Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Աննա Սամվելի Կուբանյան

Ասիստենտ | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ , բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2007 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի
լաբորանտ
2008 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց) , ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն (լավ)

Սեմինարներ
2006 թ. Երևան, նոյեմբերի 31, «El canón de la mujer en la literatura española e hispanoamericana»
2006 թ. Երևան, մարտի 6, “I seminario de metodología de español como lengua extranjera”
2009 թ. Երևան, մարտի 18, “Introducción a la lexicografía del Español”

Միջազգային դիպլոմներ
1.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel intermedio)
Տրված է Մադրիդում, 2006 թ. հուլիսի 31, գրանցման No: 06050405101010009, դիպլոմի No: A069306
2.Diploma de Español Como Lengua Extranjera (Nivel superior)
Տրված է Մադրիդում, 2008 թ. մարտի 3, գրանցման No : 07110605101010001, դիպլոմի No: A111132

«Աստված» և «սատանա» բաղադրիչներով դարձվածքները իսպաներենում և հայերենում
2018 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2018թ․, 248 էջ
Համընդհանուրի և ազգայինի դրսևորումները «աստված» բաղադրիչով դարձվածքներում (համեմատական քննություն իսպաներենում և հայերենում)
2017 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2017, 3, էջ 55-63
|
«Սատանա» բաղադրիչով դարձվածային կաղապարների վերլուծությունն իսպաներենում և հայերենում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները Հայաստանում գիտամեթոդական հանդես (3), Երևան 2012, էջ 22 - 31
|
«Աստված» և «Սատանա» բաղադրիչներով դարձվածային միավորների թարգմանության խնդրի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2011, էջ 144 - 147
|
Análisis comparativo de los paradigmas fraseológicos con el componente “dios” en español y armenio
2009 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Ասողիկ» հրատ., 2009
|
Algunas particularidades semánticas de la palabra "Dios" en español y armenio
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատ., էջ 172 - 176
|