Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ռոբերտ Սարիբեկի Մինասյան

Պրոֆեսոր | Երկրաֆիզիկայի ամբիոն
Կրթություն
1953 - 1958 թթ. Մոսկվայի պետական համալսարան, Երկրաբանական ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
1966 թ-ին երկրաբանական գիտությունների թեկնածու
1992 թ-ին երկրաբանական գիտությունների դոկտոր
2003 թ-ին պրոֆեսոր, բնագավառը «Երկրաբանություն» դիպլոմ Ï N 00159

Աշխատանքային փորձ
1958 - 1969 թթ. ՀՀ Երկրաբանական վարչություն, երկրաֆիզիկայի արշավախմբի էլեկտրահետախուզական ջոկատի գլխավոր ինժեներ
1969 - 2001 թթ. Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի Գ/Հ ինստիտուտի երկրաֆիզիկայի և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների բաժին, վարիչ
1978 - 1979 թթ. Իրաքի Արաբական Հանրապետություն, որպես երկրաֆիզիկական աշխատանքների խմբի ղեկավար
1981 - 1983 թթ. Մոզամբիկի Հանրապետություն, որպես երկրաֆիզիկական աշխատանքների խմբի ղեկավար
1996 - 2004 թթ. ՀՀ ԲՈՀ-ին կից մասնագիտական խորհրդի նախագահ` «Ջրային ռեսուրսներ, ջրաբանություն և ջրաերկրաքիմիա»
2001 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի երկրաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
2008 թ-ից Նավթային երկրաբանների ասոցիացիայի անդամ
2011 թ-ին ԵՊՀ Գիտական խորհրդի անդամ

Կարդացվող դասընթացներ
«Երկրաֆիզիկական մեթոդների կոմպլեքսավորում», «Հորատանցքերի երկրաֆիզիկական ուսումնասիրություններ», «Երկրաֆիզիկական տվյալների երկրաբանական մեկնաբանում», «Երկրաֆիզիկական տվյալների մշակման և մեկնաբանման հիմունքներ», «Էկոլոգիական երկրաֆիզիկա»,«Էլեկտրահետախուզության ւսումնասիրման օբյեկտներ»,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
կառուցվածքային երկրաբանություն, ճարտարագիտական, ջրաերկրաբանական հանքային, բնապահպանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառմամբ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (բավարար),

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Թվով 45, ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան, Բրազիլիա, Չինաստան, Ինդոնեզիա, Պորտուգալիա,Իտալիա, Բուլղարիա,Ավստրիա,Սիրիա, Իրան

Հասարակական գործունեություն
2009 թ-ից Ֆակուլտետի մեթոխորհրդի անդամ
2009 թ-ից ԵՊՀ Գիտակայն տեղեկագրի խմբագրական խորհրդի անդամ

Մասնագիտական պատրաստվածություն
ԲՈՒՀ-ի դասախոսական կազմի մասնագիտական որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, 1969 թ., հավաստագիր թիվ 1777

