Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Վարդանի Գևորգյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
2004-2006 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու»
2000-2004 ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն»

Մասնագիտական գործունեություն
2010 ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2006-2009 ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 Պերուջիայի համալսարան
2006 Անգլերենի ուսումնասիրության եվրոպական ֆեդերացիա, Լոնդոնի համասլարան
Անգլերեն ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, իտալերեն, ռուսերեն