Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզան Ռաֆայելի Ղազարյան

Ամբիոնի վարիչ | Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն, անգլերեն լեզվի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1982 - 1990 թթ. Հայաստանի գրողների միություն, ՀԳՄ նախագահի ռեֆերենտ օգնական
1990 - 1993 թթ. «Նաիրի» հրատարակչություն, խմբագիր-թարգմանիչ
1993 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն, բ.գ.թ., դոցենտ
1996 թ. 1 ամսով վերապատրաստվել եմ Մեծ Բրիտանիայում, Շոտլանդիայի Սուրբ Էնդրյուս համալսարանում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ,

Հասարակական գործունեություն
1991 թ-ից առ այսօր ՀՀ Գրողների միության անդամ, թարգմանիչ
Թարգմանություններ անգլերենից՝ Է. Հեմինգուեյ «Եվ ծագում է արևը», Երևան, Սովետական գրող հրատ., 1985 թ.
Վ. Սարոյան «Երկեր» 1-ին հատոր, Երևան,Սովետական գրող հրատ., 1986 թ.
Թ. Կապոտե «Նախաճաշ Թիֆընիի մոտ» Երևան,Արևիկ հրատ. 1987 թ.
Վ. Սարոյան «Երկեր» 3-րդ հատոր, Երևան,Սովետական գրող հրատ., 1988 թ.
Մ. Պյուզո «Կնքահայրը» Երևան,«Նաիրի» հրատարակչություն, 1994 թ.
Անգլերեն լեզվով դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի անդամ
ԱՍՍԵ

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Ruzanna Ghazaryan , Ishkhan Dadyan
Durrell's Balthazar Through The Prism Of Translation
2019 | Հոդված/Article
Translation Today: Literary Translation In Focus, 2019, Volume 16, 101-126 էջ
Իսպանական Միջավայրի Արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի Երկերում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 2 (29), 37-47 էջ
Իսպանական միջավայրի արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի երկերում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 37-47
|
Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46
|
Rouzanna Ghazaryan , Anahit Hovhannisyan
Morphological Classification Of Idioms In English And Armenian
2018 | Հոդված/Article
Science And Education A New Dimension. Humanities And Social Sciences, 2018, VI (30), Issue 184, 22-26 էջ
Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ
Էռնեստ Հեմինգուեյի «Այսբերգի տեսությունը»
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 262-268
|
Ջեյմս Ջոյսի արձակի թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ(«Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 33-42
|
Երեխայի կերպարը Վիլյամ Սարոյանի փոքր արձակում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 3-12
|
Տեսանյութերի պատրաստումը որպես օտար լեզվի դասավանդումը խթանող միջոց
2017 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 130-134
|
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմություն» վեպը անգլիալեզու գրականության աղերսներում
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 76-89 էջ, Հայաստան
|
A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level
2015 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 112-118 էջ
|
Ինքնակենսագրական ժանրն իբրև մանկության ու պատանեկության թեմայի բացահայտման ձև
2013 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 208 - 216
|
Հումանիզմի դրսևորումը Վիլյամ Սարոյանի երկերում
2012 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 234-242
Կրոնափիլիսոփայական հայացքները Միգել դե Ունամոնոյի ստեղծագործություններում
2011 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 263-269
On some principles of developing an ESP course
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 234-238
Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունների գործառական առանձնահատկությունները գիտական ոճում
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N11, 2010թ., էջ 187-200
Ջ. Սելինջերի «Տարեկանի արտում՝ անդունդի եզրին» վեպի պոետիկայի որոշ առանձնահատկությունների մասին
2008 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 191-199
Աշխարհայեցման երկու կաղապար (գեղարվեստական գրականության մեջ պատանու կերպարի մասին)
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 281-287
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմությունը». պոետիկայի հարցերը
2007 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 288-295
Մանկության և պատանեկության թեման գրականության զարգացման համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 258-270
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Տեր-Պողոսյան Ի., Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Գիրք/Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Motivation as an important factor in language learning
2003 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 257-261
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996