Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Լուսինե Արտաշեսի Համբարձումյան

Դասախոս | Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. Երևանի պետական համալսարան / ռոմանագերմանական ֆակուլտետ

Մասնագիտական փորձ
1995 թ. դասախոս/ անգլիական բանասիրության ամբիոն

Ակադեմիական դասընթացներ
Լեքսիկա, պրակտիկ քերականության դասընթաց, գրավոր խոսքի դասընթաց

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Կորպուս լեզվաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն (վարժ) և գերմաներեն (խոսակցական)

Մասնագիտական անդամակցություն
(ԱՈւՀԱ) Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա

Character Shaping as an Integral Part of Education
2016 | Հոդված/Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 185-192 էջ
|
Guidebook English For University Students
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ
|
English in Use (Part 2)
2012 | Գիրք/Book
A textbook for pre-intermediate students, «Լուսակն», Երևան, 2012
English in Use
2011 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for high school students: Yerevan «Lusakn» 2011
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
A new publication with corrections, «Լուսակն», Երևան, 2010
Twenty steps to Twenty Scores
2010 | Գիրք/Book
Textbook, A new publication with corrections and appendix: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2010
A Course in Modern English
2010 | Գիրք/Book
Textbook, A new publication with corrections: co-author / a textbook for university students /. Yerevan 'Lusakn' 2010
Twenty steps to Twenty Scores
2009 | Գիրք/Book
Textbook, A collection of 20 tests for applicant students: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2009
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Դասագիրք բուհերի համար: Համահեղինակ: Երևան, «Լուսակն», 2007, 223 էջ
A Course in Modern English
2007 | Գիրք/Book
Textbook, A textbook for university students: co-author. Yerevan 'Lusakn' 2007
A Course In Modern English (Intermediate level)
2007 | Գիրք/Book
Textbook, Երևան, Լուսակն, հրատ. Համահեղինակությամբ