Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սյուզաննա Աշոտի Գրիգորյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ: Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության մագիստրոս
Մագիստրոսական ատենախոսություն` «Երկրագիտությունը և միջմշակութային հաղորդակցման արտացոլումը ժամանակակից դպրոցական դասագրքերում»
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ: Գերազանցության դիպլոմ: Որակավորում` բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2013 թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) պետական համալսարան, օտար լեզուներ ամբիոնի բիզնես անգլերեն, իրավաբանական անգլերեն, համակարգչային անգլերեն և ընդհանուր անգլերեն լեզվի դասախոս
2009 - 2011 թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարան, օտար լեզուներ ամբիոնի բիզնես անգլերեն, իրավաբանական անգլերեն և ընդհանուր անգլերեն լեզվի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Անգլերեն լեզու (լեքսիկա, քերականություն, բանավոր, գրավոր խոսք)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջմշակութային հաղորդակցության հիմնահարցեր, անգլերեն լեզու

Մասնագիտական անդամակցություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ուսանողական խորհրդի անդամ

Հասարակական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ այժմ Եվրոպական Երիտասարդական Պառլամենտի անդամ

Հավաստագրեր
2013 թ. IELTS միջազգային ակադեմիական քննության մասնակցության հավաստագիր (C2)

Վերապատրաստում
2012 թ. իրավաբանական անգլերենի վեցամսյա վերապատրաստման դասընթացի մասնակցության հավաստագիր` շնորհված ամերիկյան իրավաբանական ասոցիացիայի կողմից

Կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստանի Հանրապետության սոցյալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները, Եվրասիա միջազգային համալսարան, Երևան, 2013
Յոթերորդ գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) պետական համալսարան, Երևան, 2012
Վեցերորդ գիտաժողով, Հայ-ռուսական (սլավոնական) պետական համալսարան, Երևան, 2011
Օտար լեզուները Հայաստանում. նոր մարտահրավերներ, նոր մոտեցումներ, Երևան, ԵՊՀ, 2009

Օտար լեզուներ
անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն

Գործարար հաղորդակցության էությունը
2018 | Հոդված/Article
Մխիթար Գոշ, 2018, Տարեգիրք, էջ 108-113
|
Գործարար դիսկուրսը որպես գերատեսչական դիսկուրսի տարատեսակ
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 39-54
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
Comparison between Armenian and American Lingo Cultures
2012 | Հոդված/Article
Шестая годичная научная конференция, Сборник научных статей, N 2, Ереван, 2012, стр. 401-406
|
The Importance of Cultural Materials in Foreign Language Teaching Textbooks
2009 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, N 10, 2009, էջ.218-222
|
Teacher-Learner Interaction in Foreign Language Teaching-Learning Process
2009 | Հոդված/Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, Երևան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, N 10, 2009, էջ 212-217
|