Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հին Հայաստան. 100 փաստ
2019 | Գիրք/Book
«Բուկինիստ» հրատ., Երևան, 2019 (48 էջ)
Սերհակ Ամիրյան
Արխիվագիտություն
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 440 էջ
Ճարտարապետության հիմունքներ
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 190 էջ
А. Ж. Арутюнян , И. Р. Саркисян
Кросскультурный подход к профессионально-ориентированному вузовскому обучению РКИ на исторических факультетах
2018 | Հոդված/Article
V Международная научно-методическая конференция «Преподавание русского языка как иностранного в вузе: традиции, новации и перспективы». 2018, стр. 509-514
К вопросу о трех армянских таврах в историкогеографическом мировозрении страбона
2018 | Հոդված/Article
II Виноградовские Чтения. 2018, стр. 125-127
Евразийский экономический союз как новая платформа для армяно-российских отношений
2018 | Հոդված/Article
Армяне юга России: история, культура, общее будущее. 2018, стр. 60-63
|
Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին
2018 | Թեզիս/Thesis
Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25
«Օլիգարխների» վե՞րջը: Մինչ- ու հետ-հեղափոխական իրողություններն ու Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական վերնախավը
2018 | Թեզիս/Thesis
Հայաստան 2018. իրողություն և հեռանկարներ: 2018, էջ 55
|
Հունական և հռոմեական անտիկ սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները Հայաստանի և հայերի մասին
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 240 էջ
Աշոտ Ներսիսյան , Մարտիրոս Անաստասյան
Անկախ Ղարաբաղը 1917-1921 թվականներին
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիր հրատարակչություն, 2018թ․, 116 էջ