Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Իզաբելա Տարոնի Սահակյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ, միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
2001 - 2012 թթ. դասախոս, ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Character Shaping as an Integral Part of Education
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 185-192 էջ
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|