Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Անահիտ Վանոյի Եգանյան

Դոցենտ | Արտասահմանյան գրականության ամբիոն
Կրթություն, գիտականաստիճաններ և կոչումներ
2010 թ. դոցենտ
2002 թ. բանասիրական գիտ. Թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ գրականության մանագիտական խորհուրդ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (արտասահմանյան գրականություն)
2000 - 2002 թթ. Գիտական թեման իրականացնող ուսանող – Մոսկվայի համաշխարհային գրականության ինստիտուտ, Չիկագոյի համալսարան, ԱՄՆ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (անգլերեն լեզու)

Մասնագիտական գործունեություն
2019 թ-ից առ այսօր 066-արտասահմանյան գրականության խորհրդի գիտական քարտուղար
2010 թ. Արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2010 թ. AASE-ի գրականության գծով փոխնախագահ
2005 - 2010 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2005 թթ. Հր. Աճառյանի անվան համալսարանի անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս
1998 - 2000 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ, ՀՀ Նախագահի կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով խորհրդականի օգնական

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, ԱՄՆ

Հասարակական գործունեություն
2005 թ-ից մինչև այժմ «Հայ երիտասարդ էրուդիտներ» ՀԿ-ի փոխնախագահ

Պետական մրցանակներ և պատվավոր կոչումներ
Մի շարք պետությունների մշակույթային կառույցների շնորհակալագրեր (Ավստրալիա, Ճապոնիա, Գերմանիա)

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (լավ)

Արվեստի ազատության որոնումներ. Հարլեմյան Վերածնունդ
2010 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2010», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 44-51
Մարդկայինի որոնումը կենդանակերպի աշխարհում, Թեդ Հյուզ
2010 | Հոդված/Article
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010
К проблеме эволюции образа ворона от мифологии к современной англо - американской поэзии XX века
2008 | Հոդված/Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, մաս II, Երևան, 2008, Լինգվա, էջ 171-177
Любовь к смерти и Смерть любви у Эдгара Аллана По
2006 | Հոդված/Article
Ռոմանտիզմ. արվեստ. Փիլիսոփայություն, գրականություն, Երևան, 2006, Լինգվա, 6 էջ
Anahit Yeganyan , Diana Budoyan
Symbolism of animal tradition in Kipling’s “Jungle Book”
2006 | Հոդված/Article
Kipling journal N 1, London, 2006, p. 27-32
От Вордсворта до Хьюза: Обновление натурфилософской традиции английской поэзии
2005 | Հոդված/Article
«Համատեքստ - 2004», ԵՊՀ հրատ. Երևան, 2005, էջ 162-172
“Автобиографический экспрессионизм” в романе Курта Воннегута “Синяя Борода”
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» N 4 (25), Երևան, 2005, էջ 35-41
Поэзия потерь Анн Секстон и начало обретения себя
2005 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» N 2(23), Երևան, 2005, էջ 54-59
Проблема нравственности на фоне сравнения женских образов, таких как Мария Стюарт, Анна Каренина, Эмма Бовари и Конни Чаттерлей
2004 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» N 4 (21), Երևան, 2004, էջ 48-54
20-րդ դարի երկրորդ կեսի անգլիական պոեզիայի հանրապատկերը
2002 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» N1, Երևան, 2002, էջ 260-262
Символы - информационные единицы поэзии Теда Хьюза
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» N 6, Երևան, 2001, էջ 63-68
Կարլ Գուստավ Յունգի արքետիպերը Թեդ Հյուզի “Crow” (“Ագռավ”) ժողովածուի մեջ
2001 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» N 5, Երևան, 2001, էջ 3-10
Ձոն Թեդ Հյուզին
2000 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», N 2, Երևան, 2000, էջ 159-161
Уильям Фолкнер
1998 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» N1, Երևան, 1998, էջ 2-3