Результаты гидрогеофизических исследований подземного стока бассейна р. Селавмастара Арагацского массива (Արագածի զանգվածի Սելավմաստարա գետի ավազանի ստորերկրյա հոսքերի ջրաերկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 21-24 (ռուսերեն)
|
ՀՀ Տարածքի սողանքների դասակարգման և շրջանացման հարցի վերաբերյալ
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 39-43
|
Физико-геологическая модель медно-порфировых месторождений (по результатам республики Армении)
2015 | Հոդված/Article
Естественные и математические науки в современном мире, 2015, 188-192 стр.
Տափասար-Նիկոլաևսկ քրոմիտների երևակումներում կատարված երկրաֆիզիկական ուսումնասիրությունների արդյունքները
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 3-4, 109-114 էջ
|
“Ուրցաձոր–Գոռավան” սողանքային տեղամասի ջրաերկրաբանական պայմանների ուսումնասիրությունն էլեկտրահետախուզական մեթոդով
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #2, էջ 23-26
|
Ստորերկրյա ջրային ավազանների և հնահուների հայտնաμերում և ուսումնասիրություն (Արագածի հարավ- արևմտյան տեղամաս)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 52-55
|
Характерные физико-гидрогеологические модели водосборного бассейна оз.Севан
2014 | Հոդված/Article
Երկրաբանության աշխարհագրության և էկոլոգիայի արդի հիմնախնդիրները Էդ.Խ.Խարազյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի 2012թ. նոյեմբերի 18-19, ԵՊՀ, Երևան-2014, էջ 243-247
Вопросы геоэкологических последствий недопустимых отборов подземных вод (на примере эксплуатации скважинных водозаборов в РА) (Երկրաէկոլոգիական հետևանքների հարցերը կախված ստորերկրյա ոչ թույլատրելի ջրառներից (ՀՀ հորատանցքային ջրառների շահագործման օրինակով))
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 16-20 (ռուսերեն)
|
К вопросу о комплексировании палеогидрогеологических и гидрофизических методов исследований в связи с выявлением ресурсов подземных вод
2013 | Հոդված/Article
Երկրաֆիզիկայի, ինժեներային սեյսմաբանության և սեյսմակայուն շինարարության արդի հիմնախնդիրները, ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման 70-ամյակին նվիրված երիտասարդ գիտնականների առաջին միջազգային գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ժողովածու, (12-16 մայիսի 2013թ. ՀՀ, Ծաղկաձոր), ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատարակչություն 2013, էջ 282-284.
Ռ. Ս. Մինասյան , Աթաոլլահ Դադաշփուր
Նեկա գետի ջրհավաք ավազանի ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրություն (Իրան)
2012 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2012, #3, էջ 16-20
|
Ռ. Ս. Մինասյան , Ի. Ա. Ադամյան, Հ. Ա. Իգիթյան
Բնական էլեկտրական դաշտի մեթոդի կիրառումը սուլֆիդային հանքայնացումների որոնման նպատակով (Լեռնաշենի հանքաերևակման օրինակով)
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #3(226) էջ.9-13
|
Հեռահար օդատիեզերական մեթոդների կիրառումը հրաբխային շրջանների ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման համար
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, #1(224), էջ 11-15
|
Ռ. Ս. Մինասյան , Ս. Ռամմահ
Причины активизации карбонатного карста и ее экологические последствия (на примере комплексных исследований, выполненных на территории г. Рас аль Айн. САР) (Կարբոնատային կարստի ակտիվացման պատճառները և դրա էկոլոգիական հետևանքները (Ռաս ալ Այն քաղաքի տարածքում ՍԱՀ իրականացված համալիր ուսումնասիրությունների օրինակով))
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #3, էջ 30-33 (ռուսերեն)
|
Эффективность комплексных исследований для освоения подземных вод межгорных котловин (на примере Араратской межгорной котловины) (Համալիր ուսումնասիրությունների արդյունավետու-թյունը միջլեռնային գոգավորությունների ստորերկրյա ջրերի շահագործման համար (Արարատյան միջլեռնային գոգավորության օրինակով))
2010 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2010, #2, էջ 19-22 (ռուսերեն)
|
Robert S. Minasyan , A. Dadashpour
New method for landslide stabilization
2010 | Հոդված/Article
Processing the first International Applied Geological Congress (Vol.1), Mashhad-Campus, Iran, 26-28 april 2010, p. 363-368
Robert S. Minasyan , A. Dadashpour
On formation of underground water in karst region of “Neka R" (Province of mazandaran Iran)
2010 | Հոդված/Article
Processing the first International Applied Geological Congress (Vol.1), Mashhad-Campus, Iran, 26-28 april 2010, p. 369-373
Р. С. Минасян , Л. Саргсян, Л. Геворгян
Оценка сеисмического риска эксплуатируемых водохранилищ республики Армения
2010 | Հոդված/Article
Вестник Манеб т.15, N 5, вып.1, Санкт-Петербург, 2010, Стр. 9-14
R. Minasyan , L. Sargsyan
Possible reservoir-triggered seismicity associated Armenian Large Reservoirs
