Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նազիկ Մերուժանի Հայրապետյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1960 - 1965 թթ. ԵՊՀ, բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին (գերմաներեն լեզու և գրականություն)

Մասնագիտական գործունեություն
1988 թ-ից մինչ այսօր դասախոս, ԵՊՀ, գերմանական բանասիրության ամբիոն
1987 - 1988 թթ. ԵՊՀ գերմաներեն լեզվի ամբիոնի դասախոս
1965 - 1987 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
1994 թ. օգոստոս ԳԴՀ, Մայնի ֆրանկֆուրտի Գյոթե ինստիտուտում երկրագիտության և մեթոդիկայի սեմինար պարապմունքներ

Լեզուներ
Հայերեն(մայրենի լեզու), ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (գերազանց), անգլերեն (խոսակցական)