Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Նունե Մարտինի Թովմասյան

Դոցենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, , Ռոմանագերմանական բանասիրություն, անգլերեն լեզվի բաժին
1998 թ-ին Մեծ Բրիտանիա , Լաննքաստերի համալսարան, Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ
2005 թ-ին ԱՄՆ, Ֆենիքսի համալսարան; Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից դոցենտ, ԵՊՀ, Սնգլերեն լեզվի 2 ամբիոն
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի, անգլերեն լեզվի 2 ամբիոն, դասախոս
1982 - 1993 թթ. «Նաիրի» հրատարակչություն, խմբագիր-թարգմանիչ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
Հայաստանի Անգլիախոսների միության վարչության անդամ,
Անգլերեն լեզվով դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ
ԱՍՍԵ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Տեսանյութերի պատրաստումը որպես օտար լեզվի դասավանդումը խթանող միջոց
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 130-134
|
N. Tovmasian , M. Apresyan , S. Martirosian, Y. Martirosian
English 4
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Մանմար, 2016թ․, 160 էջ
A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 112-118 էջ
|
Video materials and films in the EFL classroom
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 196 - 200
|
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2013 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք (վերատպված), Երևան 2013, 160 էջ
On some linguistic and extralinguistic features of Netspeak
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 33-39
Develop Your Critical thinking 2
2010 | Գիրք/Book
Դասագիրք հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010
ELT and computer assisted language learning in Аrmenia
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 260-269
Ն. Թովմասյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերեն 4 / English 4
2009 | Գիրք/Book
Դասագիրք տարրական դպրոցի 4-րդ դասարանների համար, Երևան,Մաքմիլան Արմենիա, 2009
Ն. Թովմասյան , Մ. Ապրեսյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերենը 3-րդ և 4-րդ դասարաններում
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Ուսուցչի ձեռնարկ, Մաքմիլան Արմենիա, 2008
Ն. Թովմասյան , Մ. Ապրեսյան , Լ. Մարտիրոսյան
Անգլերեն 3 / English 3
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք տարրական դպրոցի 3-րդ դասարանների համար, Երևան,Մաքմիլան Արմենիա, 2008
A. Simonyan, N. Tovmassyan
Develop Your Critical thinking
2008 | Գիրք/Book
Yerevan, RAU Publishing House, 2008
Authentic Communication and Motivating Context as Important Factors of Language Instruction
2006 | Հոդված/Article
“Problems of Modern Linguistics and Foreign Language Teaching”. Ռուս-հայկական պետական համալսարանի հրատ. (РАУ), Երևան 2006
Ն. Թովմասյան , Ա. Սիմոնյան, Ս. Թումանյան
Cultures Worldwide (անգլերենը հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար)
2006 | Գիրք/Book
Ռուս-հայկական պետական, Երևան, 2006
On Some Aspects of Content-Based Language Instruction
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 216-220
The Advantages of Computer Assisted Language Teaching”in “Foreign Languages For Specific Purposes
2004 | Գիրք/Book
Երևան 2004
Motivation as an important factor in language learning
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 257-261
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 4-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք
2002 | Գիրք/Book
Միջնակարգ դպրոցի 3-րդ դասարանի դասագիրք,(վերատպված), Երևան 2002, 160 էջ