Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Թամարա Արայիկի Բեշիկյան

Դասախոս | Գերմանական բանասիրության ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն (մագիստրոս)
2005 - 2009 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականություն (բակալավր)

Մասնագիտական գործունեություն
2016 թ-ից ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, գերմաներեն լեզու և գրականության ամբիոնի ավագ լաբորանտ/դասախոս
2009 - 2016 թթ. Հ. Կարապենցի անվան թիվ 6 հիմնական դպրոց, գերմաներեն լեզվի ուսուցչուհի

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
25.01.2016 - 29.01.2016 թթ. վերապատրաստում Գերմանիայում, ք. Բոնն, ZFA(օտարերկրացի դասավանդողների վերապատրաստման կենտրոն)
29.01.2016 - 12.02.2016 թթ. “Leben in Deutschland heute” երկրագիտական թեմայով վերապատրաստում, ք. Բովենդն, Heimvolkshochschule Mariaspring
2015 թ. “Digitale Medien im Deutschunterricht”, “Fertigkeit Schreiben” թեմաներով սեմինարների մասնակցություն, ք. Երևան, Գյոթե Ինստիտուտ
04-06.11.2015 թ. “ Wie gestalte ich meinen CLIL-Unterricht” թեմայով,
ք. Մոսկվա, Գյոթե Ինստիտուտ
13-17.07.2015 թ. Sommercamp, Վրաստան, ք. Կվարիատի
04-28.07.2008 թ. Sommerschule, Գերմանիա, ք. Աախեն

Օտար լեզուներ
գերմաներեն, ռուսերեն,անգլերեն

Grammatik im Fremdsprachenunterricht
2017 | Հոդված/Article
«Օտար լեզուները մասնագիտական նպատակների համար» 2017 № 5 (14), էջ 63-71
|