Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Թագուհի Մովսեսի Բլբուլյան

Դասախոս | Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրական ֆակուլտետ, Ռոմանագերմանական լեզուների բաժին
2000 - 2009 թթ. դոկտորանտուրա Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
2002 - 2003 թթ. ֆրանսիական կառավարության թոշակ` Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանի դոկտորանտուրա

Մասնագիտական գործունեություն
1994 թ-ից առ այսօր ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ –ի և Մոնպելյե Պոլ Վալերի համալսարանի միջհամալսարանական կապերի համակարգող
2007 թ. մայիս - հունիս Հրավիրված դասախոս Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում
1999 - 2009 թթ. վերապատրաստումներ Մոնպելյեի Պոլ Վալերի համալսարանում,
1991 - 1994 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, գլխավոր մատենագետ
1984 - 1991 թթ. Մամուլի պետական կոմիտե, Ազգային գրապալատ, խմբագիր

Օտար լեզուներ
Ֆրանսերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Բանաստեղծական տեքստի սուբյեկտիվ ընկալման նշանագիտական գործոնները
2017 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 113-123
|
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
L. Karapétian , T. Blboulian , M. Ghazarian, D. Ghazarian, A. Kaplanian
Préparons- nous à l’examen oral (méthode à l’entraînement oral)
2010 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2010
Հերմետիկ բնույթի բանաստեղծության թարգմանության հետ առնչվող մի քանի հիմնախնդիրների մասին
2010 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:8, ԵՊՀ, Երևան
Հեղինակ-ստեղծագործություն-ընթերցող փոխազդեցության և գեղարվեստական տեքստի թարգմանության մի քանի հիմնախնդիրների մասին (1)
2010 | Թեզիս/Thesis
Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ, Գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2010
«Entraînons-nous» (Textes réunis pour l’examen oral de français)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, Ասողիկ, 2010
Guide de pronociation 5000 termes ( à l’usage des étudiants francophones)
2010 | Գիրք/Book
Երևան, 2010
Ա. Մուրադյան , Ա. Բարլեզիզյան, Թ. Բլբուլյան , Ս. Գալստյան, Կ. Գրիգորյան, Ս. Խաչատրյան , Ս. Հարությունյան, Մ. Ղազարյան, Ա. Ղարիբյան , Ռ. Մելիքսեթյան , Ա. Մեսրոպյան
Ֆրանս-հայերեն բառարան (40 000 բառ)
2010 | Գիրք/Book
Բառարան, «Փրինթ-Ինֆո» հրատ., Երևան, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Գիրք/Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
Ֆրանսերենի 10 թեստ
2008 | Գիրք/Book
Անտարես հրատ., 2008
La production de sens dans le poème. D’après M. Riffaterre, in Revue de Philologie romane
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:5, Երևան, 2007
Les jubilations verbales de R. Desnos dans ses trois recueils
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2006
La palette de Robert Desnos. L’opposition oxymorique du blanc et du noir dans ses recueils de poèmes de 1930-1945 in Revue de Philologie romane
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ռոմանական բանասիրության հանդես N:4 , Երևան, 2004
Սյուրռեալիստական բանաստեղծական արվեստի վերլուծության փորձ
2004 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես N:2, Երևան, 2004
Ռ. Դեսնոսի հնչյունային բանաստեղծության մեջ կիրառված արտահայտչամիջոցների վերլուծություն
2002 | Հոդված/Article
Ռոմանական բանասիրության արդիական խնդիրներ, գիտաժողովի նյութերը, ԵՊՀ, Երևան 9-11 հոկտեմբեր 2002