Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյան

Ամբիոնի վարիչ | Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Կրթություն
1999թ.՝ Պետական ձեռնարկությունների վերակազմավորում և լուծարում, Գերմանիա, Լեհաստան
1997թ.՝ Բաժնետիրական ընկերությունները և դրանց կառավարումը, Լյուբլյանա, Սլովենիա
1996թ.՝ Պետական ակտիվների կառավարում և մասնավորեցում, Մոսկվա, Ռուսաստան
1994թ.՝ Պետական ակտիվների կառավարում, Ատլանտա, ԱՄՆ
1979 – 1984թթ.՝ Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ասպիրանտ
1974 – 1979թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան և Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, ուսանող
1977 – 1978թթ.՝ ԵրԺՏԻ Հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետի «Իրավագիտություն» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
27.06.2019թ.-առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ
01.09.2017թ.- 27.06.2019թ.` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի պրոֆեսոր, մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար
2003թ. – 31.05.2017թ.` ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն, Վարչության պետի տեղակալ
2000թ. – 2003թ.`ՀՀ պետական գույքի կառավարման նախարարություն, Նախարարի առաջին տեղակալ, տեղակալ
1996 – 2000թթ.` ՀՀ սեփականաշնորհման նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1995 – 1996թթ.` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Նախարարի տեղակալ
1992 – 1995թթ.` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, Բաժնի պետ
1990 – 1992թթ.` ՀՀ սննդի արդյունաբերության նախարարություն, Վարչության պետ
1989 – 1990թթ.` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, դասախոս
1979 – 1989թթ.` ՀՀ գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության ինստիտուտ, գիտական աշխատող

Պարգևատրումներ
ՀՀ Նախագահի 28.12.2016թ.-ի N 1246-Ա որոշմամբ պարգևատրվել է Երախտագիտության մեդալով
2016թ.՝ ՀՀ Ազգային ժողովի Պատվո մեդալ, վկայագիր N 334
ՀՀ վարչապետի 28.12.2006թ.-ի N 1052-Ա որոշմամբ պարգևատրվել ՀՀ վարչապետի հուշամեդալով

Դասավանդվող դասընթացներ
Հանրային կառավարում, Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում,
Ձեռնարկության էկոնոմիկա, Առաջնորդություն, Պետական և ՏԻՄ կառավարում,
Պետական գույքի կառավարում

Հրապարակումներ
511 հրապարակում և հոդված, այդ թվում՝ 46 մենագրություն (ներառյալ՝ կոլեկտիվ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Պետական գույքի կառավարման մեթոդաբանություն, ռազմավարություն, հայեցակարգեր, հաշվառում, պետական գույքի մասնավորեցում,
Կառավարման արդյունավետության գնահատում,
Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացում և պետական կարգավորում
Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ծրագրեր,
Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրություն,
Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի օգտագործում և կառավարում. սոցիալական, տնտեսական ու ֆինանսական հիմնախնդիրներ,
Էներգետիկ համակարգի գործունեությունը և զարգացումը,
Բնական մենաշնորհների ոլորտի պետական կարգավորում,
Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրներ,
Արտաքին տնտեսական գործունեություն, արտաքին առևտուր,
Պետության սոցիալական գործառույթները,
Բնակչության կյանքի որակը, եկամուտների բաշխման հիմնախնդիրները,
Կրթական համակարգի հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները,
ՀՀ տնտեսության վերելքի ուղիների ուսումնասիրություն,
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
ashot.markosyan@ysu.am

Ազգային հարստության կապիտալացման և ըստ եկամտային խմբերի բնակչության դասակարգման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 17-31
|
А. Маркосян , Э. Матевосян, С. Солодовников
Экономика доверия, Инжиниринг и управление: от теории к практике
2021 | Թեզիս/Thesis
Сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции, 15.04.2021, c. 234-235, Беларусь
A. Markosyan , E. Matevosyan, S. Tokmajyan, E. Avanesyan
The Supplies of Fresh Water And Main Indicators of Their Utilization in the World
2021 | Հոդված/Article
«Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր», 2021, թիվ 1 (15), էջ 66-77
Ա. Մարկոսյան , Է. Մաթևոսյան
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և դրա չափման հիմնախնդրի շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, թիվ 1, էջ 280-292
Ա. Մարկոսյան , Է. Մաթևոսյան
Հայաստանի Հանրապետության ազգային հարստության և բնակչության եկամուտների ձևավորման ու բաշխման փոխառնչությունները
2021 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2021, թիվ 1, էջ 293-308
Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները
2020 | Հոդված/Article
Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները
2020 | Գիրք/Book
Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan
The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ
A.Kh.Markosyan , E.N.Matevosyan , H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan
The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues
