարտիրոսյան , Ն. Նալթակյան, Ա. Սեյրանյան
Մոնոլիտ ճարտարապետական մոդելով աշխատող բանկային համակարգերի փոխակերպումը միկրոսերվիսների
2021 | Հոդված/Article
«Այլընտրանք», 2021, թիվ 1, էջ 341-348
Ա. Մարտիրոսյան , Վ. Միրզոյան
Փիլիսոփայություն և տնտեսագիտություն
2020 | Գիրք/Book
«Մեկնարկ», 2020, 272 էջ, Հայաստան
Արման Մարտիրոսյան , Վալերի Միրզոյան
Տնտեսագիտության մեջ հոգեբանական գործոնի հաշվառման պատմական ընթացքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 28-40
|
Միրզոյան Վալերի, Մարտիրոսյան Արման
Հոգեբանություն և տնտեսագիտություն
2018 | Գիրք/Book
Մեկնարկ, 2018, 160 էջ
Վալերի Միրզոյան, Արման Մարտիրոսյան
Կարլ Մարքսի տեսական վաստակի վերագնահատման փորձ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-17
|
Մարտիրոսյան Ա. , Պետրոսյան Ա.
Տնտեսվարող սուբյեկտի բանականության կանխավարկածի մարժինալիստական ընկալման ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները
2017 | Հոդված/Article
Հումանիտար գիտու¬թյունների հիմնախնդիր¬ները քաղաքակրթու¬թյան մարտահրավեր¬նե¬րի համատեքստում (Գլաձորյան քննարկում¬ներ). Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի պրոֆե-սորադասախոսական կազմի, ասպիրանտների և հայցորդների ութե¬րորդ գիտական նստա-շրջանի հոդվածների ժողովածու. – Եր: Գլա¬ձոր, 2017 թ., էջ 111 – 119:
Ինստիտուցիոնալիզմի հոգեբանական ուղղության նեյրոտնտեսագիտական վերլուծությունը
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 84 էջ
Գիտատեխնիկական նորարարությունների տնտեսական նշանակությունը և ինստիտուցիոնալ տեսությունը գործնականում
2016 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 74 էջ
The Institutional Background of Transaction Costs
2016 | Հոդված/Article
Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 97 – 99.
Institutional Aspects of Government Activity
2016 | Հոդված/Article
Современный мир: опыт, проблемы и перспективы развития: сборник статей I Международной научно-практической конференции. Часть 2: Ставрополь: Логос, 2016, с. 99 – 101.
Экономический рост и развитие: Ограничения и ловушки
2015 | Հոդված/Article
Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 97 - 99
Институциональная сущность и экономическая интерпритация психологического фактора
2015 | Հոդված/Article
Международный научный журнал “Символ науки”, N 4, Уфа, Омега Сайнс, 2015; с. 95 – 97
Мартиросян А. Р. , Буниатян М. М.
Классификация развивающихся стран на основе психологического фактора: кейнсианская концепция.
2015 | Հոդված/Article
Инвестиции и иновации в системе экономической безопасности
2014 | Հոդված/Article
Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 44 – 47
Методологические аспекты экономической безопасности Армении
2014 | Հոդված/Article
Экономика и управление в XXI веке: Сборник статей VI международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2014. – 133 с.; с. 13 – 16
Դավիթ Ռիկարդոյի համեմատական առավելությունների սկզբունքը` ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությամբ
2014 | Հոդված/Article
Այլընտրանք, գիտականհանդես, # 2, Ապրիլ – Հունիս, 2014 թ.;Էջ 40 – 46
Socio - Economic Aspects of the Health Care System Development in the Republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. Scientofic Journal. N I 2014 (January - February) Volume 2, p. 129-133
Specific features of accumulation and reproduction of human capital in the republic of Armenia
2014 | Հոդված/Article
Informatization of Society: Socio-Economic, Socio-Cultural And International Aspects. Materials of the IV international scientific conference on January 15 – 16, 2014, Prague, p. 22 -26
Տնտեսավարող սուբյեկտի ռացիոնալ վարքագծի ինստիտուցիոնալ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 574-579
|
Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները
2013 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013
Нейроэкономические аспекты гипотезы рациональности экономических субьектов. Инновационные процессы и корпоративное управление
2012 | Հոդված/Article
Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, 2012г., с.256-262
Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ
2011 | Գիրք/Book
Եր.ԵՊՀ հրատ., էջ 176
Сравнительный анализ классической, марксистской и институциональной теорий экономического развития в ретроспективе
2011 | Հոդված/Article
Современные Тенденции в Экономике и Управлении: Новый Взгляд. Сборник Материалов VII Международной Научно-Практической Конференции./Под. Общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011, 450 стр., стр. 29 - 37
Интерпретация человеческой сущности и закономерностей в экономической науке
2011 | Հոդված/Article
Экономика. Управление. Право. 1 (13) Часть 1., Январь 2011, Москва, 23-26 стр.
Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Ա. Տոնիկյան
Տնտեսագիտական գաղափարները իսլամական աշխարհում
2011 | Գիրք/Book
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 84-87 էջեր
Ա. Տոնիկյան
Институциональная основа маржиналистской теории поведения потребителя
2011 | Հոդված/Article
Российкий Государственный Социальный Университет. Математические методы и приложения. Труды двадцатых математических чтений РГСУ (27 – 31 января 2011 года), Москва 2011, стр. 277 - 285
Մ.Ռ. Եղիազարյան , Ա. Մարտիրոսյան , Կ. Հովհաննիսյան, Ա. Հակոբյան
Տնտեսագիտության և հոգեբանության դրույթների փոխառնչությունները` ետահայաց վերլուծությամբ
2011 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (128), փետրվար 2011թ., 81-84 էջեր
|
ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն
2010 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:
ՀՀ Աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազոտական աշխատանք)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ հրատարակչություն, 2010, 200 էջ
Սոցիալ-ուտոպիստական տեսության ձևավորման ինստիտուցիոնալ նախադրյալները և տնտեսագիտական նշանակությունը ետահայացք մեկնաբանությամբ
2009 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 6. Երևան 2009, 166-174 էջեր
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
Տնտեսագիտության ներածություն
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
Проблемы социальной ориентации в переходной ‎экономике Армении на современном ‎этапе институциональных преобразований
2008 | Հոդված/Article
Вестник Национального Университета Водного хозяства и природа использования, Министерство просвещения и науки Украины, Вестник 4(44), Ривне 2008, 3-8 стр.
Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Մ. Եղիազարյան , Գ. Ղազարյան
«Մարժինալիստական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
2008 | Գիրք/Book
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008 թ., 95-98 էջեր
Պատմական ուղղությունը քաղաքատնտեսության մեջ. ձևավորման սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները և զարգացման ինստիտուցիոնալ հեռանկարները
2008 | Հոդված/Article
«Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, N 6-7 (95-96) հունիս-հուլիս 2008, էջ 10-12
|
«Մարժինալսիտական համակցում» տնտեսագիտության մեջ. ետահայաց մեկնաբանություն
2008 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 10 (99), հոկտեմբեր 2008թ., 95-98 էջեր
|
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
Психологическое воздействие и роль рекламы на формирование выбора и линии поведения потребителя
2007 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ Том 12,N 4,Санкт-Петербург, Подготовлен Армянским отделением МАНЭБ,Ереван 2007,113-117 стр.
Աշխատուժի վերարտադրության տեսական հիմքերը և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները
2007 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 1 (78), Հունվար 2007 թ., 218-221 էջ.
|
Трактовка рабочей силы в условиях трансформации институциональной среды
2007 | Հոդված/Article
МАНЭБ Том 12, N4, Санкт-Петербург, Подготовлен армянским отделением МАНЭБ, Ереван 2007г.
