Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Հայկ Լևոնի Սարգսյան

Դեկան | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Կրթություն
1965-1967 Երևանի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1967-1968 Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1968-1970 Մոսկվայի պետական համալսարան, տնտեսագիտության ֆ-տ
1971-1974 Մոսկվայի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա
1992 /փետրվար, մարտ/ Հանրային կառավարման միջազգային ինստիտուտ, Փարիզ
1994-1995 Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան
2000 /մարտ, ապրիլ/ Մակեդոնիայի համալսարան, Սալոնիկ, Հունաստան


Աշխատանքային փորձ
1974-1975 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման,
ամբիոնի դասախոս
1975-1980 Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի Էկոնոմիկայի
մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
1980-1989 Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի Տնտեսագիտության
ինստիտուտ, բաժնի վարիչ
1990-1992 ՀՀ էկոնոմիկայի պետական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
1992-1993 ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ
1994-1996 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Էկոնոմիկայի մաթեմատիկական մոդելավորման,
ամբիոնի պրոֆեսոր
1996-2000 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության
ֆակուլտետի Կառավարման և գործարարության ամբիոնի
հիմնադիր վարիչ
2000- մինչ օրս Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի դեկան

Դասավանդվող դասընթացներ
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Տնտեսության պետական կարգավորում
Տնտեսագիտություն (խորացված մակարդակ)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սահմանադրական տնտեսագիտություն
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման կառավարման հիմնահարցեր
Տնտեսության տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Հայկ Լևոնի Սարգսյան , Н.С. Кочинян, Мхитарян Ж
Проблемы конституционализации экономических отношений, Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии
2021 | Հոդված/Article
Market Transformations: New Business Models, Innovation Technologies, Practice Of Decisions (Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений), 2021, N 1, c. 58-71
Հայկ Սարգսյան , Ժիրայր Մխիթարյան
Տնտեսական հարաբերությունների սահմանադրականացումը սոցիալական պետությունում (ՀՀ օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-21
|
кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении
2020 | Հոդված/Article
Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ
Տնտեսական Հեղափոխության Գաղափարական Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Գիրք/Book
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1(1), 3-15 էջ
Հայկ Սարգսյան , Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян
Передаточные механизмы воздействия конституционных изменений на социо-экономические показатели
2020 | Հոդված/Article
Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов, 2020 (1)
Հայկ Սարգսյան , Գևորգյան Ռ․, Մինասյան Կ․, Մխիթարյան Ժ․, Զաքարյան Հ․
ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստիտուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 162 էջ,
Տնտեսական հեղափոխության գաղափարական հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 3-15
|
Հայաստանի Հանրապետության Սոցիալական և Տնտեսական Զարգացման Նոր Ուղեգծի Տեսլականը
2019 | Հոդված/Article
Ի՞Նչ Անել: Հայաստանի Տնտեսության Զարգացման Արդի Հիմնախնդիրները Եվ Ռազմավարական Ուղղությունները, 2019, 10-17 էջ
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Հոդված/Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|
Հայկ Սարգսյան , Геворгян Р.А.
Конституционные традиции, институты, поведенческие предпосылки и благополучие стран
2019 | Հոդված/Article
Вестник Московского Университета. Серия 6. Экономика. N1, 2019, стр. 30-49
Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Հոդված/Article
Ինչ անել. Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, գիտագործնական խորհրդաժողով, Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների ﬕություն, 2018, Երևան, Էջ 9-16
А. Л. Саргсян , Э. Н. Матевосян
Оценка технологического развития государств – членов ЕАЭС и стран других региональных экономических объединений
2018 | Հոդված/Article
Международная торговля и торговая политика, 2018, С. 124-134, 1 (13)
|
Սարգսյան Հ. , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Սահմանադրականություն. ինստիտուտների ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը
2018 | Գիրք/Book
Զանգակ, Երևան, 2018, 208 էջ
Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой
2018 | Հոդված/Article
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158
|
Իշխանության գերխնդիրը սահմանադրականության մակարդակի բարձրացումն է
2018 | Հոդված/Article
Ի՞նչ անել.Հայաստանի տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և ռազմավարական ուղղությունները, 2018, 9-16 էջ
Հայկ Սարգսյան , Հարությունյան Գ., Գևորգյան Ռ.
