Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>

Բակալավրիատ

Պատմություն

Արվեստաբանություն

Մշակութաբանություն

Կովկասագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն


Մագիստրատուրա

Հայոց պատմություն

Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն

Կովկասագիտություն

Համաշխարհային պատմություն

Մշակութաբանություն

Արվեստաբանություն

Սփյուռքագիտություն

Հայագիտություն

Հնագիտություն և ազգագրություն

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Գիրք/Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը Վիտոշի աղետին հաջորդած ամիսներին (1905 թ. մարտ – հուլիսի կեսեր)
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2021, N 1, էջ 56-73