Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Հրաչուհի Սեյրանի Գալստյան

Ասիստենտ | Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, բակալավր, ջրաօդերևութաբան
2009 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, մագիստրոս, աշխարհագետ
2011 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ասպրիանտ, ջրաօդերևութաբան
10.2013 - 08.2014 թթ. Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա, Աշխարհագրության և Երկրաբանության ֆակուլտետ, Օդերևութաբանության ամբիոն, ասպիրանտ

Մասնագիտություն
Աշխարհագրություն

Պաշտոն
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, Ջրաօդերևութաբանության լաբորատորիայի վարիչ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2018, Երևան)

Գիտական կոչումը
Ասիստենտ (2018, Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
2018 թ-ից մինչև օրս Երևանի պետական համալսարան, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (ասիստենտ, լաբորատորիայի վարիչ)
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (դասախոս, լաբորանտ)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն (լաբորանտ)

Մասնագիտական դասընթացներ և մրցույթներ
«Ես աշխարհագետ եմ» մրցույթի առաջին կարգի մրցանակ, 2005, Երևանի պետական համալրսարան, Երևան, Հայաստան
«Շրջակա միջավայրը Հայաստանում 2010» դասընթաց կազմակերպված «350.օրգ» –ի և «Բաց» հասարակական կազմակերպությունների կողմից, 5-8 նոյեմբեր, Ծաղկաձոր, Հայաստան
Աշխարհագրական և երկրաբանական խնդիրները» ուսանողական գիտաժողով, լավագույն զեկուցման համար առաջին կարգի մրցանակ, 2010, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
«Միջազգային ջրային համագործակցության գործիքների կառավարման» դասընթաց, 25-26 ապրիլ, 2012, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան»
«Երիտասարդների պատասխանատվությունը շրջակա միջավայրի մարտահրավերների հանդեպ. Կլիմայի փոփոխության և բնական աղետների մեղմացում» դասընթաց, 31 մարտ- 4 ապրիլ, 2013, Սիգնախի, Վրաստան

Գիտաժողովներ
«Դմիտրի Քանտեմիրին նվիրված ամենամյա միջազգային գիտաժողով», 18-20 հոկտեմբեր, 2013, Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա
Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով նվիրված NAS-ի 70 ամյակին, 23-24 սեպտեմբեր, 2013, Երևան, Հայաստան
Ուսանողական գիտաժողով Գյումրիի պետական մանկավարժական համալսարանում, 20 ապրիլ, 2012, Գյումրի, Հայաստան
«Էկոլոգիան Հայաստանում. Էկոլոգիական խնդիրները» հանրապետական գիտաժողով, 2010, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան
«Ինովացիոն մոտեցումները գիտության մեջ» միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, 5-7 դեկտեմբեր, 2014, Ծաղկաձոր, Հայաստան
«Շրջակա միջավայրի կայուն զարգացում» միջազգային գիտաժողով, 6-8 հունիս, 2014, Ալեքսանդրու Իոան Կոզայի անվան համալսարան, Իասսի, Ռումինիա
Միջազգային գիտաժողով «Ակադեմիական աշխարհագրություն», 16-17 մայիս, 2014, Տիմիշուարայի արևմտյան համալսարան, Ռումինիա
«Ջրի և օդերևութաբանի համաշխարհային օրվան նվիրված գիտական սեմինար», 21-22 մարտ, 2014, Երևանի պետական համալսարան, Երևան, Հայաստան

Ատենախոսության թեման
Հայաստանի տարածքում օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների տարածաժամանակային փոփոխությունների վերլուծումը և գնահատումը կլիմայի փոփոխության համատեքստում

Հետաքրքրության ոլորտները
Կլիմայի փոփոխություն, կլիմայի փոփոխությունը և մթնոլորտի շրջանառությունը, մթնոլորտի շրջանառությունը լեռներում, IT տեխոնոլոգիաները բնական գիտություններում:

Դասավանդվող առարկաներ
Օդերևութաբանություն և կլիմայագիտություն

Վարում է հետևյալ առարկաներից սեմիար և գործնական պարապմունքներ
Աշխարհագրական կանխատեսման հիմունքներ
Աշխարհագրության հիմունքներ
Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով
Կենսաշխարհագրություն
Լանդշաֆտագիտություն և լանդշաֆտային պլանավորում