Diagnostics and Monitoring of Constitutionalism in Transition Economies
2018 | Հոդված/Article
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018, p.56
Assessment of the Level of Constitutionalism in Transition Economies
2017 | Հոդված/Article
Journal of Advanced Research in Law and Economics Volume VIII Issue 4(26). p. 1126-1135, 2017
|
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Զանգակ: 2017թ․, 139 էջ, Հայաստան
Конституционализм: проблемы диагностики, мониторинга и управления
2017 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2017, 2, стр. 5-44
|
Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ
2017 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայկ Սարգսյան , Р.А. Геворгян, Н.С. Кочинян
Некоторые подходы к разработке методов мониторинга конституционализма
2017 | Հոդված/Article
Российско-Армянский (Славянский) университет (Ереван),2017, стр. 180-185
Hayk Sargsyan , Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan
The trends of energetic security and liberalization of energetic market in the republic of Armenia
2017 | Թեզիս/Thesis
Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 53-54
|
Սահմանադրական ախտորոշման և մշտադիտարկման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 26-րդ գիտաժողովի նյութեր, Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: 2016, 25-40 էջ
|
Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма
2016 | Հոդված/Article
IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46
|
Саргсян Г. Л. , Маркосян А. Х. , Сидоров В. А., Ядгаров Я. С.
Трансформационные аспекты феномена рыночного хозяйства
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Զանգակ, 2016թ․, 595 էջ, Հայաստան
Սահմանադրականության մակարդակի գնահատման մեթոդական որոշ մոտեցումներ
2016 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում: 2016թ․, 2, 104-113 էջ, Հայաստան
|
Конституционная диагностика на основе сравнительного анализа характеристик демократического развития стран с переходной экономикой
2016 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экономической теории и практики. 2016, 20, стр. 35-49
|
Некоторые подходы к разработке инструментария и методов реализации конституционной диагностики
2016 | Հոդված/Article
Альманах (Almanac). 2016, N, стр. 78-93
|
Конституционная диагностика и мониторинг: инструментарий и методы реализации
2016 | Հոդված/Article
Конституционное Правосудие. 2016, 4 (74), стр. 56-75
|
Саргсян А. , Мхитарян Ж., Нагапетян С.
Конституционализм в контексте конституционной экономики
2015 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы экономической теории и практики. N19, 2015, стр. 33-42
Переходный период в РА и проблемы развития
2015 | Հոդված/Article
Материалы III междухородной конференции «Феномен рыночного хозяйства». Краснодар 2015, стр. 246-256
Հայկ Սարգսյան , Ժիրայր Մխիթարյան
Երկրի սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը դիսկրետ մոդելավորման և քլաստերային վերլուծության մեթոդներով
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի», 2015 № 3 (39), էջ 111-128
Հայկ Սարգսյան , Ժիրայր Մխիթարյան, Սեդա Նահապետյան
Սահմանադրականության հարացույցը. տնտեսագիտական առումները, գնահատման հիմնահարցերը
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 36-51
|
Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում
2015 | Գիրք/Book
Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ
|
Երկրի սահմանադրականության սոցիալական և տնտեսական կողմերը
2015 | Հոդված/Article
Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, 2015, 21-27 էջ
|
Տնտեսական վերելք որոշակի շերտի զրկանքների գնով
2014 | Հոդված/Article
«Հրապարակ» 19 դեկտեմբերի, 2014, 2 էջ
Էժան կրթությունը լավագույնը չէ
2014 | Հոդված/Article
«Առավոտ», 01 հունվարի, 2014, 2 էջ
Անցումային երկու տասնամյակը Հայաստանի Հանրապետությունում. իրողություններ և մարտահրավերներ
2014 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2013, ԵՊՀ հրատ, 2014, 18 էջ
Բնական ռեսուրսների արժեչափման և օգտագործման հիմնախնդիրները ՀՀ տնտեսությունում
2014 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հունիս 20-23, Ե. 2014, 18 էջ
Հողօգտագործման ու ջրօգտագործման ազգային ծրագրի մշակման հարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 11-26
|
Սարգսյան Հ. , Մարկոսյան Ա., Խաչատրյան Լ.
