Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Գագիկ Ա Բագրատունու արտաքին քաղաքականությունը
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 28-31 էջ, 2019
Դրուագներ 1918 թ.մայիսեան հերոսամարտերից
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ե, 87-114 էջ, 2019
Էդիկ Մինասյան , Բենիամին Վիկտորի Մաիլյան , Հայկ Մխոյան
Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքնրը 20-րդ դարում․ պատմություն և մարտահրավերներ
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 152 էջ, 2019
Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանն ու համալսարանականները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ․)
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 586 էջ, 2019
«Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակությունը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Բ, 68-92 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայ համայքի ձևավորման և զարգացման պատմությունից
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Հայաստան, 1(21), 46-58 էջ, 2019
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանն ըստ Հերոդոտոսի տեղեկությունների
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 6-10 էջ, 2019
From Petroglyphs to Alphabet. A Brief Characterization of the Writing Culture of Pre-Christian Armenia
2019 | Հոդված/Article
Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday, Մեծ Բրիտանիա, 2019
Մշակույթի տները խորհրդային եւ ետխորհրդային հայաստանում. ժառանգականությունը, գործառութային եւ իմաստային փոխակերպումները
2019 | Հոդված/Article
Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ - 3, Հայաստան, ՀԱԻԱ-3, 194-203 էջ, 2019