2020 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ
Պետական ձեռնարկատիրության արդի վիճակը և արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-19
|
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Ընդհատված թռիչք կամ «ժողովրդական կապիտալիզմի» ձևավորման փորձը և հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 3, 2020թ., էջ 5-31
Պետական սեփականության իրավունքի բարեփոխումները և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
«Անկախությունը և ազատական բարեփոխումները» գրքում (էջ 61-84-ը), Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 272 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է․Մաթևոսյան
Բաժնետիրական սեփականության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները Հայաստանում» (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում – Հատոր 1)։ Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, 2020թ., էջ 32-51
Աշոտ Մարկոսյան , А.Г.Захарян
Проблемы инновационного развития экономики Республики Армения, Менеджмент и предпринимательство в парадигме устойчивого развития
2020 | Հոդված/Article
Материалы III Международной научно-практической конференции (Екатеринбург, 28 мая 2020 г.), Екатеринбург Изд.-во Уральского государственного экономического университета, 2020, с.154-157
Աշոտ Մարկոսյան , E.N.Matevosyan, S.H.Tokmajyan
The issues of effectiveness of state entrepreneurship and perspectives of its development in the Republic of Armenia
2020 | Հոդված/Article
Bulletin of High Technology, N 3 (14) / 2020, Stepanakert, pp. 59-74
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը
2020 | Գիրք/Book
«Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ:
Աշոտ Մարկոսյան , Զ․Շ․Մկրտչյան
Հայաստանի Հանրապետության հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում հանքային ռենտայի ձևավորման հիմնախնդիրը
2020 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 2, 2020թ., էջ 122-135
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կառուցվածքը և փոփոխման միտումները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 16-27
|
A.Kh. Markosyan , V.G. Khachaturyan
Environmental Regulation And Economic Growth: Liberal Approach
2019 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3 (10), 72-79 էջ
The Vision Of Economic Cooperation Between Southern Caucasus, Armenia And Artsakh
2019 | Հոդված/Article
Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2019, 3(10), 42-59 էջ
Բնական Վտանգավոր Երեվույթների Հասցրած Վնասի Տնտեսական Գնահատումը
2019 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային Կառավարում և Տեխնոլոգիաներ, 2019, 2 (15), 74-82 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Վահագն Խաչատուրյան
Հարավկովկասյան Հանրապետությունների Տնտեսական Անվտանգության Մակարդակի Գնահատման Արդյունքները
2019 | Հոդված/Article
Հայաստանի Հանրապետության Պետական Կառավարման Ակադեմիայի Հիմնադրման 25-Ամյակին Նվիրված «Կառավարման Ժամանակակից Հիմնախնդիրները» 2-Րդ Միջազգային Գիտաժողով, 2019, 71-85 էջ
Маркосян Ашот Хачатурович , Аветисян Андрей Мергевосович, Петросян Гоарик Размиковна
Исследование Взаимосвязи Оценки Эффективности Водохранилищ И Возникновения Наведенной Сейсмичности
2019 | Թեզիս/Thesis
Из Зоны Бедствия В Зону Развития … Уроки Прошлого И Вызовы Времени, 2019, 23-33 էջ
Հարկային Բարեփոխումների Իմացաբանական Հիմքերը
2019 | Հոդված/Article
Տնտեսական Հեղափոխության Հիմնարար Ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում Ժողովածուն Նվիրվում Է Թավշյա Հեղափոխության Միամյակին (2018-2019թթ.), 2019, 122-133 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց. պետական պարտք
2019 | Գիրք/Book
«ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում ստեղծված ձեռնարկ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, ԵՀՀ համալսարան, նոյեմբեր 2019թ., էջ 32-62
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ազատությունը և արդարությունը որպես հանրային բարձրագույն արժեք
2019 | Գիրք/Book
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ», N 2, 2019թ., էջ 11-43
Աշոտ Մարկոսյան , Վ.Խաչատուրյան, Է.Մաթևոսյան
Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. պետության և շուկայի նոր մարտահրավերները
2019 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., 556 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Տնտեսական հեղափոխությունը և դրա նախադրյալները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
«Ի՞նչ անել-2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը», գիտագործնական խորհրդաժողով, Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., էջ 18-40
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Զալինյան
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների և գործունեության ծրագրա-նպատակային փուլերի իրականացման մեթոդական առանձնահատկությունները
2019 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա գիտական», N 1, 2019թ., էջ 59-68
Աշոտ Մարկոսյան , T.S.Martirosyan, E.N.Matevosyan
