Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյան. ուրվագծեր ռազմական, գիտական և հասարակական-քաղաքական գործունեությունից կամ memento vivere
2022 | Գիրք/Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, Երևան 2022, 200 էջ
|
Сармато-аланские нашествия и Армения (нач. I в. н.э. )
2022 | Հոդված/Article
Северный Кавказ в историческом и археологическом измерениях. Доклады и сообщения 24 Междунар. семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 14. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2022. С. 51-57
|
Скифы (цисуральские и трансуральские) по данным «Древнеармянской географии» («Ашхарацуйц»)
2022 | Հոդված/Article
Вестник Полоцкого государственного университета, N 1(63), 2022, стр. 26-31
|
Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Գիրք/Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը Վիտոշի աղետին հաջորդած ամիսներին (1905 թ. մարտ – հուլիսի կեսեր)
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2021, N 1, էջ 56-73
Արա Գյուլերի աշխարհայացքը՝ լուսանկարչական խցիկի միջից
2021 | Հոդված/Article
«Ջահան բինիյե Արա Գյուլեր ազ դարունե դուրբինե աքքասի», «ՓԵՅՄԱՆ», Ֆալսնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, 2021, թ․ 95, /պարսկ./, էջ 197-214
«Նոր Ջուղայի ամենափրկիչ վանքի «ահեղ դատաստան» տեսարանը և դրա զուգահեռները հայ և համաշխարհային արվեստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդես, հ. 31, 2021, էջ 197-210