Պարենի առանձին տեսակների արտադրության, արտահանման և գնագոյացման միտումները համաշխարհային շուկայում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 319-353
|
Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ. , Խաչատրյան Լ.
Ներքին շուկայի պաշտպանության և մրցակցության զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում (պարենամթերքի առանձին տեսակների օրինակով)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 273-316
|
ՀՀ բնակչության արտագաղթի հակվածության գործոնային վերլուծություն
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 71- 91
|
Սարգսյան Հ. , Մարկոսյան Ա., Ավագյան Բ.
ՀՀ և ԼՂՀ արտաքին առևտրի վրա տնտեսական միությունների ազդեցությունների ազդեցությունների հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 92-118
|
Հ. Լ. Սարգսյան , Ա. Խ. Մարկոսյան
Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները
2014 | Գիրք/Book
«Զանգակ», Երևան 2014, 552 էջ
Հ. Լ. Սարգսյան , Ա. Խ. Մարկոսյան
Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները
2014 | Գիրք/Book
«Զանգակ», Երևան 2014, 220 էջ
Необходима новая программа развития сельского хозяхства и армянского села
2013 | Հոդված/Article
"Деловой экспресс" 8-15 ноября, 2013г, 5 стр.
Ռեսուրսների օգտագործման ադյունավետությունը
2013 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 18-21, Ե. 2013, 7 էջ
Հ . Սարգսյան , Կ. Խաչատրյան
Ճգնաժամի ակունքները և դրանց հաղթահարման ուղիները
2013 | Հոդված/Article
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակ, Հայաստանի բնակչության թվի անկումը, հետազոտական աշխատանք, հոկտեմբեր, 2013, 26 էջ
Հ. Սարգսյան , Ա. Մարկոսյան, Ս. Թոքմաջյան, Գ. Իվանյան
Որակի ապահովման ներքին համակարգը ճարտարապետաշինարարական ԲՈՒՀ-երում
2013 | Գիրք/Book
«ԵՊՃՇՀ հրատ.», Երևան 2013, 246 էջ
Մարկոսյան Ա., Սարգսյան Հ. , Ավագյան Բ.
Հարավկովկասյան երկրների արտաքին առևտրի համեմատական առավելությունների դրսևորման առանձնահատկությունները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012,Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, էջ 284
Саргсян Г. , Геворгян Р. , Саргсян Н., Оганисян Л.
Структурные сдвиги и экономический рост: закономерности и перспективы
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012,Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, 17 էջ
Սարգսյան Հ. , Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է.
