Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նաիրա Հարությունի Մարտիրոսյան

Ասիստենտ | Անգլիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1994-1998 – ԵՊՀ ասպիրանտուրա, բանասիրության ֆակուլտետ
1989-1994 – ԵՊՀ, ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն, Գերազանցության դիպլոմ` բանասերի, ուսուցչի, թարգմանչի որակավորմամբ

Մասնագիտական գործունեություն
2000- Ասիստենտ, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1994-2000 - դասախոս, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն
1993-1994 - լաբորանտ /համատեղությամբ/, Ռոմանա-գերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ

Հասարակական գործունեություն
2004 – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն/գերազանց/, գերմաներեն /բառարանով/

Cohesive Properties of Modal Adverbs
2009 | Հոդված/Article
Armenian Folia Anglistika, International journal of English Sudies N1-2(6), pp. 134-139
A Course in Written English, Book II
2003 | Գիրք/Book
Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 243 էջ, 2003 (համահեղինակությամբ)
Функционирование модальныx слов в качестве краткиx ответов
2002 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 13 էջ, Երևան, 2002, Стр. 135-147
A Course in Written Practice, Book 1
2002 | Գիրք/Book
Երևան 2002, 147 էջ
A Course in Written English, Book I
2002 | Գիրք/Book
Textbook, Ասողիկ հրատարակչություն, 135 էջ, 2002 / համահեղինակությամբ/
Текстообразующая роль модальныx слов в английском языке
2000 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 7 էջ, Երևան, 2000, Стр. 125-137