Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Ազգաբանական ուսումնասիրություններ. Գիրք 3
2020 | Գիրք/Book
Տիր հրատարակչություն, Երևան, 2020թ․, 394 էջ
|
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Эдик Минасян, героическая деятельность армянок в годы освободительного движения конца XIX–начала XX века
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 283-285 էջ, 2020
Արեվմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը մեծ եղեռնի նախօրեին։ Մաս 10. Դիարբեքիր քաղաքը եւ Դերիկի, Սավուրի, Բալուի ու Մադենի գավառները
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 112-158 էջ, 2020
Աշոտ Գ Ողորմածի դարաշրջանը։ Մաս Բ. Պայքար Հայոց թագավորության միասնականության պահպանման համար
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 19-54 էջ, 2020
Die publizistik und organisationsarbeit der dr. lepsius deutschen orient-mission unter dem ns-regime bis zum ausbruch des zweiten weltkrieges
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, Հայաստան, 1 (22), 26-45 էջ, 2020
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 32 էջ, 2020
Բագրատունիների թագավորության պառակտման պատճառ դարձած մի դավադրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 70-80 էջ, 2020
Հայկական լեռնաշխարհը` անասնապահական մշակույթի հնագույն կենտրոն (ըստ հնագիտական նյութերի և անտիկ գրավոր աղբյուրների)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 157-162 էջ, 2020