The assessment of the effectiveness of state external debt of the government of the Republic of Armenia
2019 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (9)/ 2019, Շուշի, 2019թ., էջ 36-49
Աշոտ Մարկոսյան , M.G. Ghahramanyan
Project management: main stages and approaches
2019 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 2 (9)/ 2019, Շուշի, 2019թ., էջ 30-35
Աշոտ Մարկոսյան , М. Каграманян
Специфика и особенности управления бизнес-процессами в Армении
2019 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» ամսագիր, N 1(2), 2019թ., էջ 136-147
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Պետական պարտքի «ճգնաժամը» և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պետական պարտքի արդյունավետությունը
2019 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ» ամսագիր, N 1(2), 2019թ., էջ 148-169
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Զալինյան
Տնտեսության պետական կարգավորման եղանակները և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2019 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 1, 2019թ., էջ 133-143
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Պետություն - մասնավոր հատված գործընկերության ուղենիշերը. Տնտեսական հեղափոխության հիմնարար ուղենիշերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի նյութեր / ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», հրատ., 2019թ., էջ 311-326
Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Հիմնահարցերը
2018 | Գիրք/Book
Էդիթ Պրինտ, 2018, 232 էջ
Ազգային հարստությունը որպես տնտեսության կապիտալացման աստիճանի գնահատման հիմնական ցուցանիշ
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 95-106 էջ
ՀՀ տնտեսության պետական կառավարման համակարգի բարելավման հիմնական ուղիները
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 17-27 էջ
А.Х.Маркосян , О.В.Токмаджян, Г.А.Иванян
О методике oценки ущерба от воздействия селей
2018 | Հոդված/Article
Ометодике oценки ущерба от воздействия селейСелевые потоки: катастрофы, риск, прогноз, защита. Труды 5-й Международной конференции, 2018, 476-482 էջ
Ա.Խ.Մարկոսյան , Է.Ն.Մաթեվոսյան , Դ.Ռ.Գալոյան, Կ.Ա.Ներսիսյան
Գլոբալ Եվ Տարածաշրջանային Տնտեսական Համագործակցության Հիմնախնդիրները
2018 | Գիրք/Book
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հրատ., 2018, 320 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , M.V.Miqaelyan, E.N.Matevosyan, L.Vu.Yarmaloyan
Monopoly and the problems of its regulation in Armenia
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 58-73
Աշոտ Մարկոսյան , L.V.Tokmajyan, K.A.Nersisyan, E.N.Matevosyan
Water resources of the Republic of Armenia and exporting opportunities of potable water
2018 | Հոդված/Article
Տեղեկագիր բարձր տեխնոլոգիաների, N 3 (7)/ 2018, Շուշի, 2018թ., էջ 13-28
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Հայաստանի Հանրապետության խմելու ջրի արտահանման հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 91-97
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կամ նորը՝ լավ մոռացված հինն է
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 75-83
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Ազգային հարստություն ստեղծելու տնտեսության ներուժը. «21-րդ դար»
2018 | Հոդված/Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 4 (80), Եր., 2018թ., էջ 51-61
Աշոտ Մարկոսյան , Է.Մաթևոսյան
Պետական կառավարման համակարգի Սինգապուրի փորձի համառոտ նկարագիրը և Հայաստանի Հանրապետությունում դրա տեղայնացման հնարավորությունները
2018 | Հոդված/Article
ԷԿՈնոմիկա, N 38-39, 2018թ., էջ 84-90
Քոչարյանական «աճի» առասպելը
2018 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես» հրատ., 2018թ., 120 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Խ.Մարկոսյան
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության տնտեսական ինտեգրման հիմնահարցերը
2018 | Հոդված/Article
«Գիտական Արցախ», N 1, 2018թ., էջ 266-282
Աշոտ Մարկոսյան , Մարինե Ավետիսյան
Փոխարժեքի ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց հնարավոր կիրառման գնահատումը
2018 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 107-112
Ներդրումային շուկա և ներդրումային միջավայր
2018 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2018, 36-37, էջ 101-106
Աշոտ Մարկոսյան , Լիդա Աղաջանյան
Ռիսկերի դրսևորումները և կառավարումը լոգիստիկայում
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2018, 1-2 (209-210), էջ 4-6
Հայաստանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մի քանի առաջնահերթություն
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2(50), էջ 17-29
|
Оценка сравнительных преимуществ торговли государств – членов ЕАЭС с региональными мегаструктурами
2018 | Հոդված/Article
Международная торговля и торговая политика, 2018, 1(13), стр. 67-84
|
M. V. Miqaelyan , A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, Sh. S. Miqaelyan
Round the issue of the protection of economic competition
