Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Գայանե Մամիկոնի Ղուկասյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կրթությունը
1986թ․ «Անիզոտրոպ անհամասեռ սալերի և թաղանթների ձևի և կառուցվածքի օպտիմալացման որոշ խնդիրները» թեկնածուական թեզ
1973 - 1978 թթ. Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտություն, գերազանցության դիպլոմ

Աշխատանքային կենսագրությունը
2007 թ-ից այժմ՝ ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2007 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման» ամբիոնի ասիստենտ
1988 - 2002 թթ. ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, «Հոծ միջավայրի մեխանիկայի» ամբիոն, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա, մաթեմատիկոս-ծրագրորդ

Գիտական գործուղումներ
2013 թ. Լատվիա, Ռեզեկնեի համալսարան (Էրասմուս-Մունդուս ծրագիր)
2010 թ. Գերմանիա, Կոբլենցի Լանդաուի անվան համալսարան
2010 թ. Սլովակիա, Կոշիցեի Տեխնիկական համալսարանի համակարգչային տեխնոլոգիաների ինստիտուտ
2009 թ. Լեհաստան, Լյուբլինի Մարի Կյուրի-Սկլոդովսկայայի անվան համալսարան
1988 թ. Հունգարիա, Բուդապեշտի Էտվեշ Լորանդի անվան համալսարան
1987 թ. Չեխոսլովակիա, Բրատիսլավայի Կոմենսկու անվան համալսարան

Հետազոտությունների շրջանակը
Թվային մեթոդներ, տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորում, տեղեկատվական համակարգերի կառավարում, արհեստական ինտելեկտ, արհեստական նեյրոնային ցանցեր

Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ
2007 – 2019 թթ. ՀՌԿԿ Հայաստանյան Կենտրոն, «Data Initiative», «CRRC/IFES Corruption Survey» - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2010 - 2014 թթ. «Սիվիլիթաս» հիմնադրամ, «Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն» ծրագիր - տվյալների արխիվավորման, ընտրանքի փորձագետ
2006 - 2012 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիր, «ՀՀ համայնքների զարգացում» նախագիծ, ծրագրավորող
2009 - 2010 թթ. TEMPUS IV-ECESIS ծրագիր, «Էլեկտրոնային կառավարում», «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը կառավարման մեջ», «Համակարգային վերլուծության և արհեստական ինտելեկտի մեթոդները կառավարման մեջ», «Web-կողմնորոշված տեխնոլոգիաներ» աշխատանքային խմբերի անդամ URL: http://ecesis.ilab.pl/moodle/
2009 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Լյուբլին, Լեհաստան), «Էլեկտրոնային կառավարում (նախագծում, մեթոդաբանություն, գործիքամիջոցներ, պլատֆորմներ)» աշխատանքային խմբի անդամ
2010 թ. TEMPUS IV-ECESIS աշխատաժողովի մասնակցություն (Կոշիցե, Սլովակիա), «Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն» աշխատանքային խմբի անդամ
2010 թ. Ամառային Ակադեմիա (Կոբլենց, Գերմանիա), «Հետազոտական մեթոդները տեղեկատվական համակարգերում», «Համակարգային վերլուծություն և մաթեմատիկական մոդելավորում» աշխատանքային խմբերի անդամ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