Ֆինանսկան լիզինգի ներդրման տնտեսաիրավական ասպեկտները
2006 | Գիրք/Book
Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2006 թ., 134 էջ
Սեփականության տնօրինման իրավունքից անցում օգտագործման իրավունքին. ‎‎ֆիզիոհոգեբանական առնչություններ
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 2 (66), փետրվար 2006 թ., 73 - 76 էջեր
Ա. Ռ. Մարտիրոսյան , Պ. Փլավչյան
Տնտեսագիտական մտքի զարգացման ազդեցության հնարավորությունը ինքնակառավարման համակարգի էվոլյուցիայի ընթացքում (ՀՀ օրինակով)
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 40 - 43 էջեր
Ֆինանսական լիզինգային գործարքների միջազգային փոխառնչությունները
2006 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6 (70), մայիս 2006 թ., 106 - 117 էջեր
Ռիկարդոյի «Համեմատական առավելությունների տեսությունը» տնտեսագիտական մտքի էվոլյուցիոն առաջնահերթությունների սահմանմամբ
2006 | Հոդված/Article
Լրաբեր, Հասարական Գիտությունների Մայիս - Օգոստոս 2(616) - 2006 թ., 46 - 58 էջեր
Տնտեսագիտական մտքի զարգացման անտիկ առաջնահերթությունները
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում. 4 - 3, Երևան 2006, 140 - 153 էջեր
Интеграция основных направлений научной мысли: Институционализм – ‎эволюционные предпосылки и перспективы развития экономической науки
2006 | Հոդված/Article
“Россия в глобализиру‏ющейся мировой ‎экономике”, Материалы Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 18 - 20 мая 2006 г., Ростов н/Д: Изд-во Рост. Ун-та, 2006, 768 с., 383 - 391 стр.
Мартиросян А., Осипова Ю. М., Алешина В. А., Архипова А. Ю., Овчинникова В. Н.
О книге "Экономическая культура"
2006 | Գիրք/Book
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 9 (73), օգոստոս 2006 թ., 234 - 235 էջեր
Բնակչության վերարտադրության հիմնախնդիրների արտացոլումը տնտեսագիտական մտքի զարգացումներում
2006 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, N 2(66),2006 թ. էջ 210-217
|
Մոդելային մտածողության ներմուծումը քաղաքատնտեսության մեջ մակրոտնտեսական պարզ վերարտադրության տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 63-71
|
Мартиросян А. , Галстян А.
Республика Армения: Социально - Экономические Реалии Переходного Периода
2005 | Գիրք/Book
Վրաստան «Ֆինանսներ» N 2, 2005 թ. 82 - 86 стр.
Полезное Пособие
2005 | Դասագիրք
"Современные теории развития мировой ‎‎экономики” Татул Манасерян, Издательство РАУ 2005, 6 – 8 стр.
Տնտեսագիտության ‎ֆակուլտետի մագիստրատուրայի «հոգեբանական տնտեսագիտության7 կրթական ծրագիր
2004 | Հոդված/Article
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն Երևան 2004 թ., էջ 50-53
Схоластические параллели Библейских и экономических принципов
2004 | Հոդված/Article
«Հարկեր» գիտագործնական ամսագիր, Վրաստանի ֆինանսների նախա-արության առընթեր գիտահետազոտական ինստիտուտ, # 22, նոյեմբեր 2004 թ., 53 - 56 стр.
Լիզինգի ներդրումը
2002 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, # 4 – 5, (11 – 12)մարտ - ապրիլ 2002 թ., 104-108 էջեր
Լիզինգի ըմբռնման շուրջ
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N 1 (106), 2002 թ., 178 - 182 էջեր
Լիզինգային գործարքներից գործազրկության մակարդակի կախվածության էկոնոմետրիկ մոդելի համեմատական վերլուծություն
2002 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու N 5, 2002 թ.209 - 215 էջեր
Լիզինգի ըմբռնման շուրջ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 178-181
|
Լիզինգի էությունը
2001 | Հոդված/Article
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 6, նոյեմբեր 2001 թ., 45 - 50 էջեր