Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Գայանե Վարդանի Թովմասյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթություն
1970 - 1974 թթ. Երեւանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց եւ օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1993 թ-ից մինչեւ այժմ ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1987 - 1993 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս համատեղության կարգով
1975 - 1987 թթ. ԵՊՀ անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս ժամավճարային կարգով

Ակադեմիական դասընթացներ
2009 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ
2004 թ. Վերապատրաստման դասընթաց, ԵՊՀ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Հայ-անգլիական բառարանագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մաթեմատիկական խնդիրները մասնագիտական անգլերենի դասավանդման գործընթացում
2009 | Հոդված/Article
Երեւան, 2009, 29 էջ
Ուսումնական բանավեճը որպես հանպատրաստից խոսքի զարգացման միջոց/ Teaching discussion as a means for the development of impromptu speech
2007 | Հոդված/Article
FLSP N6,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., 165-173 էջ
19-րդ դարի հայ-անգլիական բառարանագրությունը
2006 | Հոդված/Article
Երեւան, ԵՊՀ հրատարակչություն 2006, էջ 34
Աշխարհաբար լեզվով առաջին անգլերեն-հայերեն բառարանը
2004 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երեւան, 2004, N2, 76-81 էջ
Audiolingual and Oral Approach Methods
2003 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երեւան, 2003, N1, 206-112
Հետաքրքրաշարժ խնդիրները, տեքստ-հրահանգները, հարց-խնդիրները անգլերեն լեզվի ուսուցման գործընթացում
2002 | Հոդված/Article
FLSP N2,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2002թ., 147-152 էջ
Ամերիկահայ գաղութի առաջին անգլերեն-հայերեն բառարանը
2001 | Հոդված/Article
Աստղիկ N11, Երևան, Սահակ Պարթև հրատարակչություն, 2001թ.,113-121 էջ