Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Վարվառա Վարդանի Հովսեփյան

Դասախոս | Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
Կրթությունը
1995 - 2000 թթ. Վ. Բրյուսովի անվան օտար լեզուների պետական համալսարան, Ռոմանո- գերմանական լեզվաբանության ֆակուլտետ:
Երկրորդ մասնագիտությունը` հոգեբան:

Աշխատանքային փորձը
2003 թ-ի Փետրվարից առ այսօր Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս:
2000 թ. Սեպտեմբեր Արևելագիտության ֆակուլտետում ավագ լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Անգլերենի գիտական տերմինաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, Անգլերեն, Ռուսերեն