2010 | Հոդված/Article
Europen Seismological Commission (ESC)32nd General Assembly, September 6-10, Montpellier, France, 2010, p.156
Կարստային երևույթների ուսումնասիրություն գեոռադիոլոկացիոն մեթոդով (Ռաս Ալ Այն քաղաքի տարածքի օրինակով, ՍԱՀ)
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19
Հնաջրաերկրաբանական և ջրաերկրաֆիզիկական մեթոդների համալիր կիրառումը ստորգետնյա ջրերի լրացուցիչ ռեսուրսների հայտաբերման նպատակով
2010 | Հոդված/Article
Պրոֆեսոր Պ.Ս.Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, 2010, էջ 17-19
Hydrological factor and hydraulic structures safe opereation
2009 | Հոդված/Article
Threats to global water security, NATO Science for Peace and security Series Springer Science, the Netherlands, 2009, p. 14-49
Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ստորերկրյա ջրերի որոնման և յուրացման խնդիրների մասին
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40 ամյակին , ՊՐԱԿ II, Ստեփանակերտ 2009, էջ 10-12
Ռոբերտ Մինասյան , Գ. Մ. Մխիթարյան, Գ. Ա. Թորոսյան
Ստորերկրյա ջրերի թույլատրելի ջրառի որոշումը մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդով
2009 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40 ամյակին , ՊՐԱԿ II, Ստեփանակերտ, 2009, էջ 13-14
|
Основные принципы комплексирования дистанционных методов при изучении ресурсов подземных вод (Դիստանցիոն մեթոդների համալիր կիրառման հիմնական սկզբունքները ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրման ժամանակ)
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2009, #1, էջ 14-19 (ռուսերեն)
|
Палеорельеф и оценка расходов подземных водотоков водосборного бассейна р. Селавмастара (юго-западные и южные склоны массива горы Арагац) (Սելավմաստարա գետի ջրահավաք ավազանի (Արագածի լեռնազանգվածի հարավային և հարավարևմտյան լանջերի) հնառելիեֆը և ստորերկրյա ջրահոսքերի ծախսերի գնահատումը)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #2, էջ 133-136 (ռուսերեն)
|
Minasyan S. R. , Gasparyan A. A.
Geophysical methods investigation of seepage from an earth dam
2008 | Հոդված/Article
1st International Conference on Long Time Effects and Seepage Behavior of Dams (LTESBD08), Nanjing, China, 2008
Формирование и распределение подземных вод Ширакской межгорной впадины (по данным геофизических исследований)
2008 | Հոդված/Article
Сб. научн. трудов конференции “Современные проблемы геофизики и инженерной сейсмологии”, посвящ. 100-летию со дня рождения академика А. Г. Назарова. Изд. “Наука” НАА, Гюмри-2008, с. 360-364
Հրաբխածին մարզերի ստորերկրյա ջրերի ձևավորման և շարժման առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
Сб. научн. трудов конференции, посвящ.90-летию со дня рождения проф. В.А. Аветисяна, 27-29 октября, 2008, Ереван, с. 107-113
Արարատյան գոգավորության ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների յուրացման և արդյունավետ օգտագործման խնդիրները
2008 | Հոդված/Article
«Երկրաբանության և աշխարհագրության ժամանակակից հիմնահարցերը», գիտաժողովի նյութեր, 2008, 59-62
Изменение сейсмической активности в связи с колебаниями уровня воды в Азатском водохранилище Армении
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Науки о Земле, N2, ТОМ LX1, 2008, с. 50-53
Ռ.Ս.Մինասյան , Գ.Մ.Մխիթարյան, Ա.Ա.Գասպարյան
Задачи освоения и эффективного использования подземных водных ресурсов Араратской котловины
2008 | Հոդված/Article
Сб. научн. трудов конференции “Современные проблемы геологии и географии”, посвящ. 90-летию со дня рождения проф. В.А. Аветисяна, 27-29 октября, 2008, Ереван, с. 59-62
Robert S. Minasyan , Zeizafun S.
The rational methodology on research of an actual condition of earth dams related to their safe operation
2007 | Հոդված/Article
5-th International Conference on Dam Engineering Lisabon, Portugal, 14-16 February, 2007
К методике исследований техногенного воздействия в районах эксплуатируемых водохозяйственных обьектов
2007 | Հոդված/Article
"Безопасность труда в промышленности", N 6, 2007, Москва, с. 61-63
Р. С. Минасян , Гаспарян А. А.
Эффективность сочетания палео-геоморфологических и геофизических методов при исследовании подземного стока вулканических регионов
2007 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции, Армения, Ереван, апрель 25-28, 2007, с. 132
Эффективность применения геофизических методов при решении гидрогеологических и инженерно-геологических задач (Երկրաֆիզիկական մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը ջրաերկրաբանական և ինժեներաերկրաբանական խնդիրների լուծման համար)
2006 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2006, #3, էջ 98-105 (ռուսերեն)
|
Minasyan S. R. , Gasparyan A. A.
