Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լիլիթ Ալբերտի Աբգարյան

Դասախոս | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1985-1990 – Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ.ռուսաց և օտար լեզ.պետ.մանկավարժ.ինստիտուտ,անգլերեն լեզվի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2003թ. - ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

A Guide to Teaching English Pronunciation and Intonation to EFL Learners (Initial stage of instruction)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2016թ․, 82 էջ
|
On Some Linguistic and Extra-Linguistic Features of Football Commentaries
2012 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, գիտական հոդվածների ժողովածու, 4, Երևան, «Լուսակն», 2012, էջ 161-165
|
Անգլերենի գլոբալացման ազդեցությունը հայերենում
2007 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», Երևան, 2007, 8-րդ հրատ., Էջ 56-64