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի բարելավման հիմնախնդիրները
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2012, Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2013, էջ 34
Ինքնության հիմնախնդիրը
2012 | Հոդված/Article
Կլոր սեղան, ԷԿՈնոմիկա, հունվար 2012, 3 էջ
ՀՀ տնտեսության կառուցվածքի բարելավումը՝ որպես մրցունակության գերակա մարտահրավեր
2012 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 13-15, Ե. 2012, 8 էջ
Применение принципа максимума энтропии в прогнозировании структуры ресурсов страны
2012 | Հոդված/Article
Доклад на УШ-ая Международная школа- семинар, ''Многомерный статистический анализ и эконометрика'', Цахкадзор, Респувлика Армения, Труды Москва, 2012г., стр. 189
Տնտեսագիտության տեսություն
2012 | Գիրք/Book
Երևան ԵՊՀ հրատարակչություն 2012 թ., 312 էջ
Տնտեսության բազմատեսակայնացումը՝ տնտեսական աճի նախապայման
2011 | Հոդված/Article
«Հայացք», 28 նոյեմբեր, 2011, 2 էջ
Կառուցվածքային տեղաշարժերը ՀՀ տնտեսությունում
2011 | Հոդված/Article
ՀՏՄ տարեկան գիտաժողով, հոկտեմբեր 22-24, Ե., 2011, 6 էջ
Четырехсекторная модель структурных узменений на рынке труда переходных экономик
2011 | Հոդված/Article
Գիտական զեկուցում ԵՊՀ գիտ. սեմինարում: Նոյեմբեր, 2011, 16 էջ
Современные проблемы формирования и управления интеллектуальными ресурсами организаций (Աշխատանքի շուկայում կառուցվածքային փոփոխությունների վերլուծական մոդել)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 135.5, Երևան 2011թ., էջ 26-35
|
Четырехсекторная модель структурных изменений на рынке труда переходных экономик
2011 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2011թ., էջ 351-359
Անցումային երկու տասնամյակը Հայաստանի Հանրապետությունում» Գիտահետազոտական աշխատանք
2011 | Հոդված/Article
Իրողություններ և մարտահրավերներ Տարեգիրք, 2011թ., 14 էջ
Аналитическая модель структурных преобразований на рынке труда
2011 | Գիրք/Book
Տարեգիրք 2011թ.,էջ 351
Հ. Լ. Սարգսյան , Խ. Մ. Հարությունյան, Վ. Գ. Մանասյան
Ագրարային հատվածի և գյուղի կայուն զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք 2011թ., 18 էջ
Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում
2011 | Գիրք/Book
Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ
Տնտեսական վերափոխումների ընթացքը և ճգնաժամը Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Արդարություն մատենաշար թիվ 6, խորդրաժողովի նյութեր, Երևան, 2010 թ., 8 էջ
Некоторые аспекты повышения качества экономических образовательных услуг
2010 | Հոդված/Article
Собрание материалов международной научной конференции (1-4 октября, 2009) “Университетское образование в XXI в.” посвященной 90-летию Ереванского Государственного Университета. Ереван, изд. ЕГУ, 2010, стр. 91-98
|
Վ. Գաբրիելյան, Հ. Սարգսյան
Տնտեսության հանրային հատվածի ընդհանուր բնութագիրը
2009 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում գիտական հանդես N 2, 2009թ. Էջ 59-82
Տնտեսական իրավիճակների գնահատում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009 թ., 165 էջ
Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, Հ. Գ. Զայիմցյան
Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 19-30
|
Model Of A Knowledge-based Economy For Armenia
2008 | Հոդված/Article
Գիտաժողովի շրջանակներում, “Looking Forward: Global Competitiveness of the Armenian Economy”, Վաշինգտոն, մայիս 17-18, 2008թ., http://aiprg.net/UserFiles/File/annual08/papers/Sargsyan_Antonyan.pdf
Հ. Լ. Սարգսյան , Ռ. Խ. Հարությունյան, Հ. Գ. Զայիմցյան
Ապահովագրական գործունեության պետական կարգավորման տնտեսամեթոդական հարցերի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 3 (126), ԵՊՀ հրատ.Երևան, 2008թ.,Էջ 19-30
Ի. Բ. Ավանեսովա, Հ. Լ. Սարգսյան
Финансовый аспект развития интеграционных процессов в рамках ОЧ ЭС. Проблемы и перспективы сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы
2008 | Հոդված/Article
Сборник научных трудов, Одесса-Донецк, 2008г., ст. 34-38
Public-Private Cooperation in Enhancing the Competitiveness of Economies in Transition
2006 | Հոդված/Article
«Государственное управление в XXI веке: традиции и инновации», Материалы Международной научной конференции, Факультет государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, Май 2006 года, (1066-1072 с.)
