Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
ԵՊՀ-ում տնտեսագիտական կադրերի պատրաստումը սկսվել է դեռևս 1921 թվականից Խորհրդային շինարարության ֆակուլտետում:
>
Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
Կառավարման եւ գործարարության ամբիոն
Ֆինանսահաշվային ամբիոն
Նորարարության տնտեսագիտության ամբիոն
Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոն
Կոնտակտներ
Դեկան` տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-06-42
(ներքին 76-42),
economics@ysu.am