Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Հոդված/Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Գիրք/Book
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Textkohärenz und Textverflechtung - Thema-Rhema-Gliederung
2021 | Հոդված/Article
Dokumentation der Referate und Abstracts der Referenten der Staatlichen Universität Jerewan, Satz: MaroDruck, Augsburg 1999, S. 9-10
Հոգու երկվության հիմնախնդրի մի զուգահեռ հայ և ամերիկյան գրականության մեջ
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 34-42
|
Amirkhanyan Nelly
The Languages of SMS
2020 | Հոդված/Article
Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов международной конференции, 2020, 1(45), 129 - 134 էջ
Биологический Дух Старого Тифлиса: Сватовство, Деньги, Межличностные Отношения
2020 | Հոդված/Article
Идеи и Идеалы< №1, 2020< часть 2, 257-274 էջ
Pedagogical Futurology: 21st Century Prospects
2020 | Հոդված/Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2020, 1, 29-32 էջ
Արքետիպային պատկերները ժան ժիոնոյի վիպակում
2020 | Հոդված/Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2020, 8 (17), 16-29 էջ