Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ռուզաննա Թաթոսի Գարգալոյան

Ասիստենտ | Անգլերենի թիվ 2 ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, Գերմաներեն (բառարանով)

Naira Mkhitaryan, Ruzanna Gargaloyan
The use of foreign languages and computer graphics in the artistic project
2016 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2016թ․, 1-2 (20), 224-229 էջ, Հայաստան
|
Վիլյամ Գոլդինգ «Ճանճերի տիրակալը»
2011 | Հոդված/Article
Երևան, «Աստղիկ» ժող, «Սահակ Պարթև» հրատ., 2011
Առածները և ասացվածքներն ու դրանց կիրառումն անգլերենի դասընթացի ժամանակ
2010 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 282-288
Վիլյամ Գոլդինգի մարդկային աստվածները
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2008
Գոլդինգի «Սրաձող» վեպը որպես մարդկային հոգու պարտության խորհրդանիշ
2006 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2006
Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն զրուցագիրք
2006 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2006
Մարդու դատապարտվածության թեման Վիլյամ Գոլդինգի վեպերում
2005 | Հոդված/Article
«Համատեքստ» հրատ., Երևան 2005
Ապագայի մարգարեությունը. Վիլյամ գոլդինգի «Երկակի լեզու» վեպը
2005 | Հոդված/Article
«Գարուն» հրատ., Երևան 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Անգլերեն-հայերեն, հայերեն-անգլերեն ասացվածքների և արտահայտությունների ուսումնական բառարան
2005 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2005
«Իմաստախոս ժողովուրդը» Հայերեն-անգլերեն ասացվածքներ և բառակապակցություններ
2003 | Գիրք/Book
Երևան, «Արեգ» հրատ., 2003
Selected Stories: Read and Discuss (American and English Authors)
2000 | Գիրք/Book
Երևան, ՙԼուսաբաց՚ հրատ., 2000, 114 էջ
19-րդ դարի ամրիկյան պատմվածք
1989 | Գիրք/Book
«Մարկ Թվեյն», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 1989, էջ 252-276
Սովետական Հայաստանի ճարտարապետական հուշարձանները
1989 | Հոդված/Article
«ИПО Парберакан» изд., Москва, 1989, ст. 49-64