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (C1), ռուսերեն (B2), ռումիներեն (B2)

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft office-Word, Excel, Access, Power Point, Internet

Մասնագիտական համակարգչային հմտություններ
TNT mips, GIS, XLSTAT, “R studio” ստատիստիկական ծրագիր

hgalstyan@ysu.am

Trahel Vardanian , Kolja Thestorf, Hilmar Schrödera, Hrachuhi Galstyan
Soil variability and soil erosion on the south-eastern slopes of mt. Aragats
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, 2018, էջ 250-255
|
The dynamics of average annual air temperature changes in the Republic of Armenia (Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանների փոփոխությունների դինամիկան Հայաստանի Հանրապետությունում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 68-71
|
Long Term Variability Of Annual Temperature In Armenia In The Context Of Changing Climate, World Academy of Science
2016 | Հոդված/Article
Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering Vol:10, No:1, Zurich, Switzerland, 2016, pp. 20-25 (co-auther with Sfîcă L., Ichim P.)
The Analysis Of Spatial Distribution Of Air Temperature In July Using Modern Mapping Technology And Aerospace Photos’ Data In Armenia
2015 | Հոդված/Article
International Youth conference "Science and Innovation", 2015, 53-57 pp.
|
The Changes of Annual Precipitation Compared with the Baseline Period in Armenia and its Neighborhood Countries on the Context of a Changing Climate
2015 | Հոդված/Article
Modern problems of geography and anthropology , Proceedings of International Conference Dedicated to the 140th anniversary of academician Alexandre Javakhishvili, 2015-10-22 p․, 203-207 pp.
|
Statistical Analysis Of Long Term Trends and Variability Of Annual Mean Air Temperature in Armenia
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.2 (5), 74-81 էջ
|
Long Term Variability Of Annual Precipitation In Armenia In The Context Of Changing Climate
2015 | Հոդված/Article
Analele stiintifice ale Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi - seria Geografie, Romania, 2015, Vol. 60, No. 2, 5-16 pp.
Long Term Variability Of Extreme Temperature In Armenia On The Context Of A Changing Climate
2015 | Հոդված/Article
Hydrometeorological security Problems of economic activity in conditions of climate change, Collection of scientific articles of the International Scientific Conference, Minsk, 5-8 May, 2015, (Co-Auther With Trahel Vardanyan), 102-104 pp.
Долгосрочные изменения температуры на территории Aрмении по результатам современного непараметрического метода в контексте изменения климата
2015 | Հոդված/Article
IV Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование» Москва, Географический факультет МПГУ, 16 – 18 апреля 2015 года, ст. 20-24 // Long Term Variability Of Temperature Within The Framework Of Modern Non Parametric Test Results In The Context Of Climate Change In Armenia, The 4th International research-to-practice conference for young scientists «Environment status indication: theory, practice, education», Moscow, MSPU, Geography department, 16 – 18 April 2015, pp. 20-24, (co-auther with Sfîcă L.)
Long Term Variability of Annual Precipitation in Armenia Using Mann-Kendall Test (Case Study: Aragats h/m Station)
2014 | Հոդված/Article
International Youth conference "Innovation Approaches in Science",Tsakhkadzor,, Armenia, 2014, 108-112 pp.
Trend Detection in Annual Temperature Using The Mann-Kendall Test (Case Study: Meghri Meteorological Station of Republic of Armenia)
2014 | Հոդված/Article
The Contemporary Problems of Hydrology, Meteorology and Climatology in Armenia, Yerevan, 2014, 26-28 pp.
Երաշտների հաճախականության ուսումնասիրությունը Արարատայան գոգավորությունում կլիմայի փոփոխության համատեքստում
2013 | Հոդված/Article
Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով նվիրված NAS-ի 70 ամյակին, 23-24 սեպտեմբեր, 2013, Երևան, էջ 63-68
Կլիմայի փոփոխության վերլուծությունը Արարատյան գոգավորությունում Արտաշատ օդերևութաբանական կայանի օրինակով
2010 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածնոր, Վանաձոր, 2010, էջ 52-59
Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը մարդու առողջության վրա (ՀՀ օրինակով)
2010 | Հոդված/Article
Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը ՀՀ ում. Էկոլոգիական հիմնախնդիրներ, Հանրապետական ուսանողական գիտաժողով, Երևան, 2010, էջ 13-15