2018 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 61-67
|
V. H. Tokmajyan, A. Kh. Markosyan , A. A. Khalatyan, N. B. Khachatryan
The perspectives of providing the storage of irrigation water in the case of using water collecting additives in the ground
2018 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 9-14
|
A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan,, G. A. Ivanyan, A. D. Galstyan
The methodology of evaluationg harmful influence of waters
2018 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2018, 2 (6), էջ 3-8
|
Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկայի զարգացման եւ էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Երեւան, 2017, 168 էջ
Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58
|
Ashot Markosyan , Elyanora Matevosyan
Ways of making the republic of Armenia an energy efficient state
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 55-57
|
Hayk Sargsyan , Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan
The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54
|
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան, Սոնա Սարգսյան
Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի զարգացման և էլեկտրաէներգիայի արտահանման հիմնախնդիրները
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 170 էջ
Աշոտ Մարկոսյան , Ելիզավետա Մարգարյան
Տնտեսական աճը և կուտակման նորման Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 2, էջ 50-58
|
Աշոտ Մարկոսյան , Գրիգոր Կուրղինյան
Օժանդակ կառավարչական ծառայությունների օպտիմալացումը և ձեռքբերումը մասնավոր հատվածից
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար, 2017, 2 (72), էջ 95-111
|
Արժեքների համակարգը և բնակչության արդի սոցիալական հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, 34, էջ 35-52
Աշոտ Մարկոսյան , Անժելա Պապիկյան
Տնտեսական աճի որակական գնահատման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, էջեր 35, 36-38 և 47-49
Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության արդյունքները և արդի հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, 2017, 35, էջ 24-35
|
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեկշիռը և արտաքին ապրանքաշրջանառության համեմատական առավելությունները
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 5, էջ 107-116
Աշոտ Մարկոսյան , Էլյանորա Մաթևոսյան
Էլեկտրաէներգիայի արտահանման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2017 | Հոդված/Article
21-րդ դար, 2017, 6(76), էջ 54-69
|
A. Kh. Markosyan , E. N. Matevosyan, V. G. Hayrapetyan, Sh. S. Mikaelyan
The state of power industry of the Republic of Armenia and the main directions of reforms
2017 | Հոդված/Article
Բարձր տեխնոլոգիաների տեղեկագիր, 2017, 2 (4), էջ 51-66
|
Саргсян Г. Л. , Маркосян А. Х. , Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.
Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան
Աշոտ Մարկոսյան , A.M.Margaryan, S.H.Tokmajyan
Problems of present-day higher education in socio-economic context and their solution
2016 | Հոդված/Article
Bulletin of high technology, N 2, 2016, pp. 71-79
Աշոտ Մարկոսյան , Բ. Ավագյան
Շրջակա միջավայրին հասցված վնասի փոխհատուցման արդի հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 2, 2016թ., Եր., «Տիգրան Մեծ» տպագրատուն, էջ 68-77
Նրանք իրենք կկառուցեն նավը
2016 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, N 33, 2016, էջ 53-59
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Պապիկյան
ՀՀ և հարևան երկրների անվտանգության մակարդակի գնահատումը
2016 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, N 33, 2016, էջ 34-39
Աշոտ Մարկոսյան , Б.А.Авакян
Пути увеличения экспортного потенциала Республики Армения
2016 | Հոդված/Article
Международный научно-исследовательский журнал, N 1 (43), Январь 2016, часть 1, Екатеринбург, стр. 54-57
Աշոտ Մարկոսյան , Բ.Ավագյան
Գործարար միջավայրը բնութագրող ցուցանիշները երկրների տարբեր խմբավորումների համար
2016 | Հոդված/Article
«21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես. N 3 (67), Եր., 2016թ., էջ 76-86
Աշոտ Մարկոսյան , Բ.Ավագյան
Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց
2016 | Հոդված/Article
Էկոնոմիկա, N 31, 2016, էջ 30-45
Переходный период в РА и проблемы развития
2015 | Հոդված/Article
Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
Աշոտ Մարկոսյան , Հ.Սարգսյան, Գ.Գալստյան
Գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացումը ՀՀ-ում որպես տնտեսության բնականոն կենսագործունեության առանցքային խնդիր
2015 | Հոդված/Article
"Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները" հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (6-7 մայիսի 2015թ.), Եր., 2015
Աշոտ Մարկոսյան , Ա.Վ.Մարդոյան
Հայաստանի Հանրապետության հանքարդյունաբերության ներկա վիճակը և առկա զարգացումները
2015 | Հոդված/Article
Եվրասիական ակադեմիա: Գիտական հոդվածների ժողովածու / ԵՏԱ. Գլխ. խմբ.` Դ.Հովհաննիսյան, Եր., <<ԵՏԱ>> հրատ., 2015, Գիրք 5, էջ 143-153