gayaneghukasyan@ysu.am

Գ․ Մ․ Ղուկասյան , Ա․ Հ․ Առաքելյան
Պաշտպանության ոլորտի կայուն զարգացման ռազմավարության մոդելավորում
2021 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2(108), 2021, 80-94
Մաքսային արժեքի ազդեցությունը տնտեսական զարգացման վրա
2020 | Գիրք/Book
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2020 (1), էջ 131-146
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով
2019 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2019(2), էջ 70-84
Առևտրային բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատման մոդելավորումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով, Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում
2019 | Հոդված/Article
2019(2), էջ 70-84
Ներդրումային նախագծի արդյունավետության գնահատումը ռիսկի և անորոշության պայմաններում իմիտացիոն մոդելավորմամբ
2018 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում, 2018 (1), էջ 96-108
Երկրների քլաստերացումն ըստ էլեկտրոնային կառավարման մակարդակի արհեստական նեյրոնային ցանցի միջոցով
2018 | Հոդված/Article
ԳՊՀ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018 (5), էջ 354-365
Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի կանխատեսումը արհեստական նեյրոնային ցանցերի միջոցով
2018 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15(2), էջ 195-199
Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Հոդված/Article
2017 | Article, Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները
2017 | Հոդված/Article
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks, 2017 | Article
Residential electricity demand forecasting through artificial neural networks
2017 | Հոդված/Article
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 31-33
Գայանե Ղուկասյան , Արմեն Ղազարյան
ՀՀ բանկերի կլաստերացումը և դասակարգումը Կոհոնենի նեյրոնային ցանցի միջոցով
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսության և հասարակության զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: 2017, էջ 409-416
|
Առաջարկի և պահանջարկի փոխհարաբերության և հավասարակշռության Վալրասի մոդելի իրականացումը MS Excel միջավայրում
2016 | Հոդված/Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2016, 13, 2, 221-225 էջ
|
Համակարգչային պրակտիկում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի, 2016թ․, 120 էջ
Մատակարարների ընտրության օպտիմալ քաղաքականության ներկայացումը մաթեմատիկական ծրագրավորման տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2015, 164-173 էջ
|
Ուսումնական հաստատությունների գործունեության հարաբերական արդյունավետության գնահատում
2012 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա Հայաստան, 7 (145), հուլիս, 2012, էջ 30-32
|
Ghukasyan G. , Iovciu M., Didukh O., Roman O.S., Phimushkin I., Antonenko A.
E-government. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Information management. In two parts. Part 2. Sumy. 2011. p. 217-393
Ghukasyan G. , Kupenko O.V., Prytomanova O.M., Sirkeli V.P.
IT in local governing: practical aspects. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Information management. In two parts. Part 1. Sumy. 2011. p. 222-353
Zenkova N., Nabokov A., Ghukasyan G. , Minasyan N.
Web-oriented technologies. TEMPUS. ECESIS. Training courses for capacity building of local government employees
2011 | Հոդված/Article
Informatics. In two parts. Part 1. Sumy. 2011. p. 184-242
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ
|
Սարգսյան Հ.Լ. , Վարդանյան Մ.Ռ., Ղուկասյան Գ. Մ. , Քոչարյան Ս.Ռ
Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2, 2006
VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար
2005 | Գիրք/Book
Երևան, 2005թ.
Звуковые солитоны в размерно-квантованном полупроводнике
2001 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001
Численное компьютерное моделирование возникновения солитонов и закономерности их движения
2001 | Թեզիս/Thesis
Тезисы 51 годичной научной конференции профессорско-препод. состава, аспирантов, соискателей и научных работников, 2001
Эволюция солитонов в двумерно квантованном пространстве
2001 | Հոդված/Article
Материалы третьей Национальной конференции “Полупроводниковая микроэлектроника”. Севан, 2001
Солитонные решения в полупроводниковой дисперсионной среде и моделирование их эволюции
2001 | Հոդված/Article
Изв. НАН Арм., Физика, т. 36, N 4, 2001
Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Optimum Designing a Recirculating Plate with Rectilinear Anisotropy
1997 | Թեզիս/Thesis
Second World Congress of Structural and Muldidisciplinary Optimization, Australia, 1997
Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной слоистой цилиндрической оболочки
1991 | Թեզիս/Thesis
Механика, Межвузовский сборник научных трудов, вып. 7, 1991. Ереван
Սարգսյան Վ. , Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Об одной задаче оптималь-ного проектирования анизотропных неоднород-ных цилиндрических слоистых оболочек
1991 | Թեզիս/Thesis
Slovencky casopis, N 40, Vydava- telstvo Slovenskej akademe Vied, Bratislava, 1991
Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Оптимизация основной частоты свободных колебаний анизотропных неоднородных слоистых цилиндрических оболочек
1988 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов “Актуальные проблемы механики оболочек”. Казань, 1988
Սարգսյան Վ., Ղուկասյան Գ.
Об одном методе решения пространственных задач теории упругости неортотропного тела
1988 | Թեզիս/Thesis
Ученые записки ЕГУ, 1, 1988
Ղուկասյան Գ. , Գրիգորյան Ա.
Об одной задаче оптимального проектирования анизотропных неоднородных цилиндрических слоистых оболочек
1987 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов II Всесоюзной конференции по “Механике неоднородных структур”. Львов, 1987
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Применение метода малого параметра в задачах оптимизации анизотропных неоднородных конструкций
1986 | Թեզիս/Thesis
В кн. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по механике полимерных и композитных материалов. Рига. Изд-во “Зинатне”.1986
Оптимизация жесткости анизотропной неоднородной цилиндрической оболочки
1986 | Թեզիս/Thesis
В сб. Материалы республиканской научно-практической конференции по методике преподавания математики и механики в вузе. Ереван. 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации формы и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Թեզիս/Thesis
Аннотация докладов VI Всесоюзного съезда по теоретической и прикладной механике. Ташкент, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Прикладная математика. Межвузовский сборник научных трудов
1986 | Հոդված/Article
Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 4
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ., Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимизации форм и структуры анизотропных неоднородных пластин и оболочек
1986 | Հոդված/Article
Механика. Межвузовский сборник научных трудов. Ереван, изд-во ЕГУ, 1986, вып. 5
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных неоднородных оболочек и пластин
1986 | Թեզիս/Thesis
Материалы I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур”. Киев, Наукова думка, 1986
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования анизотропных неоднородных конструкций
1985 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов научно-технической конференции “Применение композиционных материалов на полимерной и металлических матрицах”.Пермь,1985
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые задачи оптимального проектирования силовых конструкций типа пластин и оболочек
1984 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов всесоюзной конференции “Проблемы снижения материалоемкости силовых конструкций”. Горький, 1984
Оптимизация устойчивости круглой пластины со слабой неоднородностью
1984 | Հոդված/Article
Материалы II Всесоюзной научно-технической конференции “Прочность, жесткость и технологичность изделий из композиционных материалов”. Ереван, изд-во ЕГУ, 1984, т. 1
Սարգսյան Վ. , Գեղամյան Բ. , Ջուլհակյան Հ. , Ղուկասյան Գ.
Некоторые вопросы оптимального проектирования анизотропных оболочек и пластин
1983 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов I Всесоюзной конференции “Механика неоднородных структур” (Львов,1983). Киев, Наукова думка. 1983
Об одной задаче оптимального проектирования термоупругой пластинки
1983 | Թեզիս/Thesis
Краткое содержание докладов совешания по теории упругости неоднороного тела. Кишинев, 1983