Տնտեսության և կրթության փոխգործակցման որոշ հիմնահարցեր
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՏՀ, թիվ 2, Երևան, 2006թ.,էջ 29-43
|
О книге "Экономическая культура"
2006 | Գիրք/Book
Հայաստան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա # 9 (73), օգոստոս 2006 թ., 234 - 235 էջեր
Սարգսյան Հ.Լ. , Վարդանյան Մ.Ռ., Ղուկասյան Գ. Մ. , Քոչարյան Ս.Ռ
Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 2, 2006
Մ.Ռ. Վարդանյան, Գ.Մ. Ղուկասյան , Ս.Ռ. Քոչարյան, Հ.Լ. Սարգսյան
Հիփոթեքի վարկավորմամբ բնակտարածքների ձեռքբերման հասանելիության մոդելային գնահատումը
2006 | Հոդված/Article
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, N 2, 2006թ.,էջ 175-199
Հ. Լ. Սարգսյան , Հ.Գ. Զայիմցյան
Անցումային գործընթացները Հայաստանում
2006 | Հոդված/Article
ԲանբերԵրևանիհամալսարանի, N 3(117), Երևան, 2006թ.,էջ 126-134
Անցումային գործընթացները Հայաստանում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 126-134
|
Տնտեսագիտությունը և անցումային գործընթացները ՀՀ-ում
2004 | Հոդված/Article
«ԵՊՀտնտեսագիտության ֆակուլտետի հիմնադրման 70 և վերաբացման 20 ամյակները» ձեռնարկ
Երևան, 2004 թ.,էջ 42-54
Ղարիբյան Գ. Ա. , Կիրակոսյան Գ.Ե., Սարգսյան Հ. Լ. , Ղուշյան Հ. Բ., Պետրոսյան Մ. Ե., Մարզպանյան Հ. Ա.
«Տնտեսագիտություն» դասագիրք ավագ դպրոցի աշակերտների համար
2004 | Գիրք/Book
Երևան, 2004թ.228 էջ
Ն.Ս. Սահակյան, Ն.Բ. Եղիազարյան, Կ.Ս. Դանիելյան, Կ.Ս. Դանիելյան , Ա.Գ. Գասպարյան, Ա.Վ. Խոյեցյան , Կ.Վ. Գրիգորյան , Ս.Ա. Բալոյան, Հ.Ա. Մարզպանյան, Ա.Հ. Համբարձումյան , Գ.Ա. Ղարիբյան , Գ.Շ. Հովհաննիսյան, Լ.Մ. Դավթյան, Հ.Լ. Սարգսյան , Ա.Խ. Մարկոսյան, Ա.Գ. Վաղարշյան , Կ.Ս. Գաբուզյան , Վ.Վ. Քոչարյան , Գ.Ս. Ղազինյան , Ա.Շ. Հարությունյան, Լ.Պ. Ալեքսանյան, Ն.Կ. Հարությունյան , Ս.Հ. Խաչատրյան , Ս.Ս. Պետրոսյան , Գ.Ա. Մելքումյան
Մարդկային զարգացման հիմունքներ
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, Նոյան Տապան հրատ., Երևան, 2004, 318 էջ
Basics of human developement
2004 | Գիրք/Book
Textbook for postgraduate students, "NoyanTapan PH", 2004, 40 pp.
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վերելքի ռազմավարությունը
2003 | Հոդված/Article
Հայաստան 2020.Զարգացման և անվտանգության ռազմավարություն,Երևան,Տիգրան Մեծ,2003թ.,էջ229-234
Մարկոսյան Ա. Խ., Դավոյան Ս. Ա., Սարգսյան Հ. Լ.
Վերափոխումները անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում
2003 | Գիրք/Book
«Տիգրան մեծ», Երևան, 2003 թ., 600 էջ
А. Саргсян , К. Даниелян, В. Ходжабекян.
Концепция устойчивого развития РА
2002 | Գիրք/Book
Ереван, 2002, 53 с.
