Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Մերի Մասիսի Մելիքյան

Դասախոս | Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2006 թ. Պերուջայի օտարազգիների համար համալսարան, C2 մակարդակի իտալերեն լեզվի և մշակույթի դասընթաց
2005 թ. Հռոմի “Roma 3” համալսարանի լեզվաբանության բաժին, ժամանակակից լեզուների դիդակտիկայի վերաբերյալ դասընթաց
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2010 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի ռոմանական լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ
2002 - 2005 թթ. Հայաստանում Իտալիայի Դեսպանատան մշակութային բաժնի աշխատակից

Լեզուներ
Իտալերեն (գերազանց), ֆրանսերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)

Ջովաննի Վիտերբոն և Բերոսոս Քաղդեացու պատմությունը
2008 | Հոդված/Article
«Ռոմանական Բանասիրության Հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատ., 2008
Մերի Մելիքյան , Ինգա Բարսեղյան, Արաքսյա Ստեփանյան
Հրավարդ Հակոբյան «Հայերը և Իտալիան»
2005 | Գիրք/Book
Թարգմանություն հայերենից իտալերեն, «Զանգակ-97», 2005