Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>

Բակալավրիատ
Անգլերեն լեզու և գրակ./Ֆրանս. լեզու և գրակ./ Գերմաներեն լեզու և գրակ./ Իսպ. լեզու և գրակ./ Իտալերեն լեզու և գրակ./ Թարգմ. գործ՝ անգ-հայ./ Լեզվբ. և միջմշ. հաղորդակցություն` անգ. լեզու 

Մագիստրատուրա

Անգլերեն լեզու և գրականություն / Արտասահմանյան գրականություն / Թարգմանչական գործ`անգլերեն (ֆրանսերեն) / Լեզվաբ. և միջմշ. հաղորդակցություն (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, իսպաներեն, իտալերեն) / Կիրառական լեզվաբանություն / Միջազգային գործարար հաղորդակցման լեզվամշակույթ / Վարչագործարարական թարգմանություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Deepdive into Mathematics
2019 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 328 էջ
|
Լեզու և գենդեր
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 210 էջ
English Grammar in Practice / Part 3
2018 | Գիրք/Book
ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ
Ընթերցանության նյութեր մանկավարժության մասին
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 132 էջ
Step up to social work
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ, Մեկնարկ, 2018թ․, 166 էջ