The rational methodology for prospecting of groundwater in volcanic area Highland Armenia
2006 | Հոդված/Article
International conference "Volcano International Gathering", Yogyakarta, Indonesia, September 4-10, 2006
Распределение подземного стока Лорийского плато (по данным геофизических исследований) (Լոռվա սարահարթի ստորերկրյա հոսքի բաշխվածությունը)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #3, էջ 137-140 (ռուսերեն)
|
Р. С. Минасян , Варданян В. П.
Эффективность применения геофизических методов при решении гидрогеологических и инженерногеологических задач
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, N 3, 2005, с.98-105
ՀՀ տարածքի բնական լանջերի կայունության գնահատում և սողանքային երևույթների ուսումնասիրությունը
2005 | Գիրք/Book
ԵՊՀ-ի ֆոնդ,2005. 63 էջ
Р.С. Минасян , Варданян В. П.
Распределение подземного стока Лорийского плато (по данным геофизических исследований)
2005 | Հոդված/Article
Ученые записки ЕГУ, N3, 2005, с.137-140
Հ. Հ. Մկրտչյան, Ռ. Ս. Մինասյան , Հ. Ս. Եզակյան
Рациональная степень разведанности штокверковых и пластообразных месторождений (Շտովերկային և շերտային հանքավայրերի հետախուզավածության ռացիոնալ աստիճանը)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 138-142 (ռուսերեն)
|
Գ. Մ. Մխիթարյան, Ռ. Ս. Մինասյան , Գ. Ա. Թորոսյան, Մ. Ս. Մկրտչյան
Արևիկի ստորերկրյա ջրերի շահագործվող հանքավայրից լրացուցիչ ջրառման հնարավորության հիմնավորումը
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 116-120
|
Р. С. Минасян , Мхитарян Г. М.
Увеличение добычи воды из эксплуатационных месторождений подземных вод республики Армении
2003 | Հոդված/Article
Сборник докладов Международного конгресса "ЭТЭВК", 2003, Украина, Ялта, 27-31 мая, 2003, с. 105-107
Палеорельеф и распределение подземного стока Центрального Вулканического Нагорья Армении
2003 | Հոդված/Article
Изд. "Асогик", Ереван 2003г, с. 151
Задачи и этапы освоения ресурсов подземных вод гормых областей
2002 | Հոդված/Article
5-й Международный Конгресс ЭКВАТЕК-2002. Вода: Экология и технология, Сб-к материалов. Москва 4-7 июня, 2002, с.198-199
Investigation of filltering from bedrock base water reservoirs
2001 | Հոդված/Article
In materials XXIX JAHR Congress, September 17-21, 2001, Beijing, China, pp. 253-258
К вопросу формирования и методике освоения подземных вод в аридных зонах
2001 | Հոդված/Article
ж. "Агрогитутюн", N7-8, Ереван, 2001, (Материалы Международной конференции "Водные проблемы"), с. 380-382
Использование корреляционных связей при картировании подлавового рельефа вулканических областей
2001 | Հոդված/Article
Материалы Международ ной конференции «Проблемы геоморфо- логии и неотектоники», Ереван, 2001, с. 85-86
Р.С. Минасян , А. Идрис
Геофизические исследования для поиска подземных вод в вулканических районах (на примере работ, выпoлненных в Армении и Сирии)
2000 | Հոդված/Article
"Вода:экология и технология" "Экварэк-2000", 4-ый междунар.конгресс, Москва, 30 мая-2июня, 2000, с. 20-24
Geophysical investigations of ground water in regions of recent volcanism
2000 | Հոդված/Article
31-st ISC Rio de Janeiro, August 2000, p. 264-267
Regarding correcting of water balance and underground waters distribution in volcanic areas (on the example of Aragats volcanic massif)
2000 | Հոդված/Article
ArticleInternational Symposium 2000, May Urawa, Japan, p.2
Special features of hydrogeological structure of volcanic massifs for water balance
2000 | Հոդված/Article
The 4-th International Conference on Hydroscience and Engineering September 26-29, 2000, Seoul, Korea, 1-5
Погребенный рельеф и распределение подземного стока массива горы Арагац (по данным геофизических исследований) (Արագածի լեռնազանգվածի հնառելիեֆը և ստորերկրյա հոսքի բաշխումը)
1999 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1999, #2, էջ 98-104 (ռուսերեն)
|
Геоэлектрические критерии исследования подземных вод (на примере работ в бассейне оз. Севан) (Ստորերկրյա ջրերի ուսումնասիրման գեոէլեկտրական չափանիշները)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 121-123 (ռուսերեն)
|
Уточнение пространственного положения подземных водотоков на основании статистического анализа полевых данных (Ստորերկրյա ջրահոսքերի տարածական դիրքի ճշգրտումը դաշտային տվյալների վիճակագրական վերլուծման հիման վրա)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #1, էջ 88-92 (ռուսերեն)
|
Палеогидрогеологическое районирование территории водосборного бассейна оз. Севан (Սևանա լճի ավազանի ջրհավաք տարածքի պալեոջրաերկրաբանական շրջանացում)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 91-94 (ռուսերեն)
|