Տնտեսական քաղաքականության հիմնահարցեր
2002 | Հոդված/Article
Հայաստանի զարգացման ուրվագծեր: Զանգակ հրատարակություն,Երևան, 2002 թ.,էջ 114-118
Национальный доклад по оценочному процессу
2001 | Գիրք/Book
Հայաստանի տնտեսական քաղաքականությունը. Պետության դերը
2001 | Գիրք/Book
ՌԱՀՀԿ., Ե. 2001 թ., 69 էջ
Թաքնված զբաղվածությունը և քաղարկցած գործազրկությունը ՀՀ-ում և նրանց ծավալների նվազեցման ուղիները
2000 | Գիրք/Book
ԳՀ աշխատանք, ԵՊՀ հրատ. 2000 թ., 112 էջ
Արտահանման խթանումը ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման խնդիրների համատեքստում
2000 | Հոդված/Article
«Կառավարում» ամսագիր, թիվ 3
Երևան, 2000թ., էջ 49-54
H. Sahakyan , H. Sahakyan
Evaluation of the Social Situation and the Hidden Economy Scale estimation in the Republic of Armenia
1999 | Հոդված/Article
Information Technology and Management, Materials of International Scientific meeting, Yerevan, Armenia, 1999
Sargsyan H.L. , Melikyan G.S.
Effectiveness and Optimality of Economic Development
1998 | Հոդված/Article
Academy of Sciences of the RA Press, 1998, Yerevan, Armenia
Social Economic Security of Armenia
1998 | Հոդված/Article
Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, October 30, 1998, Yerevan, Armenia
Market Economy and Planning
1998 | Հոդված/Article
Civil Forum 1998, Friedrich Ebert Stiftung, September 4, 1998, Yerevan, Armenia
Հ. Լ. Սարգսյան , Կ. Դանիելյան
Վերափոխումնային գործընթացը և սոցիալական իրադրությունը ՀՀ անցումային տնտեսությունում
1997 | Հոդված/Article
«Կայուն մարդկային զարգացում» ժողովածու, Երևան, 1997թ., 30 էջ
Սահակյան Մ. , Սարգսյան Ս., Սարգսյան Հ. , Տոնոյան Ռ.
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ. Գործույթների հետազոտում. Կառավարման գիտություն. Մաս1
1997 | Գիրք/Book
Դասագիրք բուհերի ուսանողների համար, (20 տ.մ.), «ԷԿԱԳՆԱՀԲ» հրատ.,Երևան, 1997թ.
Մ. Ա. Սահակյան, Հ. Լ. Սարգսյան , Ս. Դ. Սարգսյան, Ռ. Ն. Տոնոյան
Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակները
1997 | Գիրք/Book
Երևան, 1997 թ. 2.5 (գլուխ 1)
Economic Methods of the Transition Period: The Role of the Government
1996 | Հոդված/Article
Towards Free Market Economy Scientific-Practical Seminar, April 30, 1996, Yerevan, Armenia
Abstract Printed in “Economic Education and Policy Analysis During A Time of National Transition” Center of Strategic Social Economic Research Publication, Yerevan, Armenia
Problems and Ways of the Social Progress in the RA During Transition Period
1995 | Հոդված/Article
International Conference on Economic and Policy Analysis During the Time of |National Transition, June 19-21, 1995, Yerevan, Armenia
H. Sargsyan , Melikyan G.S.
The formation of Local Budget in the System of Regional Self-Governance
1988 | Հոդված/Article
National Economy of Armenia, No 10, 1988, Yerevan, Armenia
Планирование и механизм регионального управления
1988 | Գիրք/Book
Ереван. Изд-во АН Арм.ССР, 8.5, 1988г.
The Research Methods of Regional Management
1986 | Հոդված/Article
Academy of Sciences of the RA Press, 1986, Yerevan, Armenia
Саргсян Г.Л. , Манукян К. К
Эффективность и оптимальность экономического развития
1982 | Գիրք/Book
Ереван, Изд-во АН Арм. ССР, 7. 34, 1982г.
Modeling of Financial Flows in the Integrated System of Strategic Planning of the Region
1979 | Հոդված/Article
The Georgian Institute of Economy and Planning, Collection of Article, 1979, Tbilisi, Georgia
Оптимальный рост экономики и некоторые глобальные показатели
1972 | Հոդված/Article
В кн. “Вопросы экономико-математического моделирования” М., Изд. МГУ 1972г.