Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Սիրանուշ Խաչատուրի Ղալթախչյան

Ասիստենտ | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
2011 թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, մագիստրոսի աստիճան գերազանցությամբ
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
1989 - 1998 թթ. 142 միջն, դպրոց, գերազանցությամբ

Գիտական կոչում
2014թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Գործալեզվաբանություն, հոգելեզվաբանություն, հարալեզվաբանություն, ոճագիտություն

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
 • 2011 թ. (october 4-8) «Means of Structuring Effective Persuasive Message» AASE , «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan,
 • 2009 թ. (փետրվ. 26-27) «On Explicit and Implicit ways of Expressing Persuasion in Discourse», Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա) խորագրով միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան, էջ 53
 • 2004 թ. (october 16-19) «Insight into Jane Austen's Characters in the Light of Persuasion», AASE 1, «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan, p. 27-28

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

  Օտար լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

 • Speed up Your English Language Proficiency: Selection of Audio Reproductions with Exercises
  2018 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ, Տիգրան Մեծ, 2018թ․, 312 էջ
  Dictogloss Approach to Dictation Writing Activities
  2016 | Հոդված/Article
  Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 99-108
  |
  Guidebook English For University Students
  2016 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
  |
  Speed up Your English Language Skills with Humour (Selection of Audio Dictations)
  2016 | Գիրք/Book
  Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ: 2016թ․, 160 էջ
  |
  Փաստարկման գործընթացի առանձնահատկությունները առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում
  2015 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 1(18), 69-77 էջ
  Փաստարկող և պերսուազիվ դիսկուրսների փոխներթափանցելիության խնդիրը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրում
  2015 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 1(18), 61-68 էջ
  Համոզման գործառույթի իրագործումը առցանց էլեկտրոնային խնդրագրի վերնագրում
  2013 | Հոդված/Article
  «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում». Գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, N14, էջ 163 - 175
  |
  Means of Structuring Effective Persuasive Message
  2011 | Թեզիս/Thesis
  «Language, Literature and Art in Cross-Cultural Contexts», AASE III International Conference /october 4-8, Yerevan, 2011/, YSU Press, Yerevan, 2011, p. 60
  On Ways of Expressing Persuasion in Discourse
  2009 | Հոդված/Article
  Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, N1-2(6), Lusakn Publishers, Yerevan, 2009, pp. 93-100
  On Explicit and Implicit Ways of Expressing Persuasion in Discourse
  2009 | Թեզիս/Thesis
  «Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա)», Միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին /փետրվ. 26-27/, Երևան , 2009թ., էջ 53
  Acts of Persuasion in Jane Austen's Novels
  2007 | Հոդված/Article
  Armenian Folia Anglistika. International Journal of English Studies, N1(3), Lusakn Publishers, Yerevan, 2007, pp. 41-47
  Insight into Jane Austen's Characters in the Light of Persuasion
  2004 | Հոդված/Article
  AASE 1, "English Studies: Theory and Practice", International Conference /october 16-19 Yerevan, 2004/, YSU Press, Yerevan, pp. 27-28